ETC – eller rättare sagt dess omedelbara föregångare, kulturtidskriften Partisano – startades av Johan Ehrenberg, Timo Sundberg, Micke Jaresand och Alain Topor 1976 och fick snart en inriktning mer åt reportage och bilder. 1978 fick den namnet ETC och fann sin speciella estetiska form. Den lyckades fånga delar av den då unga vänstergenerationen med sin radikala form och sitt fräcka och ofta humoristiska tilltal.

En annan ”vänstertidning” med kulturambitioner hade startat redan 1972, nämligen Folket i Bild/Kulturfront, som alltså 1976 redan försökt locka den unga vänstern att prenumerera. Men det gick trögt, FiB/K var efter IB-affären (1972-73) stämplad som extremistisk av Socialdemokraterna och nådde aldrig över 20 000 prenumeranter. Formmässigt var den en tråkigare tidningsprodukt med stränga interna demokratiambitioner av klassiskt folkrörelsesnitt. Det här präglade tidningen och hämmade kreativiteten en del, men gav däremot stabilitet och främjade intressanta och lärorika interna diskussioner och mycket frivilligarbete.

Men den kanske viktigaste skillnaden var att FiB/K var principiell avståndstagare från statligt presstöd.

Tidningens tre paroller Försvara yttrande- och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialism var en effektiv politisk plattform som med rätta styrde allt.

Två olika kulturer
FiB
respektive ETC fångade alltså helt olika delar av den unga vänsterrörelsen på 70-talet. De maoistiskt inspirerade stödde FiB medan ETC stöddes av maoisternas dödsfiender; trotskisterna. De två skrifterna representerade därför redan från början två helt olika kulturströmningar på 70- och 80-talet och konkurrensen var tuff – innan ETC gjort sina första konkurser och tydligt framstod som en dagslända.

Men Ehrenberg var smart, han brydde sig inte om en massa demokratiskt tjafs och politiska paroller, han körde mer på känsla och utvecklade sina egna metoder att skaffa pengar och etablerade sig som ekonomisk guru i ämnet antikapitalism.

Jenny Ehrenberg

Marknadsföring, bild, stil och design tillhörde hans intresseområden och 1983 kom det uppmärksammade reportaget ”Könsbytet”, där han berättade om sina erfarenheter från ett halvår som kvinnan Jenny Ehrenberg. Stor sensation och nu var Johan Ehrenberg en riktig vänsterkändis, som bar upp varumärket ETC.

Entreprenörskapet tog allt mer över, och bygget av det märkliga lilla medieimperiet tog fart. Röd-grönt blev hans politiska gimmik som samlade spridda miljöaktivister, ”allmänt vänstertänkande”, ”antikapitalister” och ”socialister” av den mer obestämda sorten.

Varumärket ETC…
förkroppsligar sedan en tid resterna av dem i 68-vänstern som gjort akademisk- och/eller offentlig karriär och som lämnat över detta arv till nästa generation. Det är denna ganska lösa ”livsstilsvänster” – som förlorat intresset för imperialismen, ersatt klassfrågor med antirasism, feminism, hbtq, identitets- och klimatfrågor och lite lagom nyliberalism – som idag bär upp Johan Ehrenbergs lilla medieimperium.

Om man adderar alla betalande prenumeranter som registrerats i någon av ETCs alla editioner i TS-dagspresslistan för 2016 når man summan 32 100. Hur mycket var och en betalar är oklart. Siffrorna som TS registerar är helt avgörande för om stödpengarna ska rulla in. Det är i denna gren Johan Ehrenberg nu är mästarnas mästare.

Dessa ca 30 000 människor är Ehrenbergs huvudsakliga marknad. Visst är det en hel del, men någon djupare förankring i arbetarklassen kan man knappast tala om. Det är i stor utsträckning ett trendigt medelklassprojekt långt från den folkrörelsetradition som arbetarrörelsen och för övrigt hela demokratin vilar på. Och politiken är idag synnerligen spretig.

