grundskola-pa-grund
Mitt skrivbord just nu.

”Grundskolan befinner sig nu i ett besvärligt spänningsfält. Å ena sidan angrips med rätta den offentliga sektorn av vilka skolan är en del, men å andra sidan anser jag att grundskolan måste försvaras som en likvärdig skattefinansierad skola för alla barn i hela riket. Friheten att starta alternativa skolor är en falsk frihet. Inte för att det blir ’för många hundra blommor som blommar’, utan därför att de existerande stora ekonomiska orättvisorna mellan samhällsklasserna kommer att, i än högre grad än nu, ge utslag i svenska barns grundutbildning. Vi har i Sverige kommit längre än i Frankrike*. Det man idag strider om där är steget mot en allmän och likvärdig barndomsskola. Det steget tog vi i Sverige för länge sedan.

Moderaterna har länge arbetat för mera fria skolor. Folkpartiet uttalar sig för ökad privatisering bl a på utbildningsområdet. Det finns socialdemokrater som som önskar ett danskt friskolesystem där statsbidraget följer eleven. VPK arbetar för att skapa friskolor inom grundskolans organisation (detta är förresten den omöjliga lösning som lgr 80 tycks sträva efter). I dessa partiståndpunkter går det att skönja en grundläggande enighet, nämligen om att barndomsskolan till innehåll och form bör variera mera. Vad striden i Sverige kan komma att handla om framöver är om vi skall välja vägen mot ett nytt parallellskolesystem redan från första klass eller bevara en rimlig likvärdighet.

Med lgr 80 har vi redan tagit ett steg in på parallellskolevägen. Den leder oss till en barndomsskola delad i en bra kunskapsskola för dem som kan betala för sig och en dålig för dem som inte har råd till annat än att bli förvarade. Fortsätter utvecklingen i denna riktning, kan jag själv komma att tvingas välja den dyra skolan för mina egna barn. Antagligen kommer jag också att söka tjänst där.

För att om möjligt undvika detta bör en del viktiga förändringar ske i grundskolan. Dessa förändringar måste ligga i linje med vad folkmajoriteten önskar för att återvinna en del grundskolans förlorade förtroende. Om inte dessa förändringar kommer, är jag rädd att en folkmajoritet kan börja misstro grundskolan till den grad att ett nytt parallellskolesystem framstår som mer lockande än det nuvarande grundskoleeländet.

De politiska partierna är dåliga representanter för folket i skolfrågan, därför är utsikterna små att nå resultat via dem. Men med en välformulerad och stark utomparlamentarisk opinion kan nog så småningom även riksdagen vinnas för en förnuftig skolpolitik.”

Det här skrev jag hösten 1985 i efterordet till boken Grundskola på grund (sid 218-219). Jag vet att det är trist att läsa när någon långt i efterhand skriver eller säger: ”Det här skrev jag redan …” eller ”Vad var det jag sa …”. Men jag kan ändå inte låta bli att återge det det för att visa att vi var många som mycket tidigt förstod att skolpolitiken var på väg rakt åt helvete.

Lgr 80 var då några år gammal och de stora besparingarna inom den offentliga sektorn dominerade helt på den svenska politiska scenen. Skolan sågs som en gigantisk skattepenningslukare och var därmed alla politikers största problem.

Alla politiska partier – utom möjligen Sverigedemokraterna (som bara funnits i riksdagen på denna sidan millennieskiftet) – är skyldiga till att vi fått västvärldens kanske mest marknadsliberala grundskola, en skattefinansierad skolan som cyniskt sorterar eleverna efter ekonomiska och etniska gränser. Att några skolor kan visa upp goda kunskapsresultat hjälper inte så länge de flesta sjunker kunskapsmässigt som stenar. Men det är en naturlig följd av att man gjort skolan till ett slagfält för sociala strider och tyst individuell klasskamp. Var och en ser först och främst om sitt eget hus och söker sig till likasinnade. Principen ”sköt dig själv och skit i andra …” har upphöjts till högsta livsvisdom.

Nå, jag kom att tänka på detta när jag läste ledaren i UNT 2013-11-11. Plötsligt har allt fler börjat inse att det nu trots allt gått för långt. Miljöpartiet backar också och ber till och med om ursäkt i Aftonbladet 2013-11-04.

Men, Stefan, Mikael, Magdalena, Ibrahim och de andra av mina partikamrater i ledningen för vårt parti, envisas med att hålla fast vid ”det fria skolvalet”. ”Det har kommit för att stanna” försäkrar man så ofta man kan. Istället talar man otydligt om att ”välfärden” är viktig, som om någon tvivlade på den saken.

Senast idag i DN (och i ett medlemsmejl) fick vi av Stefan Löfvén veta att människorna som jobbar i välfärden ska betraktas som professionella. Vem har någonsin tvivlat på detta? Stefan Löfvén lägger sig mitt på den borgerliga alliansens linje, d v s att om man bara får fart på tillväxten löser sig alla problem. Han skriver: ”När 400.000 människor saknar arbete och arbetslösheten har bitit sig fast kring 8 procent blir det färre som kan bidra till välfärden.” Och han säger inte att man kan behöva höja skatter, bara att man inte ska sänka dem ännu mer. Alltså han ansluter sig i princip till den förda linjen med jobbskatteavdrag – mer pengar till dem som redan har.

