Går det att ena vänstern först…?

Nu förs debatt om vem vänstern anser får vara med i kampen mot Nato och i kampen för FN:s kärnvapenförbud både på Clartébloggen och här. Knut Lindelöf svarar nu Clartéskribenterna och förklarar varför han menar att man måste tillåta alla att vara med. Att peka ut olämpliga är att sätta sig på höga hästar...

Frågan i rubriken är inget vanliga människor funderar över särskilt mycket. Väldigt många tycker däremot idag att Socialdemokraterna blivit oförsvarligt mesiga i välfärdsfrågorna, flyktingfrågan, om marknadiseringen av skolan, vården … och konstaterar sedan att Sverige inte längre är sig likt. En del ser det som att politikerna nu blivit ohederliga och bara tänker på medelklassen och sig själva och tappar tron på politikernas goda vilja, vilket inte sällan slutar i allmänt politikerförakt och att de lägger sig på sofflocket. Men drygt 16% av väljarkåren tar istället det nya alternativet; etablissemangskritikerna framför alla andra – Sverigedemokraterna – nu Sveriges tredje största parti.

Men den S-kritiska vänsterrörelsen (i vid mening) verkar minst lika vilsen som de allmänt etablissemangskritiska, men med den skillnaden att de inte har något alternativ. Därför bekrigar de varandra och skapar uppslitande debatter om hur man ska ställa sig i flyktingfrågan, till yttrandefrihetens principer, organisationsfriheten, krigen i Irak, Libyen, Syrien, stormakten Ryssland och president Putin samt vad som håller på att hända med supermakten USA. Kanske man måste acceptera ett organisationsförbud ändå? Politiken har genomgått en stor scenförändring, vilket får konsekvenser.

Margareta Zetterström, Dan Israel och Ola Inghe har nu återkommit med varsitt inlägg på Clartébloggen. Alla tre vidhåller att fredsarbetet (i vid mening) inte ska tillåta personer från t ex SD, fastän det kan ha en reell politisk betydelse, då de är riksdagens tredje största parti. Alla vet vi att de är vindflöjlar i allt utom invandrarfrågan. Därför är de också påverkbara.

Men låt mig fördjupa mig lite i Margareta Zetterströms inlägg. Hon är en av FiB/Kulturfronts grundare och har nu kraftigt fördömt fibbare som försvarat islamofobers, främlingsfientligas, högerpopulisters och högernationalisters yttrandefrihet. MZ har till och med förutspått att hennes gamla vänner skulle vara på väg att själva bli högerpopulister.

Alla som nu diskuterar det här är visserligen emot atomvapen och Sveriges närmande till Nato, så konflikten handlar istället om hur man bäst bygger en rörelse i dessa frågor. MZ (och Clarté) menar att rörelsen skadas av att tongivande personer inte avskärmar sig från främlingsfientliga, högerpopulister, islamofober och andra skummisar tillräckligt aktivt och att “vännerna” på så sätt skrämmer bort vanligt hederligt folk från rörelsen. Jan Myrdal och Stefan Lindgren kallar detta trotskism, vilket är ett argument som endast talar till deras närmaste meningsfränder eller retar gallfeber på deras nyblivna meningsmotståndarne. Inför en bredare publik är det ett intetsägande argument.

Man kan förstås resonera som MZ och Clarté gör. Men det förutsätter att hela svenska folket tänker i dessa ”typiska vänsterbanor”. Men det gör de inte. De allra flesta bryr sig inte särskilt mycket om huruvida katten är svart eller vit, bara den fångar råttor – för att travestera en känd kines (det är inte Mao). Alltså man kan enligt min mening inte villkora vilka som får vara med i sådant frontarbete (enhetsfrontsprincipen).

Ena alla vänsterkrafter?
MZ och Clarté verkar tänka att det allra viktigaste är vilken ”värdegrund” rörelsen vilar på. De verkar tro att det skulle gå att fastslå en slags vänsterns äkta värdegrund (eller vad de själva skulle vilja kalla det).

