GUSTAV VASA OCH SVERIGE INTE VÄRDA ATT FIRA?

14
1185

SvD 21 april 2023

Föregående artikelTV-programmet som nu leder Jönssonligan
Nästa artikelDet behövs en ny amerikansk utrikespolitik

14 KOMMENTARER

 1. Som skåning ser jag ingen anledning att fira just Gustav Vasa, det lämnar jag till folket i Stockholm och norrut.

 2. Gustav var en karl med krut i. ”Härefter packen och rätten I eder!” var beskedet till misskötsam personal och regionala småpåvar. (En av mina förfäder tillhörde den gruppen, Gustav plockade av honom huvudet och så var den saken avklarad. Jag har inga klagomål på det.)

 3. Rolf Nilsson!
  Den legendariske landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti berättade en gång om sina rötter: ”Jag är född i byn Neistenkangas i Övertorneå socken i Tornedalen…”

  Då undrade en kollega/myndighetsperson från Skåne om den delen tillhörde Finland, varpå Lassinantti svarade:
  ”Nej Sverige! Och till skillnad från Skåne har det alltid varit svenskt.”

  Med sådana som herr Nilsson (och andra miljöpartister) går Sverige under och då kan du stå där 2158 och fundera över freden i Roskilde.

  Lästips: ”Sverige och det svenska. Gösta Eriksson också känd som Gustav I av ätten Vasa” av Jan Myrdal, 1987 S 225–232 i Tidens ålder, Skriftställning 16, red Hans M Gabrielson, Hägglunds förlag 1992

 4. Leif Str!
  Jag (Nilsson) är skåning, inte miljöpartist, var du nu fick det ifrån? Mina sympatier ligger snarare på Nils Dacke än på Gustav Vasa, som (enligt Wikipedia) liksom USA bröt sitt avtal om vapenvila. Smålänningarna skulle fortsatt till Stockholm och störtat kungen som stal deras kyrksilver.

 5. Rolf N!
  Nej Rolf, förlåt, miljöpartist är du inte. Men ministern (Lind) som beskrivs i artikeln var också hon njugg mot att fira 1523.

  Jo, Dacke, den skicklige upprorsmannen är värd beundran, liksom de som motsatte sig plundring av kyrkor under Klockupproret (en kyrkklocka sägs ligga på botten av sjön Bergviken vid vår stuga i Hälsingland). Men trots Dacke och trots avrättningarna av bergsmännen i Koppargruvorna är 1523 viktigt för oss i Sverige idag.

  Läs som sagt texten som Jan Myrdal skrev 1987 om Gustav Vasa (och Dacke). Strindbergs drama Gustav Vasa är också värd att läsa (eller beses, det gick en välgjord och nygjord uppsättning på SVT för ett tag sedan).

 6. Gustav Vasa är en av våra stora ledare. Visst kan man kalla honom tyrann med vår tids mått, men det måste man nästan vara på den tiden som verkligt framgångsrik ledare. Och hur man vänder och vrider på detta var det Gustav som började forma det moderna Sverige. Om vi uppskattar vårt land bör vi fira 500-årsminnet av hans tronbestigning.

 7. Jag var på St Eriks torg i Uppsala idag på förmiddagen. Nästan ingenting sades om Gustav Wasa och hur viktig person för enande av riket, skapande av en stat och en byråkrati som håller reda på räkenskaper och ordning och reda i riket, i motsats till den starkares övergrepp mot bönder och allmoge. Du kunde ”gå till kungs” om du fann dig orättvist behandlad eller utsatts för övergrepp av stormän och fogdar. Gustav Wasa tog också ett grepp om kyrkan, samlade in kyrkans överskott till staten.

  Det hördes ingenting mer än en flyende mening från landshövdingen Attefall om detta på torget. Vad kungen sa vet jag inte. Lämnade platsen efter några korta kungameningar. Men hela firandet är onationellt som om nationsfrågan vore passé.

 8. Dan K!
  Jaha, ni har fått ny landshövding. Grattis, eller vad man ska säga.

  Nähä, kristdemokraten Attefall nämnde inte Gustav Vasa. Det var faktiskt Gustav Vasa som lät bygga Uppsala slott, som näst slottet i Stockholm varit mycket betydande i vår svenska historia.

  Men det är klart Kung Gösta näpste ju kyrkan (och gjorde slut med påven i Rom) så det kan vara lite känsligt för en KD:are.

