Det handlade om Greta, inte om klimatet

Bild från filmen “Frist Reformed”

Intervju i Expressen – puffas stort för den på löpet – med numera världskända Greta Thunbergs far som tackar klimatet för att hans dotter mår betydligt bättre.

12 år gammal diagnostiserades hon med asperger. En diagnos som jag tror inte längre överhuvudtaget används. Studerar man den biokemiskt influerade psykiatrins föga humana men desto mörkare historia finner man att diagnoserna skiftat. 

Avhängigt vad den profitjagande läkemedelsindustrin hittar på. Preparaten styr diagnoserna. Först psykofarmaka, sedan lämplig diagnos. Tågordningen kanske vad man i sin naivitet ville tro var den omvända. 

Greta gick in i en djup depression, avslöjar pappan. Blev apatisk. Talade inte. Slutade äta. Hennes föräldrar tog båda time-out för att kunna vara med henne. Inget hjälpte. Men så kom klimatengagemanget. Eller fanns där redan, latent. Men väntade på förlösning.

Greta började genast må bättre när engagemanget bejakades och ledde till utåtriktad handling såsom att strejka för klimatet – fråga mig inte vad detta “för” mer konkret innebär – utanför riksdagshuset. 

För att solidarisera sig med dottern lade föräldrarna om sin livsstil med svåra ekonomiska konsekvenser. Modern – tillika operasångerska – slutade flyga vilket innebar att tacka nej till utlandsengagemang. Där hon hade sina största intäkter. Fadern blev vegetarian. Föräldrarnas solidaritet gladde Greta, bidrog till att få henne på bättre humör. 

Nå, det var väl det man anade hela tiden. Att det handlade om Greta och inte klimatet. Om Greta nu mår bättre, kanske slipper personlighetsdeformerande medicinering, är det ju bara att tacka vädergudarna. Projektiv identifikation, kanske en seriös terapeut skulle säga.

Råd till alla psykiatriker, ivriga plocka fram receptblocket: skriv inte ut psykofarmaka. Ordinera ett samhällsengagemang av något slag. Släpp gärna diagnoserna. Dessa etiketter som klistras på individer, även barn, enkom för att de är annorlunda. Förmodligen mer känslomässigt levande än vi andra mumier.

Klimatdiskursen är vad som gäller dessa yttersta dagar. Jag testar filmen “First Reformed” på Netflix om en tvivlande, grubblande präst som drabbas av mycket svår klimatångest. Virar in sig i törnekrona, ser det ut som. Kröner sig i blod och plågor – som Jesus. 

Det ger ett mycket påhängt intryck, detta med klimatets roll i den alltmer ansträngda storyn. Den duktige Ethan Hawke i huvudrollen brottas med en hopplös uppgift. Det syns på honom. 

Men så är det väl numera. Klimatet måste vara med när man skjuter film. Annars inga stålar. Och annars inga Gretor i publiken. 

Snart skall det väl också inte bara jämställdhetsintegreras inom högskolorna. Även klimatintegreras. Vänta, mina forna kolleger, snart kommer detta ideologiska och ovillkorliga påbud från Lövin och kompani! Bara att “leverera”, som det hemska modeordet lyder.

  25 kommentarer for “Det handlade om Greta, inte om klimatet

 1. Ulf Nilsson
  2020-01-03 kl. 8:53

  Mycket tänkvärt av Ekstrand. Inte minst vad gäller medicinska bedömningar av barn. När det gäller klimatet är det ett hot och världen måste ställa om. Men fakta visar att naturkatastrofer och extremväder inte har ökat senaste 10–20 åren. Vi behöver en planerad omställning utan panik. Ordentlig belysning av olika alternativ för energi, batteri kontra biobränslen osv. Fr a en samhällsomställning där människan som en del av miljön prioriteras, inte kapitalismen!

 2. Bertil Carlman
  2020-01-03 kl. 9:06

  Just så, just så! Och så många det är som är helt paralyserade av detta skådespel. Även i den närmare vänkretsen.

