Desinformation, en förutsättning

nato-organized-crime

Denna bild kan förefalla överdriven, men den är faktiskt helt sann bild ur verkligheten.

Det har nu gått några dagar sedan Sverige officiellt frånträdde sin 200-åriga alliansfrihet. Att det skedde utan några uppenbara brott mot konstitutionen är kanske sant, men om det var demokratiskt är en helt annan fråga. Långt över 50% är ju för en bevarad alliansfrihet. De som påstår att Sverige fortfarande är alliansfritt kan knappast vänta sig att bli tagna på allvar. Även SD har bränt mycket av sitt förtroendekapital här, vilket möjligen kan vara en tröst i bedrövelsen för några.

Sverige ett osänkbart hangarfartyg
Vad har vi nu att vänta på säkerhetsområdet? Knappast ett anfall från Ryssland, eller Nato-baser på svensk mark under den närmaste tiden (eller “i närtid” som det heter på nysvenska). Men i Natohögkvarteret pustar man ut idag och firar i smyg när Sverige – det så hett eftertraktade “osänkbara hangarfartyget” nu är säkrat.

Bakom hela projektet ligger förstås USA, med sin sviktande ekonomi och med sina desperata behov av att göra EU och alla kompetenta stater till bitar i Natopusslet. Meningen är att varje liten pusselbit nu ska betala mera för sina amerikanska vapen och amerikaniserade soldater, så att USA kan satsa mer på militära uppladdningar på andra sidan jordklotet, där konfrontationen med Kina blir allt mer akut.

Ökade klassmotsättningar
Vad har vi att vänta i övrigt i Sverige och Europa? Sveriges försvarsbudget kommer att fördubblas under de närmaste åren, vilket förstås kommer att försämra svensk ekonomi och välfärd. Klassmotsättningarna kommer alltså att hårdna.

Alla EUs kriser; ekonomi-, euro-, politik-, flykting-, demokrati-… kommer att fördjupas. Troligtvis kommer euroområdet att ganska snart på något sätt falla samman och EU i praktiken att splittras. Storbritannien och Grekland kanske blir först med att lämna. Natolandet Turkiet är en gökunge som EU nu tvingats släppa inpå livet på grund av ren utpressning.

Dragkampen mellan olika EU-stater samt inom varje land för sig (inte minst i EUs största stat Tyskland) kommer att hårdna i bland annat frågan om förhållandet till Ryssland. EU och dess medlemmar har knappast något att vinna på att fortsätta hålla Rysslands enorma ekonomi och marknad på avstånd. USA kommer att trycka på EU att ingå TTIP-avtalet, som just syftar till att riva alla handelshinder och skapa en transatlantisk jättemarknad – istället för att EU ska öppna sig mot Ryssland. Vårt lilla krig om Värdlandsavtalet är alltså en del i denna stora uppladdning mot Ryssland.

Att sila mygg och svälja kameler
Det märkliga är ändå USAs enorma ideologiska inflytande, som styrt in EU och alla dess lydiga marionetter att utmåla Ryssland som ett militärt hot och Putin som en exempellös diktator, endast jämförbar med Hitler.

Den visserligen folkrättsstridiga annekteringen av Krim upprepas till förbannelse som vore den ett folkmord, medan Odessamassakern,  Majdanskjutningarna eller det kuppartade maktövertagandet i Kiev framställs som oklara eller nödvändiga inslag i Ukrainas “demokratisering”. För att inte tala om de enorma skygglapparna för Natos (USAs) kaosskapande krigståg i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien – inklusive massakrer på minst två legitima statsledare. Man silar mygg och sväljer kameler. Att påpeka detta uppenbara vansinne, som jag nu gör, har blivit liktydigt med att vara “Putinist”.

Självklart gör man vad man kan i Ryssland för att motverka den skeva bild som sprids i väst. Därför söker de efter bästa förmåga förmedla sin syn på saken i väst via de kanaler man förfogar över; Russia Today (RT) m fl. Varför skulle man inte göra det? Dessutom har Ryssland en fördel av att helt enkelt kunna återge sanningen, alltså sådant som västmedier systematiskt förtiger av politiska skäl. Sanningen är ett utmärkt vapen i informationskriget, som just nu i stor utsträckning ligger i Rysslands händer. Snacket om rysk hybridkrigföring och om deras avancerade apparat för detta är kvalificerat nonsens – i jämförelse med Västvärldens desinformationsresurser. Även på detta område är alltså Ryssland en lilleputt.