Så, vad är då meningen med ETC när det som står i tidningen i 99 fall av 100 kan stå i de stora drakarna? Det frågar jag mig. Ehrenberg är entreprenören som gjort karriär på sin egen konturlösa åsiktsmarknad, genom att exploatera ”det gröna, det röda och sin egen högst personliga socialism”. Han gör business på människors behov av att känna sig engagerade. Denna hans opportunism (åt vänster) har han kört ganska effektivt och blivit mediesvängens egen lille kelgris.

ETC är en affärsidé?
Nej, ETC är inte först och främst en politisk motvikt mot borgarpressen (som Ehrenberg gärna vill framställa det), utan en affärsidé. ETC är en koncern med 18 olika företag som framför allt sysslar med tidningsutgivning (förlagsverksamhet), elhandel,  solcellsanläggningar och lite annat elrelaterat (grön el förstås).

Ehrenberg är styrelseledamot i samtliga 18 företag, styrelseordförande i 14 och VD i ett. Som en parentes kan nämnas att under 2016 köpte ETC Utveckling AB 50% av Leopard förlag och som en direkt följd av att Johan Ehrenberg stöder bojkott av Bokmässan 2017 på grund av att Nya Tider tillåts köpa monter, följer nu Leopard sin nye domptör. Själva moderbolaget heter ETC Utveckling AB.

Nå, det hela går ut på att organisera verksamheten i många olika företag så att man kan få ut mesta möjliga statsstöd och betala minsta möjliga skatt. Jag tror det kallas koncerneffekter. Och det här har han sannerligen lyckats med. Genom att optimera intäkter från flera synnerligen lukrativa statsbidragskällor och genom att sedan med internfaktureringar trolla bort alla vinster, kan skatten också trollas bort. Genom att anställa extremt få slipper han det mesta av arbetsgivaravgifter, och moms dras förstås av i de olika bolagen på optimalt vis. Alltså in med skattepengar, men betala själv ingen skatt. Det är själva grejen.

Och för enkelhets skull äger han allt själv. I realiteten är han en koncernboss med all makt i sin hand.

Johan Ehrenberg pratar gärna om att företag inte behöver gå med vinst för att vara framgångsrika. Och det har han uppenbarligen rätt i.

Bidragsentreprenören

Mjölkkon är presstödet
Staten betalar olika former av presstöd, särskilt till trycksaker i kategorin dagspress. Till dagspress räknas dagstidning och veckotidning. Därför är ETCs tidningar dagstidning eller veckotidning. Driftsstödet ger mest pengar. Distributionsstöd och utvecklingsstöd får man också, men ger mycket mindre pengar.

Om man har många tidningar kan man få presstöd många gånger. Därför har ETC många tidningar. Först och främst en rikstidning, Dagens ETC, och så sju lokaltidningar; i Stockholm, Bergslagen, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Örebro.

2017 får ETC 35 miljoner kronor i statligt presstöd. Det betyder att varje prenumerant (32 100 st) kostar staten (skattebetalarna) 1088 kr. Som jämförelse kan nämnas vad följande tidningar kostar staten per prenumeration: Internationalen 1086 kr, Proletären 960 kr, Nya Tider 811 kr, NSD 765 kr och SvD 258 kr.

Det finns också regler för hur mycket material i en tidning som ska produceras lokalt för att få kallas lokaltidning (och berättiga till presstöd). Hur klarar ETC det? Jo man arvoderar lokala journalister – som producerar lokalt material – istället för att anställa. Dessa fakturerar sedan ETC Förlag AB. Så slipper man arbetsgivaravgifter. Men mycket, eller kanske t o m det mesta i lokaltidningarna produceras förstås centralt. Här balanserar ETC på gränsen till att inte uppfylla lokaltidningskriteriet.

All övrig verksamhet som förlagsverksamhet, elhandel, mobilabonnemang, solcellsanläggningar, elbilar, e-handel, pr-verksamhet, annonsbyrå… sköts i olika små bolag som bildar ett nät där penningströmmar hit och dit kan flöda tämligen smärtfritt för att allt ska sluta med 0 kr i sista kolumnen. Hela denna verksamhet drivs med kanske 50 anställda, de flesta i ETC Förlag AB. Det är där man sköter all egentlig tidningsverksamhet. Johan Ehrenberg själv är anställd i moderbolaget ETC Utveckling Aktiebolag. Hans lön är säkert mycket låg. Den går lätt att dölja.

