Betsy Ross presenterar stjärnbaneret för George Washington (myten om hur USA:s första flagga kom till) och C T Odhners lärobok för folkskolan Fäderneslandets historia

Historia har aldrig varit mitt ämne. Men jag var rätt duktig på siffror och årtal och fick därför aldrig lägre betyg än Ba. I Fäderneslandets historia var det stenålder, vikingatid, digerdöd och Gustav Vasa. I ”Allmän historia” var det greker, romare, digerdöd, ”de stora upptäckterna” och Martin Luther, som spikade upp sina teser. Femtonhundratalet gick väl an, men sedan blev det allt rörigare med krig hit och krig dit, kungar, envåldshärskare i en enda obegriplig och oöverskådlig röra.

Precis som jag höll mig på avstånd från grälen på skolgården, engagerade jag mig aldrig i historien. Men alla håller väl med om att barnen måste lära sig historia, de bör veta ungefär hur världen såg ut för 100 eller 500 år sedan. Men hur ska man börja?

I matte och fysik får ungarna lära sig Arkimedes princip och att 2+3=5. Ingen skriver en doktorsavhandling som ifrågasätter dessa ting. Man behöver inte ”gå till läggen” för att få veta vad 17 x 65 359 477 124 183 är. Det är bara att ta fram papper och penna och räkna ut det.

Barnbarnet distansundervisades idag om ”the pilgrims”. De landade i Nordamerika på hösten 1620 och utgör en av Förenta Staternas skapelsemyter. Engelsmän hade tidigare härjat i trakten och kidnappat indianer för att sälja som slavar i Europa. Att korsa Nordatlanten var ett komplicerat och dyrt företag, som måste finansieras på något sätt och helst gå med vinst. Men lärarinnan kan förstås inte berätta för barnen att våra förfäder var ena taskiga typer, som höll på med ”trafficking”. ”Trafficking in persons, also known as modern slavery or human trafficking, includes both sex trafficking and compelled labor” (d v s tvångsarbete, slaveri), enligt nätsidan state.gov. Nej, hon berättar en enkel historia med hjälp av en bilderbok för femåringar.

Nästa vecka är ”Thanksgiving”, och idag fick barnen berätta vad de är tacksamma för. Flickorna berättar rörande om mamma, syskon och sådant. Mitt barnbarn berättar att han är tacksam för sin Tyrannosaurus Rex, som han fått som legobyggsats, och visar upp en teckning av monstret. Dagen avslutas med att de får klippa och klistra ihop en kalkon.

Jag har läst lite amerikansk historia, men det är deprimerande. Kanske skulle jag hålla mig till läroböckerna som används i Elementary School. I stället har jag läst Isabel Wilkersons nyligen utkomna Caste. The Lies That Divide UsRonald Takakis Iron Cages. Race and Culture in 19th-Century America från 1970-talet och håller nu på med A people’s history of the United States av Howard Zinn, först publicerad 1980. Det känns överväldigande och inte direkt upplyftande. De tretton koloniernas, och senare USA:s, historia handlar mycket om nedslagna uppror, massmord, deportationer, svält, korruption, pogromer och, javisst, många framsteg också.

Men så här står det i andra stycket i självständighetsförklaringen, som antogs fjärde juli 1776:

”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, …”.

I korthet:
Vi håller för en självklar sanning att alla människor är skapade lika med oavhändliga rättigheter … liv, frihet och strävan efter lycka. Regeringar är till för att säkra dessa rättigheter och får sin makt från folkets samtycke. När en regering motverkar denna uppgift, har folket rätt att förändra eller avsätta den.

Onekligen revolutionärt för sin tid. Och demokratiskt.

Men sedan har vi den så kallade praktiken.


Det här var första delen i en serie som Bengt Svensson kommer att leverera efter hand efter vad läsningen ger. Nedan några av de böcker som läses…

Föregående artikelSverige blir allt djupare inblandat i Irakkriget
Nästa artikel”Vi tolererar inte intolerans.”
Bengt Svensson
Bengt Svensson Blev lärare jobbade sedan i Tanga vid Indiska Oceanen i Tanzanias, då anställd i Sidas ”fredskår”. Sedan USA. Har bott i samma hus i San Francisco i ett kvartssekel och i stan längre än någon annan stans. Arbetat en period i Sunnyvale, ”Silicon Valley”.

5 KOMMENTARER

 1. Jag hoppas på och ser fram emot ditt nästa bidrag i ämnet. Håller själv på att läsa Howard Zinns Det amerikanska folkets historia i svensk översättning. Har bara kommit fram till 1900-talets början men tycker att den ger mig en större insikt om rötterna till den nutida aggressiva amerikanska politiken.

