– 20 i Norrmjöle, där detta skrevs.

ENERGIFRÅGAN ÄR EN allt hetare politisk potatis. Och den blir allt mer komplicerad. Å ena sidan ska allt vara klimat-, miljöanpassat och förnybart, å andra sidan fungerande för industrier och enskilda konsumenter, å tredje sidan globalt marknadsanpassat, vinstgenererande och föremål för börsspekulation. Vem kan tro att detta ska fungera. Tidigare sågs energiproduktionen som en självklar strikt offentligt reglerad del av landets infrastruktur. Varför är det inte så längre? Svaren trasslar in sig. ”Det dunkelt sagda…” Eftersom officiella förklaringar är så krångliga får man försöka tänka själv.

Under fredstida normalförhållanden när hjulen snurrar, de nyttiga jobben finns och livet rullar i normala banor för medborgarna, då fungerar kanske det mesta till någorlunda belåtenhet. Men plötsligt blir det så kallt och så mycket snö så att hemtjänsten inte når sina brukare och elbilarna stannar.
– Oj då, vi såg det inte komma, hör vi då från ansvariga offentliga tjänare.

Tiofaldig säkerhet
Jag minns när vi i min gymnasiala ingenjörsutbildning räknade på till exempel brobalkar. Då man kommit fram till belastningens möjliga storlek (då brott teoretiskt skulle inträffa) multiplicerade man lasten med tio och dimensionerade därefter för att få tillräcklig säkerhet. Hur räknar man på säkerhet idag vid projektering och konstruktioner i vårt samhälle? Vi såg ju vad som hände när alla plötsligt behövde skyddskläder och munskydd, då visade det sig att lagren var bortrationaliserade. Ingen säkerhet alls längre.

Åter till energifrågan. Kärnkraften är olönsam säger man. Det är ju billigare och går snabbare att bygga sol och vindkraft. Men olönsamheten kommer sig av att nya privata företag i vind- och solkraftsbranschen, som gillar snabba vinster växer som svampar ur jorden. Det här eldas dessutom under med skattesubventioner som skapar rena klondikestämningen. Har ni sett vad som skedde undeer guldruschens i USA? Men kärnkraften måste man räkna på lång sikt, vilket borde vara självklart för varje rationell planerare tycker man.

Enligt Energimyndigheten fanns i slutet av 2020 4.333 vindkraftverk, som bidrog med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion (27,5 TWh). Inom kort kommer det finnas dubbelt så många. Vem tror att det ska vara lönsamt att 10.000 vitt spridda vindkraftverk (delvis långt ute i havet), som alla byggs under kort tid ska kunna repareras eller ersättas ungefär samtidigt om ca 20-25 år, då alla kommer att vara slut? Vem har räknat på det?

Samma sak gäller förstås för alla solcellsparker som nu ska breda ut sig över dyrbar åkermark. Är det realistiskt att tro att dessa tekniska anläggningar ska kunna drivas, underhållas för att pålitligt leverera el till vårt allt mer elintensiva och elberoende samhälle. Det är en helt ny bransch av privata företag som i realiteten bara är ute efter att ge visst till sina aktieägare? Hur länge kommer det att vara lönsamt att bygga och underhålla?

Nordisk och europeisk elmarknad
Så har vi systemet med elbörs, ihopkopplingen med övriga Norden och hela Europa till en enda stor elmarknad. Är det vettigt? Är det säkert? Vem kan garantera att någon välplacerad käpp i detta oöverblickbara maskineri inte kan leda till kris och katastrof? Jag tänker genast på Tage Danielssons ”Den mänskliga faktorn” som rimmade så lämpligt på ”Oj, jag glömde visst mössan i reaktorn”.

Av någon anledning går Finland mot strömmen. Man bygger ny kärnkraft, medan andra EU-länder talar trosvisst om avveckling. De bygger dessutom ett liknande slutförvar för utbränt bränsle som också planerats sedan många år i Forsmark. I Sverige har den frågan kört fast. Så länge man kunde tro att kopparkapslarna, som ska skydda det farliga avfallet att läcka ut nere i urberget skulle klara sig mot korrosion i 100.000-tals år, var väl allt frid och fröjd. Men nu har det visat sig att kopparen korroderar efter bara 20 år, vilket blir tuvan som nu kan stjälpa ett mycket stort lass. I Finland bryr man sig inte, vad jag vet. Men i Sverige tvekar regeringen att fatta beslut. SKB (Svensk kärnbränslehantering), Östhammars Kommun och Oskarshamns kommun och några politiska partier pressar på för ett regeringsbeslut, de har jobbat med den här frågan i över 20 år och vill äntligen komma till ett avgörande.

