Fusk med röstlängder i EU-valet?

Två röstkort till samma person. [Bildmanipulation av Redax]

en traditionella principen i de västerländska demokratierna är 1) en man/kvinna – en röst 2) bara medborgare kan rösta på andra medborgare i nationella val, icke-medborgare göre sig icke besvär. 3) Undantag görs för kommunal- och landstingsval.

EU-etablissemanget bekymrar sig om valdeltagandet 27 maj. Man vill göra det så lätt som möjligt att rösta. Man har därför bland annat ordnat så att EU-medborgare som bor i ett annat EU-land kan rösta där.

Så ett par veckor innan röstkorten skickas ut har icke-svenska EU-medborgare skrivna i Sverige fått ett brev där de ombedes ange om de vill rösta på svenska kandidater, genom ett svenskt röstkort, eller på egna landsmän via ett röstkort från det egna landet – och då på någon ambassad eller konsulat eller tillfällig röstlokal.

Samma sak sker i andra länder: polacker i Tyskland kan ange att de föredrar att rösta på tyska kandidater i Tyskland istället för polska där hemma.

I Sverige, och kanske också i andra länder, gäller att om vederbörande inte svarar antas det att han eller hon vill rösta där han eller hon är mantalsskriven, alltså inte i hemlandet.

Fick två röstkort!
En finländsk medborgare, som står mig mycket nära, har inget minne av att hon någonsin fick den där förfrågan från svenska myndigheter. Icke ont anande tog hon häromdagen emot ett röstkort för EU-valet från Finland. Så brukar det ju fungera vid finländska riksdags- och presidentval.

Stor blev hennes förvåning när hon igår också fick ett svenskt röstkort!

Hon kan nu rösta fram en favorit från den finska sida och sedan en svensk kandidat – dubbel röstning!

Vad som verkar ha hänt är att de svenska myndigheterna inte underrättat de finländska om att hon ska rösta i Sverige. Eller så har de svenska myndigheterna gjort det, men lämnat de finländska myndigheterna ovetande om vad de skulle göra. Kanske har de fått hennes personnummer, men det har varit hennes svenska – hon har ett annat i Finland. Hade hon varit brittisk medborgare hade hon inte haft något personnummer alls. Hur ska man utanför Sverige kunna identifiera personen det gäller? Har alla EU-länder lika bra folkbokföring som de nordiska?

Summasummarum: Det nuvarande upplägget medger att 1000 eller 10.000 medborgare från X-land, skrivna i Sverige, röstar på sin svenske favorit och sedan röstar på sin inhemske favorit. Principen om en man/kvinna – en röst – är därmed upphävd.

... är läst 255 gånger!

  8 kommentarer for “Fusk med röstlängder i EU-valet?

 1. Erik Göthe skriver:

  Förfarandet stämmer inte med EU:s grundfördrag, som föreskriver att EU:s s k unionsmedborgare har rösträtt i den medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt. Man kan inte vara bosatt både i Sverige och i ett annat land.

  En annan sak är ju förstås att unionsmedborgarskap och EU-parlament är ett bedrägeri i demokratibranschen som absolut ska bojkottas.

 2. Anders Persson skriver:

  Jag borde ha varit utförligare och påpekat att i Storbritannien saknar man inte bara personnummersystemet, man har ingen folkbokföring överhuvudtaget!

  När vi bodde där fick vi ofta legitimera oss med att visa upp ett kuvert från gasfirman vi använde med vårt namn och adress påskrivet.

  Jag har också fått veta, sedan ovanstående skrevs, att det är brottsligt att rösta dubbelt. Det kan ge böter eller fängelse, dock högst sex månader!

 3. Dennis Zackrisson skriver:

  Anders och Erik!
  Intressanta opinionsyttringar, men “man kan inte vara bosatt både i Sverige och i ett annat land”. Hört talas om “dubbel bosättning”, ett av det svenska skatteverket väl använt begrepp?

  “bedrägeri i demokratibranschen”. Var påstås detta? Hur beivras det?

  “det är brottsligt att rösta dubbelt, kan ge böter eller fängelse”. Var står det? Hur beivras det?

  Jag själv har vid ett valtillfälle trippelröstat i ett demokratiskt val och blivit invald på två (2) platser i den parlamentariska församlingen. Något rättsligt efterspel blev det inte heller, men det kanske är annorlunda nu?

 4. Lennart Odström skriver:

  Registrerade mig i Spanien där jag bor för att kunna rösta i lokalvalen, men kryssade också i EU-val bara för att se vad som hände. Vips var jag registrerad och häromveckan kom röstkort från Sverige och idag i Spanien. Alltså finns det noll koll mellan länderna. För markerade i Spanien att jag skulle rösta där (kommer dock inte rösta, men det visste ju inte de om) är utskriven ur Sverige, men fortsatt medborgare.

 5. Anders Persson skriver:

  Enligt en notis på SVT:s finska sida 2009, vid förra valet, var man i Bryssel helt medveten om möjligheten till dubbelröstning och enl. reportaget kan en medborgare med dubbelt medborgarskap välja, enligt Finlands justitiedepartement, att rösta i två länder om han så önskar. (Suomen oikeusministeriön mukaan kaksoiskansalainen saa halutessaan kuitenkin antaa äänensä kahdessa maassa.)

  Kan det sägas tydligare att EU-valet är en ren chimär.

 6. Anders Svensson skriver:

  Folk som är dubbla medborgare kan alltid rösta i två val. Sålunda röstar min dotter som bor i USA, är både svensk och US-amerikansk medborgare, både i Sverige och USA. Alla från Uruguay som blivit svenska medborgare när de var flyktingar här är också medborgare i Uruguay. De kan rösta i valen i Uruguay och i Sverige.

  Jag vet folk som har medborgarskap i två EU-länder (Frankrike och Sverige). De kan rösta i bägge länderna. En av dem är också serbisk medborgare och kan rösta där. Pappa kunde rösta i både Sverige och Spanien när han bodde där. Så det hela är inte speciellt märkligt och inte onormalt. Kanske lätt odemokratiskt, men ärligt sagt har det marginell betydelse. Jag tycker en princip om att alla ska rösta där de bor oavsett medborgarskap vore en bra princip. För oss i Sverige skulle det troligen innebära färre antal röster på borgerliga partier.

 7. Dennis Zackrisson skriver:

  Tack för den upplysningen, Anders S. Alltså är det inte särskilt märkliga ting som påtalats i den här tråden utan fullt normalt demokratiska förfaranden.

 8. Anders Persson skriver:

  Jo, Anders S, men nu var saken den att de som plötsligt kunde rösta i två länder INTE hade dubbelt medborgarskap. EU-valen är inte baserde på samma rigorösa vallängdsystem som parlaments- och presidentval. Kanske ett fall för OSSE:s valinspektörer?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.