Har regeringen tappat förtroendet för USA?

Utrikesminister Margot Wallström

Utrikesminister Margot Wallström (verkar just ha svalt en besk karamell)

Utrikesminister Margot Wallström varnar för att Sveriges säkerhetspolitik kan domineras av Donald Trump om Sverige går med i Nato. “Vi vet inte vem som blir amerikansk president i höst”, skriver hon i ett uttalande.

Så skriver Aftonbladet 2016-05-06.

Sverige bygger alltså sin utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik på vilken president som kan komma att väljas i USA i november. Med en Trump i Vita huset kan vi inte följa USA i hasorna längre. Det är anmärkningsvärt (rent formellt) att utrikesministern uttalar sig till förmån för eller emot en kandidat i ett annat lands val av president. Det är ju inblandning i annat lands inre angelägenheter. Sådant gör en regering inte utan att ha synnerligen goda och mycket speciella skäl. Vilka kan dessa vara?

 • Har svenska regeringen slutat se USA som ett demokratiskt land?
 • Har svenska regeringen börjat tvivla på förnuftet i att ytterligare närma sig Nato?
 • Har svenska regeringen börjat vackla i frågan om riksdagen bör ratificera värdlandsavtalet med Nato den 25 maj?

För det kan väl ändå inte vara ett utslag av ren inkompetens och klanteri av Margot?

  26 kommentarer for “Har regeringen tappat förtroendet för USA?

 1. Sven-Eric Holmström
  2016-05-17 kl. 6:15

  Det är beräknat att så mycket som 85-90 procent av den krimtatariska befolkningen samarbetade med nazisterna. Då Röda armén återtog halvön 1944 ställdes de inför flera dåliga val. Alternativ 1 hade varit att inte göra någonting. Det var en politisk och militär omöjlighet. Alternativ 2 var att enbart straffa de verkliga förövarna vilka bestod av den vuxna manliga befolkningen. Det hade inneburit en kraftig slagsida könsmässigt av det folk som blev kvar, vilket hade fått negativa konsekvenser för den krimtatariska befolkningen. Alternativ 3 var att deportera hela folkgruppen. Det var det minst dåliga alternativet. På så vis behöll man folkgruppen intakt samtidigt som man löste det säkerhetsmässiga problemet. De som deporterades blev dessutom skattebefriade under några år efter kriget.

 2. Erik Skogh
  2016-05-17 kl. 9:24

  Peter Kadhammar efterlyser vänsterns solidaritet med krimtatarerna. Ett tydligt tecken på historielöshet eller att vindarna vänt. Hur länge dröjer det innan vi ska visa solidaritet med Van Thieu och de hundratusentals vietnameser som med honom lämnade landet? Hur länge dröjer det innan borgerliga medier lyfter fram Mussolinis insatser eller Vichyregimens? Motståndsrörelsernas våld mot fascistiska medlöpare har redan dragits upp av borgerliga “historiker”.

 3. Mats Larsson
  2016-05-17 kl. 20:34

  Jag kan inte komma på någonting som intresserat mig mindre genom åren än “Eurovision” (eller vad det nu har hetat genom åren). Att detta ämne avhandlas på KL:s blogg i kommentarer i denna tråd är för mig helt förbluffande.

  Jag skriver detta från Vitrysslands huvudstad Minsk, där jag tillsammans med mina vitryska vänner ordnat ett vetenskapligt-tekniskt möte med deltagare från Sverige, Vitryssland, Japan, England, Ukraina och Tyskland (vi försökte få Rysslands främste, men han var upptagen).

  För den som vill “avlyssna” vad som händer i Ryssland finns det inget bättre ställe än Vitryssland. (Däremot gäller inte det omvända, mina ryska vänner har inte en susning om Vitryssland.)

  Särskilt intressant har varit rapporter från deltagare här i Minsk från östra Ukraina. Intrycken stämmer med vad jag hört från gamla vänner från östra Ukraina på tillfälligt besök i Stockholm.

 4. Hans Andersson
  2016-05-17 kl. 22:32

  Mats L!
  Du har inte läst inläggen. Det handlar inte om att avhandla “Eurovision”. Däremot om hur även här möjligheten att gå till attack mot Ryssland gällande Ukrainakonflikten utnyttjas.

  Ukrainas vinnande låt var ett propagandistiskt inlägg från de krafter som vill destabilisera och spä på den redan allvarliga situationen i Ukraina. Genom att framföra sin version av krimtatarernas roll i området i samband med upplösningen av andra världskriget.

  För första gången någonsin användes “Eurovision” som scen för ett rent propagandistiskt framförande, vilket då egentligen är förbjudet, vilket bekräftar att alla möjligheter utnyttjas från de krafter som vill destabilisering av Ryssland och krig i Europa.
  Det vill säga tjänar amerikanska intressen och Nato. Sympatin för låten som väcktes bidrar säker ytterligare för en anslutning till värdlandsavtalet den 25/5.

