Folket i Bild/Kulturfronts arkiv digitaliseras

Som första tidskrift i landet kommer Folket i Bild/Kulturfront att digitaliseras inom ramen för Kungliga Bibliotektets pågående arbete med att digitalisera allt svenskt tidnings- och tidskriftstryck. Äntligen verkar digitalisering av 45 års utgivning bli verklighet. Två flaskhalsar har funnits, teknik och kostnad. Nu har båda fått sina lösningar. Genom ett samarbete med KB har teknikfrågan lösts och genom insamling av frivilliga bidrag har de nödvändiga 165 000 kronor som krävs nu också säkrats. FiB/K kan alltså bli landets första helt sökbara och digitaliserade tidskrift.

De två nyckelpersonerna bakom KB-projektet; Pie Blume, FiB/K och Torsten Johansson, KB. (Foto: K Lindelöf)

Det här var den stora nyhet som presenterades på stämman i lördags.

Viktigt för FiB/K
På många sätt är detta en stor framgång genom att ett nästan oskattbart mervärde skapas för FiB/K liksom för historien, kulturen forskningen etc. Nu kommer hela FiB/Ks utgivning att bli sökbar och tillgänglig för alla som FiB/K bestämmer ska få tillgång till arkivet. Det är ju upphovsrättsskyddat i 70 år. Till exempel kan medlemmar via hemsidan beredas tillgång genom ett inloggningsförfarande.

FiB/K har alltså utgivit 45 årgångar, vilket är mycket i tidskriftssammanhang. Där finns mycket att söka och finna. Alla författare och skribenter som medverkat, alla reportage, alla noveller, alla orter som beskrivits, alla konflikter som utspelats och skildrats, allt ur just FiBs speciella vänsterperspektiv. Det ger helt nya möjligheter att överblicka och systematisera detta enorma material som aldrig tidigare funnits. En kulturgärning, varken mer eller mindre.

Stämman i övrigt
För övrigt kan stämman sägas ha varit ovanligt vital. Lokalen var full av folk hela tiden. Långa lätt förvirrade diskussioner om det gångna årets verksamhet och handlingsplanen för nästa år. Ekonomin är stabil – trots att man inte tar en krona i statligt stöd – men upplagan är för liten och tidningen och hemsidan har båda svårt att finna sina former. Att inte kunna betala skribenterna för deras arbete är och förblir ett nyckelproblem.

Styrelsen som valdes förra året innebar en generationsväxling. Den har sökt nya arbetsformer som varit nödvändiga för att passa in i dessa yngre människors liv. Det har uppstått konflikter, som har hanterats på ett klokt och konstruktivt sätt. Allt vädrades öppet på stämman och en ny styrelse valdes med flera omval och Pelle Sunvisson fortsätter som ordförande. Han är en stor tillgång.

Tidningens och hemsidans praktiska problem är svåra att riktigt få grepp om. Mycket gäller organisation, men också en dragkamp mellan politik och produktkvalité. Det fungerar inte bra nu, många brister är uppenbara.

Men det viktiga är att mycket bra material trots allt kommer fram genom FiB/Ks publicistiska verksamhet. Och viljan att fortsätta kämpa för en bättre tidning är stark. Tidningen är ju en mycket prydlig produkt som borde ha en mycket större spridning i denna underliga tidsepok där FiB/Ks paroller borde skära som en varm kniv i smör.

Livlig aktivitet hela dagen på FiB-stämman 2017 (Foto: K Lindelöf)

  3 kommentarer for “Folket i Bild/Kulturfronts arkiv digitaliseras

 1. Bert Hoflund skriver:

  Bakom betalmur? Värdelöst.

 2. Hans Andersson skriver:

  Tack för en inspirerande och levande rapport från FiB-stämman.
  Digitaliseringen en stor framgång i samverkan med KB.
  45 årgångar och fortfarande inte en krona i statligt stöd får anses som en konsekvent hållning med utgångspunkten från de tre huvudparollerna.

  Problem att nyrektrytera ungdomen finns naturligtvis och det är bara att hoppas det blir det nödvändiga tillskottet samtidigt som det ibland blir för mycket fokus på ålder och inte kunnande och erfarenhet.

 3. Torbjörn Wikland skriver:

  En korrigering om digitaliseringen: På FiB/K:s konto finns idag insamlat 141.000 kr varvid en medlems donation är den största delen. MEN ännu har vi inte nått målet ”minst 165.000 kr”. Som delaktig i digitaliseringsarbetet gissar jag att det behövs lite mer än så. En viktig del av arbetet är att göra de 45 årens tidskrifter lätt tillgängliga och gratis för FiB/K:s medlemmar (förutom som forskningsunderlag via KB). Det ska göras som en särskild del av FiB/K:s hemsida. För att göra den lösningen smart och enkel krävs det pengar. Därför kommer ett upprop om mer pengar. Dessutom tror vi på tanken ”många bäckar små…”.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.