Och det där han skriver om att ”välfärden behöver ett nytt regelverk” är precis vad den borgerliga alliansen försöker lansera just nu. Att detta nya regelverk skulle kräva mindre byråkrati är bara dimridåer. Det är förresten en upprepning av vad S-kongressen sa med beslutet om ”ordning och reda i välfärden”; alltså att i praktiken säga JA till ”valfrihet” och vinster i all skattefinansierad verksamhet.

Men vi har ett mycket tydligt facit idag, särskilt när det gäller skolan: Det gick åt helvete med både likvärdighet och kunskapsstandard! Jag minns att mina närmaste, då 1986, tyckte jag målade fan på väggen när jag förutspådde att skolan skulle splittras. De tyckte jag var alldeles för pessimistisk. Men tyvärr hade de fel.

Vilket härmed skulle bevisas.

Jag var förstås inte ensam då, vi var en brokig och svårtyglad rörelse, men många av dem som då vägledde mig är idag borta.

* Stora demonstrationer på Paris gator i protester mot ett extremt segregerande och klasskiktande skolsystem.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , ,

Föregående artikelNära kära far
Nästa artikelEn bokmals funderingar
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

13 KOMMENTARER

 1. Sedan Persson tillträdde har hela samhällsbygget krackelerat! Varför ryter ingen ifrån?

  På Palmes tid fick näringslivet absolut inte lägga sig i skolan, sponsring var förbjuden, genom sponsrade skolmaterial och böcker kunde barnen indoktrineras i en konservativ riktning mot privatiseringar! Såg ni inslaget för någon vecka sedan när Palme tillfrågades om Elektrolux´ planer på att köpa en skola i Stockholm, Pysslingen? Aldrig! sa Palme, Elektrolux kan hålla sig till att tillverka kylskåp och dammsugare!

  Suhonen, Juholt och Greider bör styra partiet!

  Se på Göteborg vilken inkompetens damerna visar här! De t o m ärver sina ämbeten!

  Anställ Inga-Britt Ahlenius för att sopa rent och avskeda alla inkompetenta personer!

  Rösta på Jonas Sjöstedt och Vänstern, lägg inte er röst på att Alliansen skall sitta kvar!

 2. Du har helt rätt Knut. I alla avseenden. Det fria skolvalet har kommit för att stanna. Inget politiskt parti med strävan att nå regeringsmakten skulle komma på den idiotiska tanken att gör sig ovän med den vita, välbeställda medelklassen. Skolan är bara ett uttryck för detta. Det finns många fler …

  Orsaken till att det har blivit så här kanske vi inte är överens om i alla delar. Men det kan kvitta. Vi har idag ett samhälle där all politik inriktas på att hålla medelklassen på gott humör. Den tidigare uppåtstigande breda svenska arbetarklassen i klassisk mening krymper och utgör ingen betydande opinionskraft i politiken.

  Själv är jag övertygad om att de dåliga resultaten i skolan inte främst beror på det fria skolvalet. Jag tror det beror på mångkulturalismen för att använda ett lagom diffust begrepp. I Finland är elevunderlaget homogent, ungefär som det var i Sverige för 30-40 år sedan. Där tillämpar man en restriktiv invandringspolitik och håller skolan ”etniskt rensad” från ”störande” element, d v s från barn och ungdomar som inte kan språket och som inte har någon studietradition. Annars riskerar det bli som i skolan i Rosengård. På kort sikt kan det vara bra för finnarna, fast på längre sikt kan det bli Sverige som drar vinstlotten.

  Den svenska medelklassen går fredligt till väga. Den köper sig uppehälle i etniskt rensande villa- och bostadsrättsområden. Och de ser till att sätta sina barn i etniskt rensade skolor. Magdalena Johansson har varit tydlig med att s-politiken ska kunna gillas även av radhusägarna i Nacka.

  Sverige är inte samma land som för 30-40 år sedan. Det är varat som bestämmer tänkandet och inte tvärtom. Förstår man det förstår man även varför det blivit som det har blivit.

 3. Vi kanske är överens om att det blivit som det blivit för att den vita medelklassen blivit politikens drivande kraft. Men jag hör i ditt resonemang en ton av att detta är den enda möjliga politiken idag, d v s att det är omöjligt att driva en annan politik än den nuvarande förhärskande. I så fall är vi inte överens. Jag skulle vilja kalla denna politik den enda på sikt helt omöjliga. Den kommer att leda oss till sociala, ekonomiska och ekologiska kriser ingen hittills sett maken till. Att inte försöka undvika detta är i mina ögon aningen defaitistiskt. När SD kommer in i regeringen blir det kanske fart på en solidariskt sinnad oppositionen igen.