 3. 2020-01-03 kl. 13:46

  Detta var det bedrövligaste jag läst på lindelof.nu! Jag läser en överlägsen, raljerande ton med brist på kunskap om neuropsykiatri och neuropsykiatriska diagnoser. Och brist på empati. Jag blir ordentligt upprörd men vill inte gå till personangrepp mot författaren till inlägget. Tråkigt att han gav stöd till de s k klimatskeptikerna som ju gärna tar emot tillfälle som ges. Lyssna i stället på Johan Rockströms vinterprat härom dagen. Det var visst det sista för säsongen.

  Karin Utas Carlsson, pensionerad barnläkare och fil.dr pedagogik (konflikter, fred)

 4. Knut Lindelöf
  2020-01-03 kl. 15:45

  Inlägget upprör dig Karin U, men andra finner det tänkvärt. Jag hör till dem, det var därför jag publicerade.

  Oavsett vilka argument som förs fram och av vem i klimatdebatten kan jag inte undvika att rygga av obehag när ett samlat etablissemang (av vuxna) sätter en ung klok flicka i spetsen för en rörelse som om hon vore en Jean D’ark.

  Upprördheten mot skeptiker inför Gretarörelsen och ökningen av antalet neuropsykiatriska diagnoser är skrämmande. Neuropsykiariska diagnoser bör diskuteras ur ett samhällsperspektiv – inte ur ett individperspektiv. Svårt att hålla isär det där.

 5. Lasse Ekstrand
  2020-01-03 kl. 16:51

  Det är knappast någon hemlighet att den biokemiska modellen är den dominerande inom svensk psykiatri. Heller ingen hemlighet att diagnoserna skiftat. Heller inget nytt med läkemedelsindustrins inflytande, flera har undersökt detta. Det är knappast att raljera att påtala allt detta. Det förvånar mig inte att företrädare för traditionell psykiatri rycker ut om man kritiserar denna. Så har det varit ända sedan 60-talet när de som kallades ”antipsykiatriker”, Ronald Laing med flera, dristade sig till att ifrågasätta den biokemiska psykiatrins hegemoni. I Sverige förtjänar Johan Cullberg nämnas. Och Barbro Sandin. Uppgifterna om Greta Thunberg hämtades från en intervju med hennes far i Expressen. Det var han som berättade att miljöengagemanget gjorde att hon mådde bättre.

 6. Martin Gustavsson
  2020-01-03 kl. 17:12

  @Karin Utas Carlsson
  Ekstrands artikel var inte våldsam eller konfliktskapande mot Greta eller mot andra människor med hennes utmaning, eller mot de som hjälpte henne ur depressionen, men medkännande och uppmuntrande. Den rekommenderade engagemang, även om Ekstrand tycks förespråka andra fokus.

  Personligen tycker jag att vi ska hantera konflikten vetenskapligt, d v s med öppenhet och skepticism. Människor måste accepteras fastän de inte tror på CO2-hypotesen, som helt evident understöds av Rockefellers för att åstadkomma global kontroll. (Ursäkta mitt argumentationsfel associationsskuld från forskaren Jakob Nordangård. Rockefellers kan ju faktiskt ha ärbara motiv.)

  Men om vi ska lära oss leva tillsammans måste sådana här konflikter kunna hanteras. Gruppolarisering/sekterism/grupptänk leder annars lätt till kaos och våld.

  Mitt förslag heter satsningar på ekologisk hållbarhet (som sänker CO2) och beredskap mot evidenta hot, inkl. klimatförändringar. Det bör alla kunna stödja.

 7. Bertil Carlman
  2020-01-03 kl. 18:05

  Karin, din reaktion är naturligtvis förståelig. Men min kommentar, liksom inlägget och andra kommentarer riktar sig på inget sätt mot det utnyttjade barnet. Det riktar sig mot utnyttjarna.