Johan Ehrenbergs dilemma
Johan Ehrenberg har nu emellertid ett stort dilemma i det att han älskar presstödet. Hans värsta ideologiska fiende, tidningen Nya Tider, kör ju nu samma race som han. De är säkert på väg att kopiera Ehrebergs smarta skapelse i Koncernen Nya Tider. De och ETC är alltså mycket mer en produkt av det svenska presstödssystemet än ett resultat på relevanta politiska rörelser. Kanske Johan Ehrenberg rent av nu är för att Nya Tider ska motas ut från det statliga presstödet med hjälp av något slags ”demokratikriterium” ungefär som han och andra resonerar om Bokmässan?

Det gäller ju yttrandefriheten
Så är vi tillbaka där vi började i frågan om yttrandefriheten: Är det statliga presstödet ett bra sätt att garantera mångfald inom pressen och försvara yttrandefriheten? Eller är det kanske just så som Folket i Bild/Kulturfront hävdade redan 1972, att presstödet är ett sätt att hålla det fria ordet under kontroll?

Ja, nog är det så. Det enda sunda är att tidningar ska leva på sina läsare, vilket idag är fullt möjligt för dem som kan få tillräckligt många betalande läsare. Att ge ut lite tidningar om man får 35 miljoner från staten är knappast någon större bedrift. Utan det statliga presstödet hade vi sluppit både Nya Tider, ETC och några till. Inga större förluster…

Föregående artikelFÖRFATTAREN CLAES ANDERSSON…
Nästa artikelMACRON VANN VALET OM GLOBALISERINGEN
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

19 KOMMENTARER

 1. 1. Hur kommer det sig att FiB/K lyckats med konststycket att vara en totalt ointressant tidning för svenska folket?

  2. Är det inte bättre med en statsstödd tidning med ett relevant innehåll och som når ut till det svenska folket än en icke statsstödd tidning som lever sitt eget sekteristiska liv?

 2. Som sagt ETC som journalistisk produkt är definitivt umbärlig och den slaskvänster som där får leka borgerlighetens radikala alibi är minst lika umbärlig. Men visst kan jag ibland känna en motvillig beundran för det smarta och kreativa entreprenörskap som Ehrenberg lyckats utveckla i statliga bidragsbranschen. Men beundran är inte bara motvillig den är också begränsad för en riktig entreprenör riskerar sina alldeles egna riktiga pengar och håller inte på och leker med skattebetalarnas surt förvärvade skärv!

 3. Jag har länge ogillat ETC, men inte riktigt kunnat sätta ord på varför. Men här fick jag det skrivet svart på vitt. Livsstilsvänster. Det är ju precis det tidningen står för. Låt NATO gå till attack i Mellanöstern men glöm föralldel inte att gå på Pride i sommar. När jag påpekade att han stöttade imperialismen sade han att jag var sekteristisk.

 4. Nog finns väl ändå en verklig entreprenöriell kreativ vilja att vara nära Ymnighetshornet att finna i remissvaret på Medieutredningen (SOU 2016:80) (som inte är helt lätt att få ihop med en Bokmässebojkott).

  Inlindat i Reformatorsretorik

  Att kvala in i Medieutredningens framtida finrum vars, minst sagt luddiga, signalordskriterier för presstödet, enligt plan, ska börja gälla 2018 kräver uppenbarligen också att ta sig en viss biroll.
  I just det spel Bonniers AB driver mot Svenska Mässan/Bokmässan i syfte att öka sitt inflytande över, inte minst mässan med potential, Mediedagarna i Göteborg MeG.

  Att ETC nu vill kapitalisera på ”värdegrund” är inget konstigt.
  Bara konstig prioritering.

