HUR SKARPT ÄR LÄGET?

Jonas Gummesson tillhör en militärmedial kamarilla som på ett ensidigt och förgrovat sätt repeterar och kolporterar en gängse västallierad världsbild istället för att granska och värdera utsagor som kommer från detta håll.

Läs Anders Björnssons artikel på alliansfriheten.se