HUR LÄNGE SKA SVERIGE FORTSÄTTA KRIGET I AFGHANISTAN?

Om några veckor skall riksdagen ta ställning till fortsatt svensk trupp i Afghanistan. Målen att stärka den afghanska armén, öka kvinnors rättigheter samt bygga förmågan för det egna nationella försvaret har inga utsikter att uppfyllas, skriver Lars-Gunnar Liljestrand i dagens GP.