 5. Vattendelaren i svensk vänster (i bred mening) går mellan dem (liberaler och socialister) som begriper att begreppet imperialism inte är en ”sekteristisk” klyscha utan en ständigt pågående levande katastrof kopplat till senkapitalismens allt starkare destruktiva dysfunktion och de som fortfarande förförs av nyliberala löften om ”change” och det Paradis vi kommer att få när en New World Order etablerats helst som en Världsregering. Kännetecknande för senkapitalismens förfall är de ständiga devalveringarna av det som finns kvar av folkstyre (demokrati) liksom ständigt pågående imperialistiska krig, liksom hårdare repression och inskränkningar av yttrandefriheten, liksom att stora grupper löntagare allt mer glider in i ett prekariat där det är svårt att öht hitta materiell försörjning, samtidigt som de välfärdssystem som byggts upp i Västvärldens demokratier efter VKII hamnar i ett allt djupare förfall. Utbredd och ökande KORRUPTION är kronan på denna utveckling.

 6. En som kallar sig Pelle skriver:
  Mycket av det lokalproducerade materialet är i form av ganska banala bilder som smälls upp över hela uppslag. Väldigt genomskinligt att detta görs för att få ihop tillräckligt många sidor. Det är också värt att nämna att Presstödsnämnden till stor del består av 68-vänster som låter honom hållas.

 7. Utmärkt viktig artikel. Ja ETC tillhör den del av vad som kallas vänstern som ställer upp på USA-elitens och -imperialismens syn på bl.a. kriget i Syrien. Skrivit om det. Chefred på ETC vägrade införa en kommentar, i samma fack som DN som skrev lögnaktigt om bl.a. mig 22/4 på 2,5 sidor. En 25-årig antiimperialist har senare påvisat att ETC:s syn på kriget i Syrien håller i sig. En annan skribent påtalade för drygt tre år sedan också ETC:s faktiska uppslutning bakom imperialismens syn i olika frågor.

 8. Marie Ericsson skriver 8 maj: ”Låt NATO gå till attack i Mellanöstern men glöm föralldel inte att gå på Pride i sommar.”

  Vilken fyndig och målande beskrivning! Nästan som en slogan att ge moteld med! Stöter det på hinder om andra använder just den formuleringen?

 9. 1. Det är en komplicerad fråga med många svar. En är att FiB hamnat utanför trenderna; medan folkrörelserna dog var FiB en ortodox försvarare av de gamla folkrörelseformerna. Medan vänstern i allmänhet dominerades allt mer av identitets- och livsstilsfrågor försökte FiB hålla fast – framför allt i antiimperialismen, som alltså helt fallit ur modet – där har du en orsak till. När FiB försökte hålla fast i vissa kulturarvsvärden, kanske t o m i ”det nationella oberoende” och EU-kritik, blev FiB stämplade som halvfascister och allt vad det innebär… av andra så kallade vänsterkrafter.

  2. Den tidningen finns ju redan – ETC. Vad som är ”relevant innehåll” är just den svåra nöten att knäcka. Och vad som är sekterism är i princip samma fråga.

  Du är säkert välkommen med konkreta förslag, det är bara att bli medlem. Stämma varje år i april.

 10. Knut!

  1. Lite klokare blev jag. Men bara för att det blåser motvind behöver man väl påverkas av den. Det går ju att kryssa. Med det menar jag att det gäller att inte göra fel och att förpacka budskapet på rätt sätt.

  2. ETC tar emot statsbidrag, men är tämligen ointressant. Min fråga var: varför kan man inte ta emot statsbidrag och vara intressant tidskrift för en bredare publik?

 11. Suverän sammanfattning! Det är något mycket olustigt över ETC! Ehrenberg får hållas för han avslöjar aldrig något av vikt. Han seglar i samma båt med dom som gjorde den s.k. revolutionen i Ryssland. Johan är inte en nyttig idiot! Han är en smart idiot! Hoppas Nya Tider korpar åt sig lite mer av dom statliga medlen som motvikt. Gud så lurade vi är!

 12. Mycket bra. Och passusen om ”livsstilsvänstern” fångar mycket av vad som gäller nu, inte bara vad beträffar ETC. Det är en nyliberal egoism/individualism under diffus vänsterflagg som ersatt både gammalliberalism och folkrörelsebaserad vänster, som hade det gemensamt att de räknade med ett samhälle där vi befinner oss tillsammans.

