Hur förklarar man att Västerlandet allierar sig med dessa regimer som sprider fundamentalism, salafistisk bokstavstro och obskurantism, samtidigt som man säger sig vara bekymrad över de mänskliga rättigheterna på andra håll i världen? Denna och andra frågor behandlas i en intervju med den syriske poeten och Stig Dagerman-prisvinnaren Adonis av franska Telérama (2016), översatt från franska av Hesham Bahari.

Föregående artikelAKTION MOT KRIG OCH MOT AURORA 17 I GÖTEBORG
Nästa artikelCharles Darwin och hans trofasta bulldog