Att riksdagen igår tydligen (enligt SvD) även beslutat att Sverige ska medverka till “Natos center för strategisk kommunikation – Stratcom” i Riga är ännu ett led i kampanjen som trissar upp frågan om informationskriget. Det finns mycket goda skäl att ifrågasätta Stratcoms kompetens och trovärdighet, men någon diskussion har vi knappast haft. Dock, Torsten Kälvemark har i AB gjort en kritisk granskning.

Kraftmätningen oundviklig
Ryssland kommer inte att anfalla något baltiskt land, det är ren fantasi. De vet att det vore självmord, Baltstaterna är ju med i Nato. Men när situationen nu förändras till det sämre ur ryskt perspektiv, kommer man förstås att vidta andra åtgärder i strategiskt försvarssyfte, vilket gör att spänningarna stiger.

Och, det är väl det som faktiskt är meningen. Ryssland ska tryckas tillbaka steg för steg och till sist provoceras så att den ojämna kraftmätningen blir ofrånkomlig. För USA är det dessutom bråttom, innan Ryssland hinner upprusta mera och innan botten går ur USAs ekonomi.

Och glöm inte att hela detta vansinnesprojekt bygger på att opinionen i Väst hålls lagom desinformerad.

  22 kommentarer for “Desinformation, en förutsättning

 1. Hans Andersson
  2016-05-28 kl. 9:57

  Mycket bra sammanfattning och analys. Nedrustningen av vårt försvar och avskaffandet av värnplikten var förödande då det underlättade för det beslut som togs i onsdags. Medvetenheten om den allmänna värnplikten höll medvetenheten uppe hos folk om vikten av att själva försvara sitt land. Tänket uteslöt allianser och annat eländet. Utom för de krafter som mullvadade i bakgrunden.

  Bra att du tar upp de bestialiska avrättningarna av legitima makthavare i Libyen och Irak. Avskyvärt och ovärdigt för alla som strävar efter en humanistisk och demokratisk utveckling för alla människor oavsett religion och samhällsstruktur.

  Saddam Hussein borde naturligtvis ställts till svar för det kemiska folkmordet på kurderna, på ett rättssäkert sätt i domstolen i Haag. Men det ville naturligtvis inte USA, då risken varit uppenbar att deras finansiering av Iraks attack mot Iran blivit synliggjord.

  Själv blev jag chockad när jag på lärarrummet hörde kollegor antingen instämma i att det var rätt att hänga Saddam så som det gjordes, eller inte alls bry sig att det hade hänt.

 2. 2016-05-29 kl. 13:24

  Efter att ha läst bl a Wigforss’ memoarer kan man se hur väsensskilt man argumenterade för femti eller hundra år sen jämfört med idag. Då handlade det om realism och säkerhet i en osäker värld, idag handlar det om moralism, att Putin är ond, och att den som är ond måste straffas. En sorts hollywoodisering av världsbilden som skulle ha varit otänkbar på Wigforss tid.

  Jag undrar om inte 60-70-talens antiimperialistiska rörelser är medskyldiga till den förskjutningen. De tenderade ofta att bli väldigt moralistiska, och glömma att det i grunden borde handla om solidaritet – d v s gemensamma intressen.

 3. 2016-05-29 kl. 15:21

  Du har helt rätt i det du skriver. Rysshatet har tagit förskräckande proportioner. Man behöver bara skrapa lite på ytan så märker man hur hårt väst (läs: USA) går fram. Folk bryr sej inte ens om att amerikansk jagare ligger i Östersjön, men man blir otroligt provocerade av att Ryssland patrullerar sina egna farvatten utanför Finska Viken och Kaliningrad.

  Som du skriver kallas man kommunist eller Putinist om man ser detta. Om man yttrar sej. Jag har sett att det t o m finns röster som menar att dagspressen är vänstervriden, medan det i själva verket är precis tvärtom.

  —–
  Inte heller brydde man sej när bl a Saddam Hussein och Kadhaffi avrättades offentligt utan rättegång.

  Precis så här håller man människor i schack med massiv propaganda.

