HEMLIGSTÄMPLADE DOKUMENT, SÖNDERSLAGEN HÅRDDISK … TURERNA KRING KRING ARTIKELN I HELSINGIN SANOAMAT OM SIGNALSPANING

Har Finland fått sin IB-affär? Vad är motivet till att HS publicerat hemligstämplade uppgifter? På svenska Yle Nyheter finns en bra sammanställning över vad som hänt.