  Får nog säga att det var knappt Bert Karlsson nivå på ditt inlägg.

 5. Bengt Svensson
  2016-05-19 kl. 17:38

  En sen kommentar till Hans A:s “Försvarsutgifterna är av tradition alltid höga i den federala budgeten, men långt ifrån den största. Såväl utgifterna för hälsa och sjukvård som för socialförsäkringsutgifterna är mer än dubbelt så höga.”

  Ser man bara till den sk “discretianary” (fria, godtyckliga) delen av budgeten, dvs den del som förhandlas fram årligen, så utgör faktiskt försvarsbudgeten över hälften.

  Här finns en snygg och pedagogisk översikt av 2015 års budget. Den “discretianary” budgeten är 1160 miljarder dollar, varav 55% går till Pentagon. Resten, “mandatory” (obligatoriska) utgifter är 2300 miljarder.

  Mycket av skolor, utbildning, vägbyggen etc, taxeras dock på delstatlig och lägre nivå.

 6. Hans Andersson
  2016-05-21 kl. 19:31

  Bengt!
  Precis som du skriver består den federala budgeten av två delar. Du hänvisar till “discretianary” delen. Den delen utgör knappt en tredjedel (29 %) av den totala budgeten. I den delen utgör försvarsutgifterna 55 %.

  Den andra delen “mandatory” utgör dryg två tredjedelar (67%) av den totala federala budgeten.

  Man bör alltså slå i hop de två olika delarna som ingår i den totala federala budgeten för att kunna beräkna den relativa fördelningen av de olika ingående delarna.

  Då får man följande bild. Budget år 2015. (utgifter)

  Sociala utgifter 33%
  Hälso o sjukvård 27%
  Försvarsutgifter 16%

  Det vill säga ganska exakt det jag skrev att hälso- och sjukvård samt socialutgifter, utgjorde de tyngsta posterna i den federala budgeten.

  Om vi då jämför hur situationen var 2010. Nästan 10 år efter World Trade Center-dådet.

  Hälso och sjukvård 19%
  Sociala utgifter 20%
  Försvarsutgifter 24%

  En konstant ökning i försvarsutgifterna till följd av kriget mot terrorismen och en följd av ockupationen av Afghanistan och de misslyckade försöken att få kontroll över Irak.

  Eftersom den imperialistiska erövringen skedde på kredit, vilket i sin tur medförde en gigantisk ökning av statsskulden, och utan påtagliga vinster att hämta hem, varken ekonomiskt eller geopolitiskt, så körde den för gott landets ekonomi i avgrunden.

  Säkerhetskonferensen i München 2012

  Hillary Clinton och utrikesminister Panetta chockerar EU genom att informera om kommande stora besparingar för Pentagon på grund av årliga stora besparingar 10 år framåt.

  De första signalerna om ett minskat amerikanskt engagemang i Europa framförs och krav på att de europeiska staterna måste ta större ansvar ekonomiskt och även gällande militära aktiviteter. I retoriken försäkrar amerikanerna att de aldrig kommer att överge säkerhetsfrågorna för Europa men att vissa justeringar måste göras.

  Detta skriver Carl Bildt om i sin blogg vid tidpunkten för München-konferensen “Nu talas det om besparingar i Federala statsbudgeten med omkring 500 miljarder på tio års period, men det skulle inte förvåna om behovet vad det lider kommer att uppgå till det dubbla beloppet”.

  Den Federala budgeten 2015. Utgifter.

  Hälso och sjukvård 27%
  Sociala utgifter 33%
  Försvarsutgifter 16%

  Att USA har problem att hålla uppe de stora försvarsuppgifterna till följd av sin kollapsade ekonomi är uppenbart. Icke desto mindre pågår nu aktiviteter i Europa med den nya befälhavaren general Scarapotti, med syftet att sätta in tre nya brigader/divisioner (olika uppgifter) där man tillkännager att man är inställde på utkämpande av krig (mot Ryssland naturligtvis).

  Den gamle krigshöken Breedlove har ersatts av en annan krigshök vid namn Scarapotti som beskrivs “has proven leadership during past assignment including his time comanding the ISAF Joint comanding in Afghanistan from 2011 to 2012”.

  Hemskt obehagligt naturligtvis. Men syftet enligt min bedömning är att trappa upp konflikten med ryssarna på en lagom nivå för att hålla deras försvarsstyrkor centrerade i Europa. På sikt har amerikanarna inte råd att upprätthålla detta scenario, de måste istället låta sina styrkor rikta in sig på USA:s viktigaste militärstrategiska område Stilla havet.

  Carl Bildt: “betydande besparingar kommer att drabba förmågor (försvars, min anm.) i främst Europa och Västasien” samt vidare “det grundläggande budskapet är att inga besparingar skall drabba förmågor av relevans i Stillahavsområdet och öst eller Sydasien”.