 4. Erik Skogh
  2016-05-29 kl. 21:58

  Hans!
  I Dokumentärserien om Obama som nu visas på SVT motiverar Obama sitt avvaktande med att allmänna opinionen ännu inte var redo. Underförstått att propaganda måste förbereda marken innan USA kunde “agera”. Det är så det fungerar.

  Irakkriget och Libyenkriget förbereddes genom total demonisering av Saddam och Khadaffi och att de måste bort. När väl medierna gjort sitt jobb i att bygga upp hat så bryr sig folk inte om juridiken utan då gäller “vilda västerns regler” som vi sett i tusentals Hollywoodfilmer – skurken fick vad han förtjänade!

  På tal om juridiken! Jag vill gärna diskutera folkrätten utan att vara expert. Under “SD backar” kom Rysslands brott mot folkrätten upp – i samband med annekteringen av Krim. De brösttoner som Margot W och Stefan L och borgerliga politiker och ledarskribenter tagit till är hyckleri! Israels upprepade brott, annektering av Golanhöjderna, attacken mot Ship to Gaza m m har inte lett till isolering/sanktioner. Det finns fler exempel på att folkrättsbrott är ett tänjbart begrepp som västvärlden tillämpar på andra men inte på nationer som ”rättat in sig i ledet” och till exempel i röstar rätt i FN. Talet om folkrättsbrott är då inte juridik utan politik!

  Vi har regler på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå som tillämpas selektivt beroende maktförhållanden. Vem tjänar då på att fundamentalistiskt åberopa dem som axiom?

 5. 2016-05-30 kl. 8:02

  Om ens motspelare har framgångar måste man alltid fråga sig: vad gör jag för fel?

  I det här fallet handlar det uppenbarligen om att dom inte ens behöver anstränga sig, dom kan använda hur grova – för att inte säga idiotiska – metoder som helst, och ändå lyckas. Det tyder på gigantiska brister hos oss.

  Vilka? Jag skulle vilja peka på en: vår verklighetsförståelse fördärvas av att vi sällan tar nån egentlig strid i syfte att vinna. Strejkerna är ytterst få, och vi ser t o m sällan nån riktigt seriös politisk kampanj i mindre frågor (som dock är viktiga för dem som driver dem). Vi ligger platt, hela tiden. Följaktligen uppstår ingen vana vid politiskt agerande, vilket motparterna förstår att anpassar sig till.

  “Motståndaren är välorganiserad” – men organiseringen på vår kant är så usel att den inte ens skulle kunna flytta ett dagis till andra sidan gatan. Mycket mindre då påverka utrikespolitiken.

 6. Tommy Sjöberg
  2016-05-30 kl. 12:42

  Jan W!
  Mycket bra sammanfattning av läget och bloggandet förbättrar inte läget uthålligheten är för dålig tvånget att kommentera senaste mediala utspelet är för lockande.

 7. Knut Lindelöf
  2016-05-30 kl. 14:24

  Tommy!
  Inte utan att man känner sig träffad…

 8. Gunnar Thorell
  2016-05-31 kl. 21:21

  Bra översikt! Tack! Jag delar!

 9. 2016-06-02 kl. 11:33

  Tommy!
  Det är värre än så, det är hela 1900-talsstrategin som har tömt ut sin kraft, av alldeles bestämda orsaker. Jag har beskrivit dem på bloggen Gemensam
  Den alldeles särskilda svagheten i Sverige beror, tror jag, på att 1900-talsstrategin var som mest framgångsrik här och därför tog död på alla alternativ.

  Jag tror inte att bloggande står i vägen för något annat, utan kanske är förutsättningen för att vi så småningom ska kunna samlas om något på nytt. Går det i England så ska det väl gå här.

 10. Tommy Sjöberg
  2016-06-02 kl. 16:52

  Jan!
  1900-Strategin byggde på folkbildning och det är min strategi för framtiden. Bloggandet låser upp dom som istället borde vara folkbildare i traditionell mening d v s studiecirklar som breddar basen och är den bästa metoden för värderingsfrågor.

  2000-talet har bara visat upp två mobiliseringar, anti-irakkriget och anti-EMU.
  Dom senaste 10 åren är det Sverigedemokraterna som växt till ett riksdagsparti med stor påverkan på den politiska agendan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *