Historien upprepar sig?

langholmen

Långholmens korridorer i gamla dagar

I en bok som jag sitter och läser nu kan man på sidan 20 läsa ett brev från socialdemokraterna i Malmö till sina meningsfränder i Danmark:

“Politiska flyktingar, i saknad av existensmedel, har den senaste tiden ständigt kommit hit till Malmö och söker arbete eller tillfällig hjälp. Den finansiella hjälp i har kunnat lämna har vi inte sökt dra oss undan från, men denna hjälp betyder inte så mycket om inte dessa personer samtidigt skaffar sig någon sysselsättning.”

Men danskarnas ekonomiska möjligheter var inte bättre. I boken kan jag läsa hur mängder av flyktingar drev fram och tillbaka över gränserna mellan Sverige, Norge och Danmark. En hel del av dem drabbades av tuberkulos eller andra sjukdomar. Några fick tas in på sanatorium.

Mot slutet av året blev situationen direkt katastrofal. De danska socialdemokraterna fick ett nödrop från partikamraterna i Göteborg om att på grund av den stora tillströmningen av flyktingar hade resurserna tömts ut och man kunde inte hjälpa mer. Göteborgarna bad danskarna inte skicka över fler flyktingar.

Politiska flyktingar
Boken är av Hans Björkegren och heter Ryska posten – de ryska revolutionärerna i Norden 1906-17 (1985) och handlar om de tusentals, kanske tiotusentals flyktingar från Tsarryssland som efter den första revolutionen 1905 kom till Sverige. Bara i Stockholm fanns det ett tag nästan 10 000 av dem! En del stannade länge, andra bara en kort tid. Bland de senare finner vi så gott samtliga ledare i det kommande Sovjetunionen: Lenin, Stalin, Bucharin m fl.

Björkegrens bok är unik eftersom de skildringar som finns av ryska revolutionen 1905-21 av språkliga skäl, okunnighet i svenska, varit oförmögna att tillgodogöra sig de historiska arkiven i Sverige, t ex säkerhetspolisens arkiv.

En av de få böcker, förutom Björkegens, som t ex beskriver hur Stalin förhörs av polisen i Klara våren 1906, finns i den 1941 utkomna biografin av professorn i rysk historia Anton Karlgren. 1986 skrev jag utifrån dessa källor en skröna i Dagens Nyheter om hur Stalin, om han velat, kunnat söka politisk asyl i Sverige. Eftersom hans enda borgerliga profession hade varit meteorologassistent spekulerade jag i att han skickats till SMHI, som just då hade sitt högkvarter inte långt från Klarapolisen. Hade det skett hade Stalin gått i pension från SMHI 1944!

Trots att jag höll mig till sanningen kom mina författartalanger ändå att medföra att en del DN-läsare suggererades att tro att Stalin verkligen jobbat på SMHI! Så sent som på 90-talet kontaktade Stefan Lindgren mig om en artikel som figurerade i Jeltsins Ryssland att Stalin verkligen jobbat på SMHI!

Tillbaka till Björkegrens bok
Ett 100-tal sidor in i boken känns det som om historien upprepar sig när man läser om hur dessa flyktingar bemöts av det svenska civilsamhället och dess polisiära myndigheter. Det känns som att inget förändrats på 110 år!

Men rent övernaturligt blir det när man läser ett brev från slutet av 1914 skrivet av Alexandra Kollontaj (legendarisk bolsjevik och senare Sovjetunionens ambassadör i Stockholm). Hon är just utsläppt från Långholmen:

“Jag skulle tro att man bäst lär känna ett lands sanna karaktär och anda genom att studera fängelseväsendets praktiskt. Trots att det kan verka paradoxalt är det just tack vare min senaste upplevelse som jag har lärt känna de finaste sidorna av Sverige.”

Om hon finge välja mellan fängelserna i olika länder skulle hon fastna för de svenska, i synnerhet Långholmen, en “mönsterinstitution inom den moderna fångvården”.

