Klaus Schwab på World Economic Forum

Uttrycket ”Great Reset” har börjat dyka upp då och då på nätet, gärna i lite konspirationsteoretiska sammanhang. Denna ”reset”, omstart, associeras till dunkla hot om en kommande global, fascistisk världsregering. Se till exempel Pål Steigans artikel, ”Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur”.

Jag beslutade mig därför att läsa boken COVID-19: The Great Reset av Klaus Schwab och Thierry Malleret som skrämt upp så många. Schwab är grundaren av World Economic Forum, WEF, som ju brukar ses som miljardärernas diskussionsklubb, som brukar bjuda in även de politiska världsledarna och som regelbundet sammanträder i Davos i Schweiz. Motpolen till WEF har särskilt tidigarevarit World Social Forum, som samlat sociala rörelser, vilka utgjorde en ”antiglobaliseringsrörelse” under åren kring 2000. Det antikapitalistiskt klingande slagordet man hade var ”En annan värld är möjlig!”.

Det kanske inte är så konstigt att jag blev förbryllad av Scwabs och Mallerets bok, när den visar sig innehålla sympatiska tankegångar som brukar förknippas med progressiva rörelser. Författarna vill ha en miljövänligare ekonomi, mindre ojämlikhet, större inflytande för de anställda, bättre välfärdssystem, mot nyliberalismen över huvud taget, m m m.m. Det verkar inte alls som om WEF skulle ha ett mål att införa en världsomfattande fascism. Men bakom den öppna agendan kanske finns en listig men dold agenda?

Större delen av boken beskriver på ett vederhäftigt sätt de konsekvenser som pandemin fört med sig. Tesen är att världen inte kan gå tillbaka till den överdrivna globaliseringen och nyliberalismen som dominerade världen före pandemin. Det krävs en omstart. Det verkar faktiskt som om WEF numera utgår från devisen ”En bättre värld är möjlig”. Dags kanske att slå ihop de båda världsforumen?

För mig tycks det som att boken kan förklaras med att världselitens tänkare och ideologer har insett att kapitalismen fungerar sämre och sämre. Och att det krävs stora förändringar. Frågan är då vad som kan göras? Deras svar tycks vara att ändra företagens beteenden genom att få företagsledarna att tänka i progressiv riktning. Schwab har själv länge propagerat för att vi ska gå tillbaka till så kallad Stakeholder Capitalism. Den går ut på att företagsledarnas uppgift är att se till alla ”intressenters” intressen, inte bara aktieägarnas utan också de anställdas, lokalsamhällets, kundernas och leverantörernas. Socialister ställer sig då genast frågan om den här visionen är realistisk i ett kapitalistiskt marknadssamhälle. På marknaden slås de välvilliga kapitalisterna antagligen snabbt ut av de skrupelfria.

Schwab har från mer konspirationsteoretiskt håll i stället kritiserats för att förespråka korporatism, det vill säga klassamarbete och därmed i förlängningen fascism. Men med sådan argumentation kan väl vilken socialdemokrat som helst beskyllas för fascism? En annan kritik mot ”The Great Reset” är beskrivningen av den så kallade fjärde industriella revolutionen, vilken Schwab skrivit om redan före pandemin. Han anser att den tekniska utvecklingen går mot en integration av flera tekniska områden, som robotisering, digitalisering, 5G och biologiska tekniker. Denna utveckling har förstärkts av pandemin. Men Schwab är öppen för farorna digitaliseringen för med sig den personliga integriteten.

Det kanske är dags att överlåta talet om ”globalister”, ”eliter” och bankirer till högerpopulisterna? Begrepp som finanskapital och imperialism syftar inte på konspiratörer i slutna rum. De beskriver istället systemprocesser som förstås förnuftsmässigt.

Synen på demokratin är ytterligare en viktig fråga. Erik Plahte skriver i sin relativt nyanserade kritik av boken att ordet ”demokrati” knappt nämns i boken. (Se Klaus Schwab and Thierry Malleret: Covid19 and the Great Reset”)

Schwab redogör nämligen för Harvard-ekonomen Dani Rodriks ”globaliseringsdiemma” i boken. Trilemmat går ut på att endast två av följande företeelser är möjliga samtidigt: ekonomisk globalisering, politisk demokrati och nationalstaten. I valet mellan vilket av dessa tre alternativ som ska väljas bort, väljer Schwab faktiskt bort globaliseringen.

Erik Plahte håller med om att det är globaliseringen som Schwab valt bort, men han har ett resonemang utifrån WEF:s tidigare uppfattningar som går ut på att Schwab borde tycka att det är demokratin som ska vika! Trots att Schwab faktiskt uttryckligen skriver på sidan 107 att ”In the current environment, what the political trilemma framework suggests is that globalization must necessarily be contained if we are not to give upp some national sovereignty or some democracy.”

Sammanfattningsvis: 1) Schwabs bok om ”the Great Reset” är inte ett försvarstal för en global diktatur 2) Om Schwab i hemlighet ändå är för en global diktatur, så skulle jag gärna vilja se bättre belägg än dem jag läst hittills. Konspirationsteorierna om ”the Great Reset” är nog kraftigt överdrivna. 3) Det finns flera tecken på att de globala eliterna i varje fall i retoriken börjar överge globaliseringen och nyliberalismen. 4) Vänstern bör anpassa kritiken och inte slåss mot halmgubbar och väderkvarnar.

