gaza-2016
Bild: Diakonia

Det har sagts förr men måste upprepas igen. Gaza kommer för varje dag allt närmare en ekonomisk, miljömässig och humanitär kollaps. Orsaken är den blockad som Israel sedan snart 10 år utsatt området för. En blockad som, trots att den är olaglig, ingen regering i vår del av världen lyft ett finger för att avskaffa. Om ingenting görs kommer Gaza att, enligt en FN-rapport, i princip bli obeboeligt inom några år.

Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp
Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp

Jordbruket, tillsammans med fisket tidigare hörnsten i ekonomin, har lidit stor skada. Israel blockerar införsel av gödsel och nödvändiga kemikalier, och saltinblandning i vattnet – till följd av trasiga ledningar som inte kan repareras – gör en stor del av åkerarealen obrukbar. Israelisk militär beskjuter regelbundet områden upp till flera kilometer från gränsen, vilket gör jordbruket där helt enkelt för farligt. Export från Gaza av frukt och grönt stoppas varför något handelsutbyte med omvärlden inte är möjligt.

Enligt Osloavtalet 1993 får fiskare i Gaza fiska upp till 20 sjömil från kusten. Israel har dock på eget bevåg sänkt fiskezonen till 6, och under vissa perioder 3, sjömil. Inom denna zon finns mycket litet fisk, varför näringen i stort sett slagits ut. Större delen av Gazas befolkning lever idag i praktiken på bidrag från FN:s matprogram. Av det utlovade internationella stödet till Gaza har hittills bara en fjärdedel utbetalats.

Israels anfall mot Gaza sommaren 2014 hade, enligt Världsbanken, en förödande effekt – utöver den som redan åsamkats av blockaden. 460 miljoner dollar (3, 8 miljarder kronor) har helt enkelt försvunnit ur ekonomin, och inkomsten per person (GNP) minskade förra året med 15%. Gaza har idag en öppen arbetslöshet på 43% – ungdomar 60%! – vilket är den sannolikt högsta i världen. Exporten har i stort sett upphört och tillverkningssektorn minskat med 60%. Omkring 80% av familjerna är beroende av någon slags ekonomiskt stöd, och 39% klassas som fattiga.

Mänskligt är katastrofen enorm. Människor lever fortfarande i ruiner av raserade hus som inte kan byggas upp, barnen går i skift i skadade skolor, elektricitet och vattenförsörjning fungerar bara delvis och många lider av bristtillstånd och sjukdomar till följd av ohälsosam och förgiftad miljö, brist på varor och nödvändiga mediciner. Till detta kommer de psykologiska effekterna av att leva inspärrad, ökat våld och motsättningar inom familjerna, flykt till religiös fanatism, ständig oro för nya militära angrepp. En stor del av Gazas befolkning lider nu av det vi kallar post-traumatiskt stressyndrom.

Det är dags att bryta tystnaden och se till att någonting händer. Sveriges regering måste, om man nu bryr sig om mänskliga rättigheter, omedelbart ta initiativ till att – genom EU och FN – aktivt se till att blockaden bryts. Enligt FN-principen ”Responsibility to protect” åligger det varje regering att agera när mänskliga rättigheter medvetet trampas ned av en stat. Det är dags att den principen tillämpas på Gaza!

Föregående artikelNya imperier uppstår – inte heller det är en nyhet
Nästa artikelKinas strypkoppel på USA och EU
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är läkare, palestinaaktivist och skribent bosatt i Borås.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.