DN: ”Försök inte förstå Putin!”

DN:s oförsonliga bild av en diktator.

DN:S LEDARE DEN 28 december uppmanar oss: ”Försök inte förstå Putin!” Man har utsett Ryssland till sin fiende och man ska inte försöka förstå, inte analysera situationen, inte ta i beaktande den andra sidans perspektiv! Hur kan man vara så okunnig om god konflikthantering?

I det här fallet är det allvarligt. Ryssland har satt ned foten, säger på skarpen ifrån det de försökt visa så länge, nämligen att de känner sig hotade av NATO:s framskjutna positioner vid dess gränser. Det ”försämrade säkerhetspolitiska läget” har sin grund i att väst vägrar ta in och acceptera att rädsla ligger bakom Rysslands agerande i och kring Ukraina. När Nato bjuder in Ukraina till medlemskap känner sig Ryssland hotat. Naturligtvis! Deras flottbas på arrenderad mark (på Krim) faller i fiendens händer.

Karin Utas Carlsson, fredsaktivist och medlem i nätverket Folk och Fred som just avslutat sin 2-dagars-konferens i Sälen, digitalt p g a Covid-läget.

Samma ideologi finns i Ryssland som i väst. Skydda sig med hot om våld, eller i första hand smarta drag. Detta har lett till våldsam upptrappning av retoriken. Ryssland har blivit utsedd till aggressiv fiende. Nu har de satt ned foten och förklarat hur de ser på att inte bara Ukraina och Georgien bjuds
in till Nato-medlemskap utan att även Sverige och Finland alltmer dragits in i Nato-samarbetet, och de sätter gränsen vid också vårt Nato-medlemskap. Det är kanske inte så smart att kräva något av fria stater, men är det förenligt med fredlig samlevnad och god konflikthantering att frånkänna den andra sidan känslor (som DN gör när de påstår att det inte ligger rädsla utan maktanspråk bakom agerandet) och inte ta in och försöka förstå vad som händer och varför?

Hur ska vi då tänka säkerhetspolitiskt? Ganska enkelt! Vi bestämmer naturligtvis vår politik, men vore det inte så väldigt mycket bättre att ta hänsyn till den andra parten och göra som vid vanlig konflikthantering: analysera, se till allas perspektiv och finna att det ligger något i att hålla en neutral, icke-hotande hållning och inte provocera? Inte utse fiender, men samtala och erkänna den andras rätt, behov och status – frihet från rädsla och behov av säkerhet. Det är det de uttrycker när de talar om ”garantier”.

Värdlandsavtalet borde rivas upp och sanktionerna tas bort. Helt enkelt, hotet från väst bör upplösas! Tänk nytt! Vi har en klimatkris. Låt oss samarbeta på den här jorden och inte handla av ”princip” som Peter Hultqvist uttrycker det. Sådana här principer kan leda oss till fullständig katastrof. Utse inte Sverige – eller någon annan plats på jorden – till bombmål i ett meningslöst maktkrig mellan USA och Ryssland!

... är läst 652 gånger!

  3 kommentarer for “DN: ”Försök inte förstå Putin!”

 1. Arne Nilsson skriver:

  FOLKRÄTTEN
  Den 17 december 2021 offentliggjorde den ryska statsledningen två förslag i till överenskommelser riktade till USA respektive Nato där man krävde garantier för rysk säkerhet. Försvarsminister Peter Hultqvist (PH) kommenterade förslagen på följande sätt:

  ”Kraven från Ryssland är oacceptabla, de strider mot internationell lag och rätt. Kraven kommer att inkräkta på enskilda länders suveränitet och säkerhetspolitiska val.” (1)

  PH har både rätt och fel. Fel så till vida att kraven INTE ”strider mot internationell lag och rätt”.

  PH har även fel då han skriver att ”Kraven kommer att inkräkta på enskilda länders suveränitet”.

  Om de ryska förslagen skulle genomföras till punkt och pricka skulle detta i sina huvuddrag medför följande inskränkningar i Natos verksamhet:
  • ingen utvidgning av Nato
  • nedmontering av Natos militära installationer och bortdragande av Natos trupper från de stater i Europa där det inte fanns dylikt före 1997
  • Nato skall inte genomföra några militära aktiviteter i östra Europa

  Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några formuleringar i något av förslagen som ”strider mot internationell lag” eller ”att [de] inkräkta[r] på enskilda länders suveränitet”.

  Däremot har PH rätt i att ”Kraven kommer att inkräkta på enskilda länders … säkerhetspolitiska val.” Sverige kommer inte att kunna gå med i Nato, men detta är inget brott mot ”internationell lag” eller en kränkning av Sveriges ”suveränitet”. Redan idag gäller regeln att alla länder som vill bli med i Nato INTE får bli medlemmar. Det är Nato självt som fattar beslut om medlemskap och detta görs vare sig det finns ett avtal med Ryssland eller ej.

