FÖRSVARSMAKTENS PERSPEKTIVSTUDIE 2017 – TRÖSKELFÖRSVAR I VÄNTAN PÅ NATO

Ett så kallat tröskelförsvar med stöd från främmande makter (USA/Nato) är vad regeringen har beställt av försvarsmakten. Lars-Gunnar Liljestrand har läst den andra rapporten “Perspektivstudie 2017” från försvarsmakten. Den första kom 2016. Inga nyheter egentligen. Samma inriktning som hittills med ett mycket blygsamt inslag av värnpliktiga fram till 2035. Att göra som Finland är det absolut inte tal om.

Läs L-G Liljestrands artikel på alliansfriheten.se