  I tankarna får jag ett fall för några år sedan. Ett barn med en svårbotad sjukdom hade genom medel från ett läkemedelsföretag hållits vid liv med en oerhört dyr medicin. Nu var företagets testperiod slut. Naturligtvis kunde det berörda landstinget inte ta på sig en medicinkostnad på miljontals kronor per år för en patient. Den oerhört korkade journalisten i SR frågade mamman vad hon tyckte om det. Vad skulle hon svara? Dessa typer av situationer utnyttjas ständigt av vuxna, förmodligen av mycket olika anledningar.

  Det finns, naturligtvis, människor som hyser agg, ja hat mot Greta, men jag tror att jag känner den gamle folkskolläraren Knut L, ja även kommentatorn Ulf N, så väl att jag törs säga, att de bägge har starkt empatiska känslor gentemot flickan. Själv tycker jag mycket illa om när barn utnyttjas, och även ett glorifierande av barn anser jag vara ett förkastligt utnyttjande. Därför tycker jag också intensivt illa om ”Gretas gamlingar” som det skrivs om på globalpolitics.

 8. Anders Åberg
  2020-01-03 kl. 18:20

  Helt klart är att iallafall Ekstrands artikel handlar om Greta och inte om klimatet.

  Om jag ville diskutera på Ekstrands nivå så kunde jag försökt leta reda på eventuella psykiska problem eller traumatiska upplevelser hos honom och använt det för att vifta bort allt han säger.

  Jag tycker dock att det är ett fegt och ohederligt sätt att diskutera på och avstår därför.

  I klimatfrågan har Greta blivit frontfigur och som sådan får man stå ut med olika varianter av ryggradslöst krypskytte från motståndarna.

  Gretas diagnos är naturligtvis fullständigt ovidkommande här, men icke desto mindre guld för dessa personer som säkert kommer att fortsätta tugga om det. Har man inga sakliga argument så får man ta till annat.

  Klimatfrågan som sådan är svår för lekmän och Greta säger därför helt korrekt att vi bör lyssna till vetenskapen. En del tycks ha märkligt svårt att ta till sig detta självklara och ägnar sig därför åt ett förgubbat och trist förklenande av Gretas person istället.

 9. Tord Björk
  2020-01-03 kl. 20:29

  “inga Gretor i publiken” menar Ekstrand i en artikel med en mening vars syfte är dunkel. På sedvanlig sätt för fåtöljvänstern utgår artikeln från massmediebilder i en tid när massmedier blivit alltmer individfixerade och snedvrider en rörelses budskap. Det kan inte bli annat än magplask.

  Vill artikeln kritisera svensk psykiatri eller klimatengagemanget? Sammanblandningen blir förvirrande och förvärras av Knut Lindelöfs kommentar om Jeanne D’arc. För politiker, massmedia och fåtöljvänstern är det bekvämt att förminska det globala hot som skolstrejkrörelsen tar upp som innefattar artutrotningen. Det triviala faktum att mänsklig påverkan på globala klimatet är en komplicerad vetenskap tas som intäkt för billiga påhopp vilket inte kan ske när det gäller artutrotningen som är allmänt erkänt orsakad av den rådande utvecklingsmodellen.

  Skolstrejkrörelsen är en kollektiv rörelse: Individfixeringen i detta inlägg avpolitiserar debatten, medan manlig fåtöljvänsterpublik tycks applådera.

 10. Hans M Gabrielson
  2020-01-03 kl. 23:43

  Greta Thunberg – som fyller 17 idag – driver konsekvent ett argument: “Listen to the science”. Inte olikt Jan Myrdals mantra sedan decennier “Gå till läggen”. 2006 läste jag Sir Nicholas Sterns Governmental Report on Climate Change. Den 600-sidiga tegelstenen blev en vattendelare bland ekonomer och klimatforskare. Där angavs bl a hur världen skulle kunna investera sig ur klimatmoraset under kommande decennier – och inom ramen för en då reglerad kapitalism räkna hem investeringen. Därefter kom Rockströms m fl epokgörande artikel i Science Magazine 2009. Jag skrev några papers om dessa ting för ca 10 år sedan. Det var som att ropa ned i en säck med fjolårspotatis. Greta T har, kanske p g a/tack vare sin Asperger, satt igång en rörelse bland unga som skrämmer skiten ur delar av världens överhet. Därav dessa attacker, detta hån och floden av konspirationsteorier som spiller över från s k sociala medier till mainstream-media. För övrigt sköter hon sitt skolarbete på distans. Respekt!