Det här blir mycket tydligt i MZ:s artikel: Dags att övervinna hundraårig splittring. Hon gör där ett  kommenterande referat av en artikel i Berliner Zeitung av Antje Vollmer, en för mig tidigare helt okänd tysk politiker från partiet Die Grüne. Artikeln är en inte ointressant tillbakablick på vänsterns fraktionering i krigsfrågan med början 1914 då allt gick i kras på grund av att SPD:s (de tyska Socialdemokraterna) röstade för krigskrediter och därmed också ja till det första världskriget. Efter detta splittrades den socialistiska världsrörelsen i en kommunistisk och en socialdemokratisk del som nu bestått i 104 år. Det borde vara dags att lägga allt groll bakom sig, ena sig om det grundläggande bland de socialistiska idéerna och återförenas i en enad vänster. Och detta skulle kunna vara ett sätt att äntligen skapa ett alternativ till dagens växande högerpopulism. Det gäller alltså att finna tillbaka till den gemensamma ”värdegrunden” och sedan gå samman i en äkta och sann socialistisk vänsterfront? Så tolkar jag MZ:s artikel.

Men detta är helt orealistiska tankar. Och det säger jag utan att tveka och med stor övertygelse. Dessa idéer bygger, som jag ser det, på den Bibliska föreställning om att…

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till…” [Johannes 1 kap. (1-3)]

Men så fungerar det tyvärr inte. Ordet är viktigt – det måste vara fritt – men den materiella verkligheten och människornas grundvillkor är ändå i praktiken bestämmande för vilka ord vi väljer. Därför måste vi möta människor där de är (även SD:s väljare alltså) och inte sätta oss på några höga hästar – som om vi visste allt. I mötet med de ”vilsegångna” kommer även vi att lära oss saker och sätta nya och mer begripliga ord på tillvaron.

Med andra ord (ofrivillig vits), jag är övertygad om att det är lönlöst att efter 104 år söka ena alla – i realiteten konkurrerande – vänsterorganisationer om en gemensam politik och i en gemensam organisation innan det blir dags att ta itu med kampen mot Nato och krigsfaran. Efter 104 års total bodelning finns inte många beröringspunkter kvar.

Enhet i sak
Sådant som olika vänsterriktningar kommer att kunna enas kring – tillsammans med många andra – är konkreta dagspolitiska frågor, vilket är viktigt nog. Vänner kommer att komma och gå och fronterna kommer att skifta färg, form och riktning. Att stå och käbbla på perrongen är som vanligt ingen idé, man kommer då att missa tåget.

I skrivande stund har två kommentarer inkommit till MZ:s artikel. Ola Inghe och Dan Israel har också samlat en rad kommentarer. Av alla dessa framgår med all önskvärd tydlighet att MZ:s Clartés väg är en ökenvandring.

Medan krigshotet i skärningspunkten mellan USA å ena sidan och Ryssland å den andra, är ett reellt hot, och då Sveriges närmande till Nato hotar vår egen säkerhet, käbblar vi om annat. Vi måste istället genast göra vad vi kan för att försöka hålla oss utanför kriget. Därför finns inga egentliga val, annat än att hänga med, eller att ställa sig på perrongen och låta tåget gå. Att rynka på näsan åt vissa av passagerarna är att hjälpa krigshetsarna och Natovännerna att dra in oss i ett eventuellt kommande europeiskt storkrig, ett krig som kan dra atomnatten över oss alla.

  25 kommentarer for “Går det att ena vänstern först…?

 1. Bo Persson
  2018-02-05 kl. 15:54

  Som en fortsättning på min föregående kommentar på den här tråden har jag redan en egen önskelista:
  Ja till kärnvapenförbud
  Ja till alliansfrihet
  Ja till återupprättandet av neutralitetsdoktrinen
  Ja till återupprättandet av den allmänna värnplikten

 2. Leif Strandberg
  2018-02-05 kl. 18:43

  Bo P!
  Jag är här (och positiv till föreningen i vardande).

 3. Tord Björk
  2018-02-05 kl. 19:51

  Storm i vattenglas mellan bloggare utan aktivister fortsätter och kan förhoppningsvis leda till något gott. Bägge falangerna var eniga när folkrörelsesamarbetet mot rasism och nyliberalism krossades av statsmakten och samtliga partier med Vänsterpartiet legitimering medan MP strävade emot under EU-toppmötet 2001.

  Inför det förklarade splittrarna i Clartéförbundet att enbart ”uddlösa” krav mot nyliberalism och rasism var förkastligt. Göteborgsaktionen var ett uttryck för den ”allmänna välviljan” som ”gömmer kapitulationer i konkreta stridsfrågor”. De som ställde internationalistiska ekonomiska klasskrav mot nyliberalism, rasism och främlingsfientlighet skulle man ta avstånd från.

