NYTT KRAV PÅ ORGANISATIONSFÖRBUD FRÅN VÄNSTER

Mats Rudvall skirver i ETC: “Ju mer vi ömmar för nazisternas yttrandefrihet… desto mer toleranta för nazismen riskerar människor som läser artiklarna och ser tv-inslagen att bli, därför är fixeringen vid nazisternas yttrandefrihet så farlig.” Det här bygger på den skeva föreställningen att nazismen är mediernas fel. Alltså, ännu ett försvar för organisationsförbud från vänster.

... är läst 685 gånger!