  Rekommenderar Strindbergs Mäster Olof. Där kan man läsa hur en statsman, Gustav Vasa, både kunde bejaka en reformation men inte låta den gå för långt (i anabaptistisk riktning). Han höll ett hårt grepp om riket den gode Gösta. En sådan statsminister vore en nåd att stilla bedja om.

 9. P1 har faktiskt ett program, 45 min om Kung Gösta. Min erfarenhet att Radion är mer pålitlig än TV när man
  skall hitta information. TV har ju miljonpublik så där är man mycket försiktig p g a tittarsiffror och politiskt korrekta ämnen.

 10. Så här kunde han beskriva sitt lyckosamma regemente i ett brev till allmogen, tryfferad med faderliga maningar:

  Sedan de danska tyrannerna fördrivits

  ”…kunna både människorna och eder boskap om morgonen tideliga med god frid uppstå och hvar och en glad gå till sitt arbete och näring. Edra drängar och pigor gå utan sorg fridlige och gladelige ut i marken uppå sitt arbete; sammalunde komma de alle om aftonen gladelige och uti frid hem igen.

  Alle berg, dalar, åkrar och ängar stå nu utöfver allt lustigt och väl tillflidde. Dock likväl ären J så otacksamme och förstoppade, att när någre löse förrädare och svärmande andar komma till eder med lögnaktige och diktade tidender, till sådana tidender, till sådana ställen J snart tro och tänken lika såsom J haden själfve gått till skola och voren fast bättre lärde än Vi och flere gode män i riket, så att J väl vissten hvad J göra skullen eller låta, viljandes också lära Oss huru Vi regera eller vad Vi tro skole. Nej, icke så! Vakten J edre hus, åkrar, äng, hustrur, barn, fä och boskap och sätter Oss intet mål före uti Vårt regemente eller religionen. Förty Oss tillkommer på Guds och rättvisans vägnar att Vi såsom en kristelig konung Våre undersåtar bud och regler sätta skole.”

  Alf Henriksson menade att han var utan jämförelse den främste retorikern i Sveriges historia.

 11. Nu har jag även upptäckt att Radions P1 har en massa Dramaklassiker bl a Ågust Strindbergs ”Gustav Vasa”

  I rollerna:
  Sverige 500 år: Gustav Vasa av August Strindberg
  I rollerna: Kungen – Edvin Adolphson, Prins Erik – Jarl Kulle, Prins Johan – Leif Hedberg, Drottning Margareta – Gerd Hein, Olaus Petri – Max von Sydow, Herman Israel – Yngve Nordwall, Jacob Israel – Bengt Rosén, Göran Persson – Toivo Pawlo, Måns Nilsson i Aspeboda – Rune Turesson, Anders Persson på Rankhyttan – Åke Engfeldt, Ingel Hansson – Gustaf Färingborg, Nils i Söderby – Åke Askner, Magister Stig – Tor Isedal, Måns Nilssons hustru – Kerstin Rabe, Barbro – Mimmo Wåhlander, Agda – Marianne Stjernqvist, Karin – Bibi Andersson, Markus – Nils Nygren, Stenbock – Thure Carlman, Hovmannen – Leif Forstenberg, Engelbrekt – Åke Fridell

  Även Ågust:s ”Mäster Olof”

  I rollerna:

  I rollerna: Mäster Olof – Lars Ekborg, Gert Bokpräntare – Ulf Palme, Gustav Vasa – Bengt Eklund, Hans Brask biskop i Linköping – Gunnar Olsson, Måns Sommar biskop i Strängnäs – Semmy Friedmann, Riksmarsk Lars Siggeson – Åke Claesson, Adelsmannen – Hans Sundberg, Laurentius Andrae – Hans Strååt, Olofs bror Laurentius Petri – Lars Lind, Olofs moder – Margareta Krook, Gerts dotter Kristina – Helena Brodin, Skeppare Hans Windrank – Allan Edwall, Smålänningen – Håkan Serner, Tysk – Josef Halfen, Dansk – Ivar Wahlgren, Svartbröderna Mårten och Nils – Åke Fridell och Björn Gustafson, Knipperdollink – Manne Grünberger, Knekten – Svenolof Bern, Likdrängen – Sigge Fischer, Scholares Vilhelm och Hans – Lars Edström och Helge Skoog, Kyrkvaktaren – Ivar Wahlgren, Kyrkvaktarens hustru – Nina Scenna, Betjänten – Axel Högel, De tre borgarna – Segol Mann, Mac Hertzman-Ericsson och Gordon Löwenadler, Borgarkvinnan – Eva Scholander-Alw, Skökan – Barbro Larsson

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.