Men, mycket talar för kärnbränslet borde lagras öppet och så småningom upparbetas, det är ju energirikt och användbart i generation 4:s små kärnkraftverk, istället för att skickas ner i urberget för evigt.

Svensk elproduktion
Energimyndigheten meddelar på sin hemsida att i Sverige producerades 158,8 TWh under 2020, varav 25 TWh exporterades. Kärnkraftens andel av hela elproduktionen minskade med 27 procent. Andelen vattenkraft och vindkraft ökade och utgör tillsammans 62 procent. De skryter också med att de ökat den ”förnybara elproduktionen” med några procent, och minskat andelen kärnkraft. Vad som skulle vara vinsten (klimat- eller miljömässigt) med detta är mycket dunkelt. Över allt svävar dessutom klimatkrisen som till och med får statliga Vattenfall och Energimyndigheten att formulera sig i politiskt korrekta termer (förnybart, OC2-neutralt, kärnkraftsfritt).

Last- och tankbåtar delas in i sektioner med vattentäta skott (väggar) emellan. Varför? Jo för att om det går hål någonstans ska inte hela skeppet fyllas med vatten. Så borde man tänka även med elförsörjningen. Händer något drastiskt på något ställe (kris, krig eller avspärrning) ska varje land snabbt kunna vara en självförsörjande enhet. Förhållandena är dessutom dramatiskt olika i Europas olika delar, industrimässigt och klimatmässigt. Det nuvarande systemet tjänar bara elbörsmäklare, klondikeföretagare och byråkrater på.

Nu har vi till råga på allt plötsligt fått skenande elpriser. Det förklaras med att gaspriserna i Europa stigit explosionsartat (på grund av att Tyskland lagt ner sina kärnkraftverk och att man inte problemfritt kan importera naturgas från Ryssland…), att vi har dålig kapacitet i vårt eget elnät, att det inte blåser, att det plötsligt blivit kallt o s v. I Norge, som badar i pengar efter decennier av olje- och gasinkomster – säljer nu sin gas på Europabörsen, vilket ger dem ännu mera inkomster – har elpriset till kunderna (privatpersoner och företag) chockhöjts. Även Sverige drabbas förstås. I november har elpriset i Skåne per KWh ökat med 26 öre, 19 öre i Stockholm och 18 öre i Luleå. Läget är mycket värre idag. I Stockholm och Malmö är idag (6/12) priset extrema 300 öre per KWh.

30 dagars utveckling av spotpriset (6/11–6/12)
SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm, SE4 Malmö

Är så skiftande elpriser förnuftigt? Ingen skulle svara ja på den frågan, men ingen kan göra något åt saken. Marknaden har tagit över, politiken och nationalstaterna är satta på åskådarplats. Käcka uppmaningar om att binda elpriset, byta till en annan distributör, köra tvätt- och diskmaskin på natten… är lika fnoskigt som att tro att den svenska skolan skulle bli bra om alla elever (familjer) lärde sig göra medvetna skolval.

Jag slutar där i mina funderingar och tar gärna emot invändningar om sådant jag eventuellt fått om bakfoten. Men jag efterlyser framför allt en folkstorm mot denna – bokstavligt talat – människofientliga, osäkra och faktiskt farliga energipolitik. I Sverige är vi ju beroende av att kunna värma våra bostäder även på vintern när det kan vara mycket kallt. Ingen global uppvärmning kan hjälpa oss mot detta.