  INTRESSESFÄRER
  PH beskriver syftet med de två ryska förslagen på följande sätt:
  ”Syftet är att skapa en rysk intressesfär där man från rysk sida ska kunna utöva inflytande över länderna i vårt närområde.” (2)

  Även här PH både rätt och fel. Talet om att syftet med förslagen ”är att skapa en rysk intressesfär” är i grunden helt fel. Det finns redan en rysk intressesfär bestående av bland annat Belarus och ytterligare fem före detta sovjetrepubliker i Asien. Sett i maktpolitiska termer är syftet med det ryska utspelet att försvaga USA:s intressesfär och därmed stärka Ryssland, men detta sker inte genom att några stater lämnar USA:s intressesfär eller att några nya införlivas i den ryska intressesfären. Om Minsk 2-avtalet genomförs kommer Ukraina att lämna USA:s intressesfär, utan att med automatik dras in i Rysslands intressesfär.

  PH har rätt i att Ryssland har intresse av att ”utöva inflytande över länderna i vårt närområde”. Detta är en strävan som Ryssland delar med andra stormakter.

  SVERIGES SUVERÄNITET
  När det gäller Sveriges oberoende och suveränitet säger PH:
  ”Vi måste ha frihet att fatta våra beslut utifrån vad vi tror är bäst för svenska folket. Det handlar om vår grundläggande suveränitet och handlingsfrihet att fatta våra egna beslut.” (3)

  Om detta är det bara att hålla med. Men den väg Sverige har valt innebär en uppslutning bakom USA/Nato och därmed ingår Sverige i dess intressesfär och detta kommenterar Sven Hirdman på följande vis:
  ”Om … ett allmänt krig utbryter mellan USA/Nato och Ryssland till följd av … spänningsläge[t] är sannolikheten mycket hög att Sverige blir indraget, eftersom Ryssland i händelse av krig torde betrakta Sverige som en militär plattform för USA och Nato.” (4)

  För att Sverige skall kunna behålla sitt oberoende och stå utanför konflikter mellan stormakter är det således av främsta betydelse att Sverige inte allierar sig med, eller inlåter sig i ett nära samarbete, med någon stormakt. När stormakter som nu träter är det klokt att hålla sig undan och inte ta ställning.

  KÖLLOR
  1. https://www.svt.se/nyheter/hultqvist-ryska-kraven-ar-oacceptabla
  2. DN 21 december 2021
  3. DN 21 december 2021
  4. https://www.alliansfriheten.se/det-sakerhetspolitiska-laget-och-sverige/

 2. Anders Åberg skriver:

  Jag kände mig tvungen att skriva en kommentar i DN till den häpnadsväckande ledaren.

  ”Kanske den sämsta ledare jag någonsin läst, även om konkurrensen är stenhård.

  Kontentan av detta svammel är att vi skall stödja USA:s ’regimchange’-krig och konspirationer. Stödja Natos aggressiva militära expansion österut och medvetet undvika att förstå varför Ryssland agerar som dom gör.

  Det troliga utfallet av en sådan militärt expansiv hållning, vilket ju för övrigt är den svenska hållningen idag, är att Ryssland till slut ser sig tvingat till ett militärt svar. Det i sin tur bär med sig en uppenbar risk för det tredje världskriget.

  Den rimliga anledningen till att någon försöker få oss att medvetet avstå från förståelse är att denne någon har något att dölja.

  Tur ändå att vi har Magda Gad. Kanske den enda personen i dagens mainstream media som förtjänar att kallas journalist. Alla dom andra har förvandlats till propagandister och det är något helt annat.”

 3. Crister Olsson skriver:

  Karin Utas skriver ”Hur ska vi då tänka säkerhetspolitiskt? Ganska enkelt! Vi bestämmer naturligtvis vår politik, men vore det inte så väldigt mycket bättre att ta hänsyn till den andra parten.”

  Detta är ju en av principerna i den Europeiska säkerhetsordningen.

  I Sverige säger stats-, utrikes- och försvarsministrarna att den Europeiska säkerhetsordningen (ESO) är hotad. Men ESO fungerar uppenbarligen inte eftersom USA/Nato och Ryssland hamnat i en allvarlig konflikt med Ukraina i fokus. Varför fungerar den inte?

  Ryssland som är en av undertecknarna av Helsingfors- och Parisavtalen (som jag uppfattar som basen för ESO) har varnat att de ser med missnöje på Natos utvidgning. Rysslands oro har av USA/Nato och EU avfärdats eller nonchalerats. Istället har USA/Nato skjutit fram sina positioner.

  Sven Hirdman sa på Folk och Freds konferens att inskrivet i Parisavtalet står “… att alla stater i Europa har att själva bestämma om sin säkerhet, men när de gör det bör de i eget intresse ta hänsyn till hur deras politik påverkar det säkerhetspolitiska läget i hela Europa.”

  Denna princip har inte fungerat. När Nato tagit upp nya medlemmar i organisationen har man inte beaktat Rysslands säkerhetsintressen. Det strider ju mot andan i EFS. Så visst är säkerheten i Europa hotad men Nato bär största skulden.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.