FREDSMARSCHER DEN 14 MAJ

Delte i fredsmarscherna i Stockholm och i Göteborg. Det gäller protester mot att värdlandsavtalet med Nato ska tillämpas tre veckor i september, då Sverige ska öva med Finland, Nato-länderna Norge, Danmark, Frankrike, Estland samt USA i ett scenario med en ”hotfull granne i öster”.

För fler detaljer, läs hela Pressmeddelandet!

... är läst 605 gånger!