Föregående artikelFolkets radio?
Nästa artikelPartiet som hamnade i kläm

4 KOMMENTARER

 1. I bakgrunden eller basen för debatten ligger väl frågan om vad som menas med ”diktatur”.

  Jag har inte läst Schwabs bok, men publicerat artiklar om den, exempelvis denna ”Den stora omstarten efter coronapandemin. Är ’The Great Reset’ från World Economic Forum lösningen?” Del 2″ av Erik Plathe. Han skriver ”Schwab målar givetvis upp en glassig bild av en framtida grön och människovänlig kapitalism. Fortsatt ekonomisk tillväxt, ännu större betoning på marknadslösningar och ännu mer industrialisering ska liksom förenas med demokrati och social och ekonomisk utjämning, miljöhänsyn och förhindrande av ännu mer ödelagd och omdanad natur och en försvarlig klimatpolitik – allt under ledning av de stora kapitalistiska aktörerna i det offentligt-privata samarbetet med offentliga myndigheter. Men det överordnade målet måste och kommer att fortsätta att vara vinst- och finansiellt/ekonomiskt överskott”.

  Detta kan kallas en kapitalets diktatur under liberal västerländsk demokrati menar en del. Med ökande koncentration av rikedomarna och kontroll över dominerande produktionsmedel. Där de avgörande besluten fattas av en liten, liten grupp storkapitalister eller deras nära medarbetare utan demokratisk insyn, och med profitökning som avgörande mål. Det handlar inte om politisk diktatur med enpartistater med föga av vad vi anser vara ”demokratiska rättigheter”. Demokratin har urholkats. Enligt Demokratiutredningen 2015 ansåg 85 % i Sverige att man saknar politiskt inflytande mellan valen. I USA har demokratin klart försämrats.

 2. Är det inte så att svårigheterna tornar upp sig i den globaliserade ekonomin? Den förutsätter hög grad av frihandel, därmed konkurrens och då väst får allt svårare att hävda sig är det lämpligt att ty sig till nya paroller. Demokrati och bättre miljö duger ju som stridsrop för att betvinga de onda makterna, eller hur?

 3. Iscensättandet av bedrägeriet klimatalarmismen (globalt hot sedan 1970-talet) och iscensättandet av ett virus pandemis dödlighet (vilket är att jämföra med dödlighet vid vanlig säsonginfluensa) har till syfte ljuga – propaganda ”VI (alla nationer) måste samarbeta i ett överstatligt organ INOM ALLA OLIKA ÄMNESOMRÅDEN enligt svenska globalister! Den falska klimatalarmismen och att göra en höna av en fjäder (covid-viruset) har endast som syfte att luckra upp alla befolkningars tidigare genuint demokratiska tanke, att nationen är ett fundament för demokrati. Och stärkt nationell cirkulationsekonomi ska luckras upp. Själva huvudsyftet med propagandan klimatalarmismen och propaganda om viruspandemi globalt är att luckra upp varje individs fasthållande till nationell demokrati och framförallt nationell ekonomi/ nationell cirkulationsekonomi. Globalisterna till höger och vänster tycks indoktrinerade att söka lösningar internationellt, medan vi nationalister till höger och vänster ser det orimliga med globalistiskt styre över Sverige. Vi demokratiska nationalister ser både nationellt självbestämmande som den högsta form av demokrati och nationell ekonomisk sammanhållning som att förstärka svensk cirkulationsekonomi. Svensk ekonomi dräneras nu av partier i Sveriges Riksdag p g a deras tvångstanke om att globalismen åt oss alla lycka bär.

  Tvångstankar alltså! Nej, jag har ingen tvångstanke om att nationellt självbestämmande åt oss alla lycka bär. Men tar vi oss ur EU, så sparar vi 40,5 miljarder årligen i EU-avgift. Dessutom slipper varje svensk / nysvensk i en framtid bli direktbeskattade av unionen EU ifall vi svenskar / nysvenskar vill kräva nationellt självbestämmande.

  Dränering av svensk budget utomlands gynnar inte svensk cirkulationsekonomi! Svenska globalister vill placera all maktutövning utomlands! Svenska globalister vill inte ha svensk nationell demokrati. Och vill dessa globalister inte ha svensk nationell demokrati, så är de för diktatur.

 4. The Great Reset är de rikas idé nu när automatiken i industrier och i all tjänsteproduktion digitaliseras. Vilket innebär minskat antal personer i produktion, vilket innebär ett X antal individer som blir arbetslösa.

  HUR RESONERAR DÅ DE RIKA vad gäller ökad arbetslöshet? Hot eller möjlighet att maximera vinster? De rika har ju makt att i symbios med politiker omstöpa / förändra.
  Alltid är det någon / några som drar i spakarna vad gäller samhällsförändringar. Oftast de rika i en kapitalistisk nation i symbios med politiker.

  Låt oss säga att arbetslösheten i varje nation ökar till 50 procent av alla arbetsföra? Vilket är fullt möjligt p g a all automatik. Förare inom transporter står i tur att bli arbetslösa med 5G.

  The Great Resets syfte är troligtvis att anpassa jordens befolkning i förhållande till antalet jobb.

  Det är min dystra sanning om vad som menas de rika människornas Reset. Men HUR ta livet av ett X antal människor utan att hamna i skamvrån? Virusspridning är ett sätt. Ett annat sätt är att initiera inbördeskrig i en nation. Ett tredje sätt är att initiera skarpa motsättningar mellan nationer i det att militära krig startas. Ett fjärde sätt är att gynna ekonomiskt olika religiösa rörelser eller extrema politiska rörelser i det att gynna våld. Våldsrörelser och död hör samman.

  Nå, detta är min arsenal av vad som menas med The Great Reset. Finns det någon som har en svartare och mer verklig analys?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.