  Nu har man svängt 180 grader. Den enhetsfrontstaktik man nu kritiserar stod man då själva för. Därtill vägrar både Knut Lindelöf och Clartébloggen att publicera kritiken mot Clarte. Svensson vågar.

 4. Jan Arvid Götesson
  2018-02-05 kl. 21:15

  Den viktigaste politiska kunskapen är evolutionär psykologi. Dess viktigaste resultat är att chimpansarten Homo sapiens beteende domineras av en gammal biologisk anpassning, som minskar möjligheterna till förnuftigt beteende. ”Evolutionsresultat” är en bättre fackterm, eftersom ”anpassning” leder tankarna till en ändamålsenlig förbättring. Detta dominanta evolutionsresultat är ”självbedrägeri”. Under miljoner år har det varit en fördel att kunna övertyga eller lura andra. Men man blir bäst på att övertyga andra om man tror på vad man själv säger, eftersom det också finns ett selektionstryck för förmågan att upptäcka när andra ljuger. Detta evolutionsresultat bidrar nu till att förstöra våra försök till samvaro, på samma sätt som det urgamla evolutionsresultatet ”mänsklig potential för aggressivitet”. På grund av evolutionärt skräp kan hjärnan fastna i ett ”jag har rätt”-tillstånd. Denna debatt är till större delen inte intellektuell, utan ett automatisk djurbeteende, liksom fågelsång.

 5. Hans Andersson
  2018-02-05 kl. 22:15

  Bo P!
  Klockrena paroller samt bra förslag. Stefan L är utan tvekan den främste aktören för uppgiften. Förutsatt att han vill förstås. Någon form av upprop via nätet och namninsamling.

  Hur nu få Sverige att skriva på om kärnvapenförbud och Nej till allt NATO, när USA skrämt skiten ur världen med den nya strategin att bemöta konventionellt angrepp med em mindre form av kärnvapen. Åtminstone få igång någonting.

 6. Bo Persson
  2018-02-06 kl. 9:58

  Jan Arvid G!
  Visst finns det mekanismer. Fysikens orsaksmekanism och biologins verkansmekanism. Men det finns också en tredje dimension utan något före och något efter.

  Vi uttrycker oss och mellan uttrycket och det som uttrycks finns det inte någon tid. Och är det inte den dimensionen som är den speciellt mänskliga?

 7. Jan Arvid Götesson
  2018-02-06 kl. 12:23

  Bo Persson!
  Din kommentar låg tyvärr bortom min fattningsförmåga. Jag skall be att få återkomma i en artikel om ”Västern och biologin”, som kanske publiceras här om den håller måttet i redaktörens ögon.

 8. Daniel Cederqvist
  2018-02-06 kl. 17:40

  Björn Backengård!
  Clartés mötesfond gav ett bidrag till det möte du skriver om. Mötesfonden har fått sina medel via insamlingar bland Clartés medlemmar och prenumeranter. Sedvanligt folkrörelsearbete alltså. Den drivande bakom mötet var, såvitt jag minns, FiB/kulturfront. Den fullständiga lista på arrangörer var: Afrosvenskarna i Stockholm, Folket i Bild/Kulturfront, FiB-juristerna, Clarté, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinnor för fred, Nätverket OFOG, Svenska Fredskommittén, Sveriges Fredsråd.

 9. Ola Inghe
  2018-02-06 kl. 18:59

  Jag noterar att Knut L numera inte drar sig för att publicera ren foliehattsdynga, såsom Björn Backergårds insinuationer att Clartés mötesfond är finansierad av skumma krafter. CIA, Soros eller Rothschild… ja, vem vet vilka fantasier som spinns i en konspirationsteoretikers sjuka hjärna.

  Jag noterar vidare att ingen av de gängse FiB-sympatisörerena som rör sig i denna bloggs kommentarsfält reagerar och protesterar mot Backergårds dumheter. Det visar hur djupt ni har sjunkit.

  Nåväl, det är ert val. Se bara till att vi blir besparade nya tiggarbrev från er sida i fortsättningen.

 10. Knut Lindelöf
  2018-02-06 kl. 19:06

  Ola Inghe!
  Medger att Backengårds antydan var ful. Ber om ursäkt för den. Borde ha suddat. Daniel C har däremot svarat sakligt, vilket var helt på sin plats.

  Tonen i ditt svar är däremot fientligt på ett sätt som jag i största mån försöker undvika. Men jag släpper igenom det som plåster på era sår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.