  Kineserna rustar för fullt och samverkar med Ryssland fortfarande på bilateral nivå, men ingen blir förvånad om det utvecklar sig till en ren försvarpakt. Den kinesiska flotten växer dramatiskt och ryssarnas bidrag blir att tillhandahålla missilsystemen. Den kapprustningen har inte amerikanarna råd att delta i längre. Bankrutt som landet är.

  Carl Bildt om rustningen “skulle dagens trender hålla sig kommer de kanske om ett par decennier att passera den amerikanska”. (upprustnigen, min anm.)

 7. Mats Larsson
  2016-05-22 kl. 7:12

  Hans A!
  Jodå, jag läste visst vad du skrev, men vidhåller min uppfattning att Eurovision är en pseudohändelse och förstår verkligen uppriktigt inte hur du kan
  bli så upphetsad över utfallet.

  I Minsk hörde jag uppgifter från delegaterna från den ukrainska delen av östra Ukraina, men ville dubbelkolla dem när jag kom till Kiev, där jag befinner mig nu. I Minsk hörde jag att Ryssland monterar ned fabriker i Donbass och transporterar dessa till Ryssland. I Kiev fick jag detta bekräftat bl a av personer med släkt i ryska delen av östra Ukraina, d v s Donbass. Jag hörde liknande uppgifter vid ett tidigare besök i Kiev, något som jag rapporterade
  i en gästblogg tidigare här. Ren stöld, för att tala klarspråk.

  Situationen i Charkov, den största staden i östra Ukraina, är nu betydligt bättre och stabilare än för ett år sedan, då antalet vapen i omlopp var
  betydligt större. Man har också på den ukrainska sidan ett såpass djupt försvarssystem att en rysk offensiv skulle bli kostsam. Hur konflikten
  kommer att utvecklas i framtiden är svårt att sia om. Det kommer delvis, tror jag, att hänga på den politiska utvecklingen i Ukraina, där missnöjet med presidenten är påtaglig.

  Vitryssland ser jag som just nu en av Europas intressantaste länder, men återkommer med en gästblogg, om nu Redax finner den värd att publiceras. Det är inte så lätt när man befinner sig på Bert Karlsson-nivå.

 8. Anders Persson
  2016-05-22 kl. 11:36

  Förra veckan var jag i 3-4 dagar utlokaliserad från St Petersburg till Moskva. Jag bodde i en förort där meteorologerna har sin utbildningsverksamhet. Deras chaufför, som skjutsar folk till och från förortståget ett par kilometer därifrån, är krimtartar. Efter ESC-finalen var han skitförbannad på hur Ryssland förfördelats och Ukraina gynnats. “Allt är bara politik!”

  Jag sökte trösta honom med att Ryssland ändå kommit förvånansvärt högt i slutfinalen, trots det dåliga politiska klimatet. Jag såg som positiva tecken att mitt eget land röstat anständigt och att Ukraina givit 10 poäng till Ryssland (som givit 12 tillbaka).

  I övrigt kan rapporteras att Moskva får St Petersburg att framstå som en idyll. Med 12 miljoner registrerade invånare och kanske 3 miljoner oregistrerade, är Moskva “knökfull” som vi säger i Göteborg. Den berömda tunnelbanan är överbelastad. På den sex-filiga motorväggen (sex filer åt andra hållet) kunde man hålla en medelhastighet på bara 30 km/t.

 9. Hans Andersson
  2016-05-22 kl. 18:03

  Mats L!
  Jag föreslår att vi lämnar Eurovisionen. Vi når inte fram till varandra. Ömsesidigt ansvar. När det gäller Bert Karlsson så var det nog “varning humor” från min sida och inte att tolkas bokstavligt.

  Ser fram mot ditt kommande gästblogginlägg om Vitryssland som jag vet du besitter stora kunskaper om.

  Dock har jag en fråga till Mats L och Anders P då ni båda befinner er i Ryssland respektive Ukraina: Finns det någon rapportering alls gällande vår riksdagsomröstning nu på onsdag om värdlandsavtalet. Officiellt, i media och bland så kallat vanligt folk?

 10. Anders Persson
  2016-05-22 kl. 19:21

  Hans!
  Dels befinner jag mig f n på “semester” i Sverige, dels så är jag olyckligtvis så okunnig i ryska att jag inte hade kunnat besvara din fråga. Men jag skulle tro att Rysslands statsledning via sina engelsktalande kanaler redan har gjort sin uppfattning känd. Min intuitiva känsla är dock att de ryssar, som alls känner till saken, är medvetna om den yttre press som Sverige står inför.

 11. Mats Larsson
  2016-05-22 kl. 19:41

  Hans A!
  Fredspipan är tänd, även om jag inte röker.

  Svaret på din fråga är helt klart nej [Vitryssland och Ukraina], Anders P får svara för Ryssland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.