”…På samma känslodrivna sätt namngavs en rad kända män av etablerade medier. De vanliga kriterierna, att vi publicerar det som är sant och relevant, kastades överbord i takt med att sociala medier drev de traditionella medierna framför sig. Kvinnors utsagor blev till självklara sanningar utan varken åtal eller domar, och en rad män fick sina liv dramatiskt förändrade över en natt. […] Kanske är det just i revolutionstider, när alla springer åt samma håll, som behovet av den kritiskt granskande journalisten är som allra störst.”

Anna Hedenmo i Expressen 15/1 2018.

Föregående artikelNY BORÅSPOLICY STOPPAR KOMMUNISTISKA PARTIET
Nästa artikelStackars Sverige!