 2. Bengt Svensson skriver ”I matte och fysik får ungarna lära sig Arkimedes princip och att 2+3=5. Ingen skriver en doktorsavhandling som ifrågasätter dessa ting. Man behöver inte ’gå till läggen’ för att få veta vad 17 x 65 359 477 124 183 är. Det är bara att ta fram papper och penna och räkna ut det.”

  Men är verkligen 2+3=5 eller 1+1=2 sant? Visst, men bara under vissa omständigheter! August Strindberg skrev någonstans – jag kommer inte ihåg var – att ”0x0=0, 1×1=1 alltså är 2×2=2”.

  Om jag har 2 äpplen och stjäl 3 äpplen äpplen av Stina har jag verkligen då bara 5 äpplen? Kanske har jag något mer, ett lite dåligt samvete! Eller är ett äpple moget och ett annat kartigt?

  Hur är det med 3 äpplen plus 2 päron? Summan är inte 5 äpplen eller 5 päron utan 5 frukter. Man ska ”inte blanda ihop äpplen och päron” heter det. Men det rekommenderas att man blandar i äpplen om man ska musta päron, då enbart päron blir alltför sött. Av övermogna äpplen får man sämre must och av ruttna äpplen ska inte göra must.

  Om 5 Hizbollah-soldater möter 5 israeliska soldater i en dalgång i södra Libanon möts då 10 människor? Är det inte riktigare att säga att det är 5 imperialistiska inkräktare som möter 5 nationella patrioter? Om det kommer till eldstrid och Hizbollah–soldaterna segrar. Så kanske dödas alla de israeliska soldaterna och ingen libanesisk försvarare. Om så fallet är inte 5+5=10.

  Ett av den euklidiska geometrins axiom är att ”kortaste avståndet mellan två punkter är en rät linje”. Det lärde jag mig av realskolans matte och har utan eftertanke använt mig av detta i såväl det i det privata som i arbetet. Men detta axiom har ifrågasatts av matematiker och fysiker. Mycket talar för att verkligheten inte är euklidisk utan att den kortaste avståndet är en böjd linje!

 3. Börjar bättre förstå varför jag finner Kenneth Lundgrens analyser särskilt intressanta …

 4. ”Men är verkligen 2+3=5 eller 1+1=2 sant? Visst, men bara under vissa omständigheter!” Under vilka omständigheter, som vi till vardag befinner oss i, gäller det inte? Strindbergs naturvetenskapliga funderingar är intressanta, men nästan bara det. Han var oerhört kunnig på många områden, men han var också övertygad om att han skulle kunna göra guld. Det går att göra guld, men inte med de metoder som var kända på hans tid.

  När man undervisar småbarn om ström börjar man inte med att berätta om elektroner och deras dubbla karaktär. Man nöjer sig med att säga att det är något som kommer ur vägguttaget, och som gör så att olika maskiner kan fungera. Man säger också att ström kan vara farlig. Kanske berättar man också om hur en känd komiker (Hasse Alfredsson) miste ett barn som hade lekt med ett strömuttag. På en helt annan nivå än den Bengt Svensson talar om kommer man in på fakta som klart utmanar det vi till vardags uppfattar som sant.

  Gunnar Wetterberg påpekar en sanning som vänsterfolk till vardags inte tror på. I boken Ingenjörerna skriver han om det faktum att klanen Wallenberg bidrog till att göra Fattigsverige till en välfärdsstat. Läs på sidan 155 och framåt.

 5. Vill man lära sig mer historia än de senaste 100-500 åren så rekommenderas den utmärkta serien ”Fall of Civilizations”, som bl a i avsnittet ”The Sumerians – Fall of the First Cities”, berättar om hur de första civilsationerna kom till, hur de föll, och därmed lade grunden till efterföljande civilsationer.

  Den episka och legendarsika berättelsen om Gilgamesh börjar här.

  Det är inte så mycket som förändrats i människans natur, jämfört med idag, förutom att vi idag har vår teknologi.

  ”The Sumerians – Fall of the First Cities”

  ”I dammen av dagens Irak ligger ruinerna av världens första civilisation begravda.”

  I denna episod reser vi in i det extremt avlägsna förflutna för att titta på sumererna. Dessa forntida människor uppfann skriv-konsten och matematiken och byggde några av de största städerna som världen någonsin sett.

  Ta reda på om mysteriet med deras ursprung och lär dig hur de steg från en ödmjuk början för att bilda grunden för alla våra moderna samhällen. Med myter, poem och till och med lite återskapad sumerisk musik, res tillbaka till var allt började och ta reda på hur mänsklighetens första civilisation föll.

  Serien ”Fall of Civilizations” är unik såtillvida att den är finansierad av seriens tittare via Patreon.

  Producenten av serien, Paul M M Cooper, är dagens David Attenborough.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.