HUR SKA PUBLIC SERVICE FINANSIERAS I FRAMTIDEN?

“Det är brådskande. Nuvarande finansieringssystem håller inte, licenspengarna är snart slut och utvecklingen går snabbt. Andelen tv-hushåll föll mellan första kvartalet 2014 till andra kvartalet 2017 från 92 till 86 procent. Omkring 13 procent använder SVT enbart online.”

Donald Boström redogör för Publik service-kommitténs förslag på sin blogg.