 4. Bosse Zackrisson!

  Mångkulturalismen – har du hittat på det ordet själv? Man anar ugglor i mossen, är du Sverigedemokrat? Jag har inte läst igenom hela kommentaren eftersom jag genast tyckte det luktade illa – mycket illa!

  Det finns ingen återvändo!

  Visst finns det klara möjligheter att genast stoppa det fria skolvalet och vinster i välfärden!

  Sedan Persson tillträdde och lät Bildts privatiseringsiver fortsätta har hela samhället krackelerat! Bort med högerfalangen och Perssons lakejer!

  I dagens Agenda fick man höra hur strömningarna från S till SD fortsätter! Rösta på Jonas Sjöstedt som säger NEJ till alla typer av vinster till riskkapitalister och skatteparadis! Varje krona skall återinvesteras!

  Den nye fackordföranden sitter i Agenda och säger att vi gör som företagen och arbetsgivarna säger åt oss: sänker lönen! Vi samarbetar gärna med något av Allianspartierna, hellre det än med Vänstern! Sagt alltså av en som kallar sig socialdemokrat!

 5. Knut!
  Självklart kan man ”tänka” sig en annan politik. Men om man vill nå regeringsmakten går det inte plädera för en sådan i praktiken. Jag säger inget om vad jag själv anser, försöker bara beskriva det vara som bestämmer den dominerande klassens medvetande.

  Ulla-Britt!
  Problemet med dig är att du nästa alltid låter känslorna styra dina fingrar på tangentbordet. Försök istället att inta ett intellektuellt helikopterperspektiv. Då blir det lättare och möjligen mindre ångestladdat …

  Om du hade fortsatt att läsa vad jag skrev så hade du noterat att jag skriver att den invandringspolitik vi för idag kan göra Sverige till en vinnare på längre sikt. Lite struligt idag, ja, men om 50 år tror jag att vi har kommit ut som vinnare …

 6. Nej, Bo Z, med en medelklass som tror på en så idiotisk grej som en marknadsstyrd skola kommer vi aldrig ut som några vinnare. Och det inte ens i ett helt marginaliserat Europa. Men varför skulle det vara omöjligt att få medelklassen att förstå detta. Själv har jag ju begripit det. Och snart har du kanske också gjort det.

  Visst blir det en kamp med ryggen mot väggen men välkommen i alla fall.

 7. ”Det vara som bestämmer den dominerande klassens medvetande”. Hm, med det där kan jag möjligen gissa vad du menar. ”Intresset ljuger inte” brukar man ju säga, vilket kanske är vad du menar. Men att plånboksfrågorna är det enda som betyder något tror jag faktiskt inte. Starka drivkrafter, men hur mycket ”de ska bestämma den dominerande klassens medvetande” är och har alltid varit en kampfråga.

 8. Visst kan man spika radikala plakat och paroller. Det har jag själv gjort. Jag har fortfarande hjärtat till vänster i vissa avseenden. Men jag ser samtidigt åt vilket håll utvecklingen är på väg. Det betyder inte att jag ”gillar läget”.

  Men jag tänker inte gå ut och lägga mig på tågrälsen med plakatet: ”Stoppa tåget!”

 9. Men bäste Bo Z, det är ju inte höger eller vänster det här handlar om. Utan förnuft eller oförnuft. Och att då inte stå upp för förnuftet, är det inte samma sak som att uppmuntra oförnuftet.

 10. Bo P!
  Jag vet att du är förnuftig. Frågan kan ställas ungefär så här: Tänkt dig att du bor i en fin villa i gränslandet mellan ett fint vitt villaområde och ett invandrartätt bostadsområde på andra sidan gatan. Sedan har du två skolor att välja mellan. Den ena skolan består till 80 procent av barn från villaområdet medan den andra skolan har det omvända förhållandet.
  Väljer du då den skola med endast 20 procent barn från villaområdet?
  Som förälder med ett sunt medelklassförnuft borde du göra det eftersom ditt barn då skulle bidra till att jämna ut de etniska skillnaderna mellan skolorna.

 11. Bo Z!
  Vad det handlar om är att få medelklassen att förstå att med en marknadsstyrd skola så blir det ingen klass alls på den svenska skolan. Sverige kommer bara att bli sämre och sämre i internationella jämförelser.

 12. Bo P!
  Knut och jag är ju överens om behovet av att avskaffa det fria skolvalet. Utan ett fritt skolval faller den marknadsstyrda skolan samman. Vad jag beskrev i mitt tidigare inlägg var hur läget är idag och vilka val du tvingas göra. Men du slingrar dig på ”sunt” medelklassmanér …

  Inget politiskt parti vill idag avskaffa det fria skolvalet! Istället driver partierna populistisk propaganda mot riskkapitalet.

  Jag lyssnade på Studio Ett idag. Där gjorde riskkapitalisten Gabriel Urwitz processen kort med dessa populister. Ingen företrädare för något politiskt parti vågade ställa upp och ta debatten. Jag förstår dem …

 13. Bo Z!
  Jag klandar inte den som inte bryter mot lagen. Men om man är mot en viss lag men inte vill arbeta för att den skall ändras, vad är då det motståndet värt?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.