FALLET CHRISTIANSSON OCH FÖRHÖREN I KEVINFALLET

“Exemplet Christianson visar hur allvarligt detta problem [brist på vetenskaplig granskning] kan bli. Vad som behövs nu är en debatt, och kanske en förnyad statlig kommission för att reda ut hur samhället kan börja bygga mekanismer för att, utan att begränsa forskares yttrandefrihet, hantera detta problem.”

Så skriver Rickard L Sjöberg, docent i medicinsk psykologi, överläkare och docent i neurokirurgi i SvD 2017-05-22.

... är läst 175 gånger!