 13. De bidragsentreprenöriella
  När vänstermänniskor i Sverige ska bedriva verksamhet/företag är fokus undantagslöst bidragsfinansiering och organisationsstöd etc. Med suverän självgodhet anses det självklart att skattebetalarna ska pynta. Inte sällan utnyttjas politiska kontakter och vänskapkorruption för att utverka allsköns offentliga medel. Helle Kleins Seglora är ett exempel på hur med vilken självklarhet bidragskranen helt ersätter krav om självständig ekonomisk bärighet.

 14. Det får väl anses bekräftat att ETC genom sin chefredaktör Andreas Gustavsson följer den övriga mediala flocken som oavsett faktiska omständigheter pekar ut den syriska regeringen som huvudfiende.

  Ekis-Ekman skrev nyligen om imperialismen, men ganska allmänt hållet och inga åsikter kring det som faktiskt utspelar sig. Detta var vad amerikanarna lovade Putin när det blev klart att ryssarna skulle ansluta till regeringen Assads krig mot terrorismen i enlighet med FN:s regler om rätten till kollektivt självförsvar med stöd av folkrätten.

  Allt skulle förvrängas, det var det öppna budskapet rätt i ansiktet på ryssarna och FN:s så kallade opartiska övervakningsenhet gällande vapen med kemiska gaser bidrar på sitt sätt genom förhalningar när det gäller resultat från olika utredningar.

  Strategin är uppenbar. Först ska det säkerställas att mest kritik och anklagelse – om än på helt falska grunder – ska riktas mot den syriska regeringen.

  ETC följer även – sorgligt nog – detta medvetna manipulerande med alla fakta oavsett dess faktiska innehåll.

  Detta räcker för att spola ETC helt och hållet om än det finns bra inslag mellan varven, exempelvis om alliansregeringens gigantiska skattesänkningar under sina två mandatperioder.

  Vi alla får hjälpa till med att sprida annat budskap, inte minst från Anders R, som är en tung och nödvändig aktör i de här frågorna. För min del lägger jag fram lögnerna vid kafferaster i lärarrummet när tillfälle ges.

  Samt skriver på KL:s blogg

 15. Tidningen ETC lever på skrämselpropaganda om att snart är det kört med klimatet, ja ni vet det där om ökad koldioxidhalt i atmosfären och att det ENDAST ÄR MÄNNISKAN i PRODUKTION och KOSUMTION som är BOVEN i DRAMAT.

  Samma skrämselpropaganda som de stora tidningsdrakarna levererar till läsarna. Tidningen ETC satte även fram en domedag, då 800 dagar räknades ned. När domedagen närmade sig så förflyttades denna dag genom att ånyo starta med 800 dagar. Nej, det är ingen större skillnad på tidningen ETC, de stora tidningsdrakarna och SVT vad gäller att skrämma upp folket i det som betecknas som klimatalarmismen.

  Vetenskapligt ska tilläggas att gasen koldioxid är en viktig gas för alla växter. Växter kan lättare överleva i torrt klimat med ökad halt av koldioxidhalt i luften. Till gagn för djur och människor som är beroende av växter. Ska även tilläggas att högsta dos koldioxid kommer från vulkaner under hav. Människans tillskott är endast en liten del. Nej, jag hävdar inte att låta allt bero vad gäller utsläpp från kolkraftverk och stålindustri, då det lokalt kan bli för stor belastning. Men klimatalarmismen i sig är ett bedrägeri. Och de som inte håller med mig bör studera Tege Tornvall bok Tänk om det blir kallare eller Elsa Widding med boken Klimatkarusellen.

  Sedan lär NI ändra åsikt vad gäller bedrägeriet klimatalarmismens precis som jag var tvingad att ändra åsikt.

  — Jo, jag avsade mig min prenumeration på tidningen ETC, då jag inte vill stödja ett bedrägligt beteende!

  Staden JAKUTSK i Ryssland har just nu minus 40 grader dagtid. Nattetid ännu mer kyla. Staden ligger på samma avstånd till Nordpolen som STOCKHOLM. Kanske något att tänka på denna december när jordens medeltemperatur ska beräknas.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.