Föregående artikelEn vänbok till Hesham Bahari
Nästa artikelVANLIGA MÄNNISKORS STARKA BESLUTSAMHET ATT BYGGA EN EXTRAORDINÄR VÄRLD
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

6 KOMMENTARER

 1. Mycket välformulerat. Jag funderar mycket över hur vi ska klara energiförsörjningen när de stora fabrikerna, serverhallarna och gröna (?) industriprojekten rullar igång? Jag är inte tekniskt skolad, men det ser väl bokstavligt talat väldigt mörkt ut? Varför skildras inte denna problematik mycket mer i de nationella medierna? I ärlighetens namn ger allt detta mig ont i magen – hur kommer det samhälle mina barn växer upp i se ut egentligen?

 2. Och ”Den globala uppvärmningen” tycks vara ett inkompetent språkbruk precis som förnyelsebart.

  Nu går vi mot en kallare period p g a av solens minskade aktivitet. Solforskare börjar skönja solens 30-åriga perioder med ökad eller minskad aktivitet, vilket naturligtvis påverkar jordens medeltemperatur.

 3. Knut L!
  Ja, det där med att kärnbränsle ska lagras öppet, som du skriver, är ju gammalt och känt för oss som är litterärt bevandrade. Redan 1950 beskrev (och ritade) Bertil Almqvist, Bertila, i ”Barna Hedenhös upptäcker Amerika”, hur ur-okeserna haft koll på ur-an sedan ur-minnes tider. Och det ligger helt öppet som ”mystiska stenar på marken” noterar pappa Ben. Ur-okeserna vet att stenarna är farliga, att man kan ”flyga i luften” om man är oförsiktig. Pappa Ben lägger ihop ett och ett och bygger ett ur-an-drivet flygplan som tar familjen tillbaka till Stockholm. Det ur-an som blir över används sedan en gång till när familjen 1955 beger sig ut i världsrymden.

  Ja, Bertila var en kille med huvudet på skaft. Men så hade han också varit ansvarig för Clartéredaktionen på 1920-talet – tillsammans med Karin Boye.

 4. Sverige är anslutet till EU:s elmarknad med elkablar med stor kapacitet. Riksdagsmajoriteten stöder denna ordning. Därför kommer svensk el att fortsätta säljas till högstbjudande i Europa, och vi kommer därmed att importera EU:s elpriser till oss. Så verkar det vara.

 5. Så det medlemsland som har starkast budget (kan övertrumfa länder med svag budget) får komma först till kvarn för inköp av el. Tänka sig att varan el ingår numera i den kapitalistiska ekonomin med utbud och efterfrågan. Det var bättre förr i Sverige när elen var bortkopplad från det kapitalistiska tänket. Alltid lågt pris ut till konsumenter p g a att maximalprofiten var aborterad. Och dessutom betalade vi konsumenter endast en faktura för elförbrukning.

  Nå, läsare kan ju med min analys betrakta mig som kommunistdjävel. Men så är icke fallet. Reglerad marknadsekonomi är min melodi p g a att jag ser fördelar med att viss produktion ska vara frikopplad från marknadstänket. Ja, detta för att stärka privata företagare och privat ekonomi. Oreglerad marknadsekonomi skapar ohämmad inflation, vilket leder till stagnation inom cirkulationsekonomin.

 6. Men socialistiskt ekonomiskt tänk om än i reglerad marknadsekonomi tycks numera passé i Sverige i och med medlemskap i Europeiska unionen. EU har en ohämmad drift för oreglerad kapitalismen. Sverige ut ur EU, åt helvete med oreglerad marknadsekonomi vad gäller eldistribution, så att vi kan återgå till reglerad kapitalism och därmed få sunt förnuft om billig el!

  Sunda ekonomiska relationer är väl numera en historik parantes. Efterkrigstiden i Sverige var en symbios med fackliga kollektivavtal och reglerad marknadsekonomi. Det var en ekonomisk balans mellan kapitalismen utsugarintresse av arbetarklass och att via kollektivavtal och statliga lagar försöka balansera kapitalismens rovdrift. Ja, just balansera köpkraft i det att inga privata företag skulle drabbas av minskad köpkraft. Balans alltså mellan köpkraftens stimulerande påverkan på företagens förökning av produkter.

  Så är det, att även kapitalismen har behov av köp från arbetarklass. Vi (företagare och arbetarklass) lever i en ekonomisk symbios. Låt oss då gemensamt gå ut ur EU! EU har ingen ekonomisk kompetens, då de är vilda för oreglerad kapitalismen. De är marionetter för den globala kapitalismen.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.