goran-adamson

Vart är Sverige i dag egentligen på väg? Vår krigsmakt har inte längre till uppgift att försvara våra gränser utan är tillyxad för att göra nykoloniala legojobb åt den enda supermakten många hundratals mil utanför våra gränser. Utanför våra gränser stiftas idag också allt fler av våra lagar.

Mycket annat har också ”utlokaliserats”. Skolan t ex som marknadskrafterna fått ta över och som inte längre kan försörja landet med den kompetens som behövs. Man tänker väl att den kan vi importera. Och påpassligt nog har då också invandringsfrågan utlokaliserats. I den mening att den lyfts ut från det traditionella politiska livets intressekonflikter och placerats i en ny värld i vilken det bara finns gott och ont, goda människor och onda. Och där de goda är de som är för fri invandring medan de onda är de som är mot samma sak.

Hela det politiska etablissemanget tycks idag vägledas av föreställningen eller – om man så vill – övertygelsen att den förkättrade territorialstaten är på väg ut och att den gränslösa världens tid står för dörren. Trots att lika lite talar för det som för att den lika förkättrade kapitalismen och dess motsättningar är det. På väg ut alltså. Och att kapitalismen sedan är gränslös är inte något argument för att det territoriellt uppdelade statssamfundet har sett sina bästa dagar. För gränslös har kapitalismen alltid varit.

Att agera som om man levde i en tid som inte föreligger håller inte i längden. Förr eller senare straffar det sig. Sedan må man haft hur goda avsikter som helst. Därom vittnar historien. Idag vet vi att 1900-talets experimenterande med kapitalismen var en återvändsgränd. Men hur stor är medvetenheten i dag om att det aktuella experimenterandet med territorialstaten och misstron mot allt vad statsgränser heter också det är en återvändsgränd.

Ja, inte särskilt stor, om man skall döma efter det ointresse som  Göran Adamson, sociolog  på Malmö högskola, har fått erfara, när han i en ny bok gör upp med multikulturalismen, vår nya multietniska statsideologi. Boken heter Svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster och i den ser han denna nya ideologi som ett attentat mot det moderna Sverige. Ja, hela upplysningsprojektet. Och han kallar den för en trojansk häst placerad mitt ibland oss. Och med tanke på just det näst intill obefintliga intresset för hans bok skulle man kanske också kunna kalla denna ideologi för elefanten i rummet. Den finns där men ingen vill tala om den.

En av författarens teser är att multikulturalismen och högerpopulismen med Sverigedemokraterna som ledande företrädare hänger ihop som ler och långhalm. Båda klassificerar i etniska termer i stället för i de traditionella politisk-ekonomiska kategorierna. Eller – för den delen – de professionella. Främmande för båda är också föreställningen om ett slags kulturernas jämlikhet. Och den enda skillnaden mellan dem är att medan högerpopulismen sätter den egna etniciteten framför alla andra så gör multikulturalismen tvärtom.

Mot denna bakgrund är det svårt att inte hålla med Göran Adamson när han säger att multikulturalismen och högerpopulismen föder och göder varandra. Med en fiende som multikulturalismen  behöver högerpopulismen inga vänner och med  en fiende som högerpopulismen behöver inte heller multikulturalismen några vänner.

Särskilt intressant i boken är framställningen av hur den här nya statsideologin växt fram. För här blommar verkligen etnomystiken. Och den som inte tidigare oroat sig för hur det skall bli med Sverige framöver, gör det garanterat när han/hon tagit del av den berättelsen. Tala om mörker!

Läs också:
Intervju med Göran Adamson i Lokaltidningen Lihamn-Bunkeflo/Malmö
Debattartikel av Görn Adamson i Dagens Samhälle

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , ,

Föregående artikelSocialdemokraternas interna motsättningar i skolfrågan
Nästa artikelLegitima rättigheter och skyldigheter
Bo Persson
Bo Persson är pensionerad lärare bosatt i Piteå. Han har varit aktiv i Vietnamrörelsen, Afghanistankommittén, Föreningen för kunskap i skolan och i FiB/K.

8 KOMMENTARER

 1. Jag undrar om det inte är Adamson, som påstår sig vara radikal vänster, som är förvirrad: ”Saltsjöbadsavtalet från hösten 1938 innebar att moderata krafter bland arbetare och arbetsgivare gick samman och på så vis marginaliserade kommunister och fascister på vardera flank. Vad har hänt med denna goda princip?”

  Bara för att borgerliga liberaler inte ser klassbakgrunden till rasismen, så ska vänstern börja flörta med ”antimultikulturalisterna” på högerkanten? Var är logiken? Börja åtminstone med att definiera vad ni menar med det flummiga begreppet ”multikultur”.

 2. Dina pseudonationaistiska åsikter Bo är lika gamla som människans historia. Vi är alla invandrare när isen lämnade Norden för ca 8000 år sedan. Eller har du Bo någon annan definition av vad som är invandrare till vårt land ? Dina åsikter stinker!

 3. Hannu!
  Vad Saltsjöbadsavtalet har med det jag skrivit kan jag inte se. Det som intresserade mig där är ju att i motsättningen mellan stater och medborgare å en sidan. Och etniciteter å den andra. Så reduceras Sverigedemokraterna som ett politiskt parti och mångkulturalismen som en statlig ideologi till varandras spegelbilder. Det perspektivet alltså: ”Båda etnifierar statslivet.”

 4. Christer!
  Om du menar att kulturerna/etniciteterna är äldre än staterna så är vi ju helt överens. Men idag finns såväl stater som etniciteter och det var om samtiden jag skrev. Och det jag påstår och som jag alldeles nyss påpekat är att det i motsättningen mellan världen av stater och medborgare å ena sidan och världen av etniciteter å den andra så reduceras Sverigedemokraterna (som politiskt parti) och multikulturalismen (som aktuell svensk statsideologi) till varandras spegelbilder.

 5. En mycket medvetandegörande recension Bo, Tack. Skall genast inhandla boken och skaffa mig en egen uppfattning om den. För någonting är fel i Sverige idag, när kritiken kommer angående vad är pseudonationaistiska åsikter? När Sveriges försvar har utlokaliserats. När invandringen har en del i och håller på att äta upp vårt välstånd. Tack för att dessa åsikter får komma fram Knut.

 6. Kjell!
  De senaste decenniernas avsaknad av en invandringspolitik har varit förknippad med en växande etnifiering av vårt statsliv. Det kan säkert fortsätta så ett bra tag till. Men förr eller senare måste vi välja. Klanen eller staten. Meborgarskapet eller etniciteten.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.