“Svensk pjoskighet”
Vi hoppar över hennes långa beundrande skildring av svensk fångvård 1914 och går till hennes intryck när hon under poliseskort anlände till Malmö. De två dygnen i centralfängelset fick henne att lida “alla helvetets kval” men personalen var human. Hon hade räknat med att bli bemött med någon slags “tysk” eller “rysk” arrogans. I stället blev hon omhändertagen av kvinnliga fångvaktare som var hyggliga och medkännande som “barmhärtighetssystrar”. Där hon väntat sig oförskämda, underofficersaktiga kommandon, hån och grovheter – behandlades hon med tålamod, förståelse och “något som liknade vänlighet”.

Så, det faktum att svenskar är alltför pjoskiga och hänsynsfulla emot asylsökande flyktingar verkar vara en berättigad anklagelse inte bara i våra tider …

... är läst 271 gånger!

(Visited 4 times, 1 visits today)

  14 kommentarer for “Historien upprepar sig?

 1. Martin Kullberg skriver:

  Saknas totalt underbyggelse för slutsatsen i brödtexten. Sverige finns fortfarande trots dessa brister, så särskilt katastrofala kan de inte varit varesig då, eller nu. Så den främlingsfientliga “vänstern” blandar och ger i sin ogrundade alarmism och motstånd emot all form av folklig solidaritet. Krystade historiska anekdoter duger inte för att undergräva den grundläggande princip på vilket allt vänster och allt socialistiskt/kommunistiskt vilar. När man motsätter sig den principen, kanske man skulle byta etikett på sig själv. Som det är nu är det bara vilseledande.

 2. Anders Persson skriver:

  Martin K!
  Jag har läst din kommentar fem gånger, noga och omsorgsfullt, men begriper inte ett ord av vad du menar. Kan du förklara?

 3. Bo Persson skriver:

  Martin K!
  Håll isär nationellt-etniska gränser (“nationallitteratur”) och nationellt-statliga (“Förenta Nationerna”). Det är de senare som FiB/K försvarar med sin antiimperialismparoll.

 4. Martin Kullberg skriver:

  Bo P!
  De genererar oerhörda mängder pekoral om flyktingar. Men har inte skrivit ett enda om demokratiskt kontrollerad riksbank.

  Deras retorik stämmer inte alls med det du säger. Den enda “vänsternationalismen” är demokratisk riksbank för varje administrativ yta, där utbytet av pengar, naturresurser och realekonomiska produkter sköts med överenskommelser mellan demokratiska storheter. Man behöver inte nämna flyktingar en enda gång. Nu pläderar de för nationer som arbetsläger åt transnationellt kapital, vilket är något helt annat än vänster, det är dess raka motsats.

 5. Anders Persson skriver:

  Jag förstår fortfarande ingenting.

 6. Bo Persson skriver:

  Martin K!
  Om du menar att FiB/K inte är antikapitalistisk så har du förstås helt rätt. FiB/K är varken antikapitalistisk eller prokapitalistisk. Det som förenar är de tre parollerna Och i dem finns varken ordet “vänster” eller ordet “höger” med. Och det har funkat sedan början av 1970-talet. Och det utan statsbidrag.

 7. Martin Kullberg skriver:

  Bo P!
  Märkligt att du tar kritik av Anders P som en kritik emot hela FiB. Men det kanske så att Anders P talar för hela organisationen? Det jag sagt här är mer paroll 3 än något som skrivits av Anders P, det är svårt att se hur hans ord kan vara antiimperialistiskt när han pläderar för att imperialisterna (Sverige i allra högsta grad inkluderat bland dem) skall undgå imperialismens biprodukter. Ert alternativ är alltså stängda gränser för folk, medan den nyliberala världsordningen sitter i orubbat bo, nationen som ett arbetsläger åt transnationellt kapital.

  Och tänk att FiB är så på samma våglängd som Carl Bildt i hans antiimperialistiska strävan.

  Ni får jobba lite på paroll 3.

 8. Anders Persson skriver:

  Martin!
  De enda föreningar jag är med i är HSB + meteorologiska sällskap i fyra olika länder.

 9. Martin Kullberg skriver:

  Anders P!
  Själv är jag bara medlem i hyresgästföreningen, facket och coop. Ser att jag förmodligen är djupt oenig med dig om matematiken och den kvantitativa metodens relevans inom vetenskapen också. 🙂 Men det förklarar en del felslut du gör, då samhället, precis som vädret är ett icke-ergodiskt system och extrapolering i statistiska trender då sällen leder en rätt.