 11. Lars Drugge
  2020-01-05 kl. 9:22

  Carlson, Åberg, Björk och Gabrielsson. Väl talat… ni har i alla fall min respekt.

 12. Anders Persson
  2020-01-05 kl. 10:17

  En australiensisk kollega skickade de här länkarna om klimatet i sitt hemland. I denna visas bl a hur temperaturen i Australien var högre för runt 100 år sedan, för att sedan falla och nå ett minimum i mitten på 1970-talet, för att sedan stiga igen.
  I en annan länk visas bl a nederbörden i Sydney sedan mitten av 1840-talet, d v s under 170 år. Ingen trend, vare sig i antalet regndagar eller i mängden vatten.

  Han påminner om vad som redan sagts om orsaken till de ovanligt förödande bränderna: av “miljöhänsyn” har man slutat med att röja i undervegetationen för att inte störa djurlivet. Ursprungsbefolkningen, aboriginerna, var betydligt klokare och brände systematiskt ner växtligheten med jämna mellanrum.

  Kära läsare, här behöver ni inte lyssna på vetenskapsmännen, utan själva titta på faktaunderlaget.

 13. Anders Åberg
  2020-01-05 kl. 12:56

  Anders Persson!
  Ingen har påstått att det bara finns en orsak till extremväder, men du ägnar stor energi åt att bortförklara allt som händer idag som helt naturligt. Du kan inte veta att så är fallet. Mot bakgrund av varningarna från IPCC så finns det god anledning att misstänka att det som sker nu i t ex Australien likafullt är kopplat till jordens uppvärmning. Din statistik lurar oss bara om det som sker nu är början till en större förändring.

  Dina skriverier verkar inriktade på att invagga oss i en säkerhet som vi idag faktiskt har all anledning att tro är falsk.

  Det hela blir en aning märkligt Anders P. Du verkar vara en ärligt menande person, så varför vill du få oss att bortse från klimatforskarnas varningar och normal försiktighet och självbevarelsedrift?
  Jag vill inte anklaga dig för att medvetet vara en del i högerpopulismens klimatskeptiska projekt, men i all praktisk mening är det ju det du blir.

 14. Anders Persson
  2020-01-06 kl. 8:45

  Jag ägnar inte “stor energi åt att bortförklara allt som händer idag som helt naturligt”. Glöm inte att jag redan 1979 tog initiativ till Ordfronts bok “Vad gör vi med klimatet?” med Bert Bolin, som då pekade på riskerna med ökade CO2-utsläpp.

  Inte heller polemiserar jag mot IPCC eller de meteorologiska vetenskapsmännen. De har inte påstått att extremvädret har ökat i någon nämnvärd grad eller kommer att göra det. Men detta påstås i medierna, föregivande att detta är vad vetenskapsmännen anser.

  Jag är lite grand i samma situation som Galileo som ville visa att det fanns månar runt Jupiter och inbjöd kardinalerna att titta i hans teleskop – något som de vägrade göra. Jag har inbjudit er att titta på vetenskaplig statistik, som visar att extremvädret inte ökat nämnvärt – vilket inte ifrågasätter den observerade och förutsedda framtida uppvärmningen av atmosfär och hav – men det vägrar ni göra.

  Skilj vidare mellan frekvensen av extremväder och extrema olyckor p g a väder.

 15. Anders Åberg
  2020-01-06 kl. 11:18

  Anders P!
  Men vad bra att du då äntligen påpekar att statistiken över extremväder inte ifrågasätter IPCC:s varningar om framtiden. Jag kan inte se att det har framkommit i dina tidigare inlägg, även om jag säkert kan ha missat några av dom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.