Få förnuftiga människor kan ta lätt på krigen i Mellanöstern (från Afghanistan till Syrien) och den exempellösa folkfördrivning som dessa krig skapat (det kallas oftast flyktingströmmar, som om de bara uppstått som en naturkatastrof). Få förnuftiga människor kan blunda för våra egna ekonomiska och politiska makthavares fingrar i syltburken (vapenexport, försvarsneddragning, Natosamarbete…). Få människor tycker man ska täppa till truten på dem som försöker analysera och förstå vad som gått snett i Sverige och i världen. Få förnuftiga människor anlägger en så rå ton som Jens Runnberg, politisk redaktör på Dalarnas Tidning, när han tar heder och ära av Falu FN-förenings ordförande Helge Sontag, som bjudit in den norske författaren, journalisten, bloggiganten (och kommunisten) Pål Steigan som föredragshållare.

Det Guilt by association-resonemang Runnberg ådagalägger borde idag undvikas – även av liberaler. Inte ett enda sakargument mot det Steigan framförde, endast stämpling som kommunistiskt, diktaturkramande och konspirativt. Det är inte bara okunnigt och demagogiskt, det är dessutom djupt ohederligt, oförnuftigt … och krigshetsande.

Läs följande i Dalarnas Tidning:

Föregående artikelANN HEBERLEINS NYA BOK ÄR SOM EN SVORDOM I KYRKAN
Nästa artikelDen sociala kompetensens omisskännliga blåton
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.