 10. Anders Persson skriver:

  Martin!
  När har jag uttryckt uppfattningar att vädret bäst prognoseras med statistisk extrapolation? Du kan ju se min professionella uppfattning i den europeiska “User Guide” jag varit ansvarig för 1986-2011 och nu finns (uppdaterad av andra) på Medium range forecasts (kolla till höger under “User guide to ECMWF forecast products.”

 11. Bo Persson skriver:

  Martin K!
  FiB/K och du menar uppenbart inte samma sak med ”antiimperialism”. För FiB/K är antiimperialism uttryckt i ett ord samma sak som försvar av statssuveräniteten. Att gå med i Nato t ex vore att ge upp en del av vår suveränitet (Paragraf 5 i Nato-stadgan). Och då förstår du kanske att du är helt ute och cyklar när du angriper FiB/K för att idag negligera sin antiimperialismparoll. Har du under det senaste året kunnat läsa ett enda nummer av tidningen i vilket inte Nato varit på tapeten?

 12. Martin Kullberg skriver:

  Bo P!
  Att ge upp kontrollen över riksbanken är också en sådan. Under tiden av nationella valutor så var imperialismen beroende av diktatorer som lät imperialisten suga ut landet och stjäla naturtillgångar emot att de stöttade diktatorn och lät hen och hens familj berika sig själva. Men med en “oberoende” riksbank behöver imperialisten bara hitta en enda landsförrädare i landet för att suga ut dess naturresurser och arbete.

  Varje land som inte tillåter detta kallas idag diktatur och bombas. Den viktigaste imperialistiska sammanslutningen som avskaffar suveräniteten är den oberoende riksbanken.

  Du har tagit “flera av de individer som återfinns kring FiB” som ett angrepp på hela FiB, vilket det inte är, det är ett angrepp på en nationalistströmning som flirtar med högernationalismens utpekande av etnisk/kulturell tillhörighet och individer som det stora problemet i världen. Har FiB problem med att markera emot kulturnationalistiska tendenser i de egna leden, så faller det givetvis på andra.

  Vi lever i en tid av mycket lösa nätverk och suddiga gränser, de skarpa linjernas 70-tal har kommit och gått. FiB självt har markerat emot de värsta kulturnationalistiska extremisterna och det har jag inget att anmärka på, men det finns hangarounds vars tendenser tangerar gränsen och det är bra om ni är medvetna och vaksamma emot dessa.

  Anders P!
  Modellering räknar jag in i kvantitativ metod. Men du vet att modellering inte spårar de exakta kausala sambanden som ger upphov till exakt den vattendroppe som träffar ditt huvud. Ni söker inte fjärilen som skapade stormen, det är ju fullständigt meningslöst i sammanhanget. Men när samhällsvetare, kopierar era metoder och statistiska metoder och tror sig kunna se in i framtiden, då blir det ofta väldigt fel.

  I samhällsvetenskapen är den där fjärilen jävligt viktig, för det kan vara en vapenhandlare i norra Irak med kontakter i Turkiet, det kan vara Koch brothers i USA. Att då använda statistik och modellering för att förstå och utveckla samhället duger inte, i samhällsvetenskap måste man hitta fjärilen och krossa den om man skall kunna påverka det alls.

 13. Anders Persson skriver:

  Martin!
  Du skrev: “Ni söker inte fjärilen som skapade stormen, det är ju fullständigt meningslöst i sammanhanget.” Men var det inte detta jag gjorde för ett tag sedan, just på den här bloggen? Fjärilen till stormen som sänkte Estonia befann sig vid datumlinjen på Stilla havet en vecka tidigare.

 14. Bo Persson skriver:

  Martin K!
  Statssuveräniteten är ett rättsligt begrepp, inte ett ekonomiskt. Men visst har vi en etnifiering av politiken, en etnifiering som är ett svar på EU:s avförstatligande av Europa. Och vårt medlemskap i EU säger FiB/K nej till av samma skäl som FiB/K säger nej till medlemskap i Nato.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.