FÖRELÄSNING FÖRBJUDS I FRIA ORDETS HUS

Jan-Åke Karlsson, ordf. KP i Växjö

Anders Carlsson, tidigare ordförande i kommunistiska partiet, bjöds in för att föreläsa om sin nya bok En resa in i det okända som handlar om ryska revolutionen. Men trots klartecken från Fria ordets hus vägrar Växjö kommun ge partiet tillträde till lokalerna.

Källa: Snabba Nyheter från Växjö