I 20 ÅR HAR MAKTEN MEDVETET FÖRSVAGAT DEN SVENSKA DEMOKRATIN

Carl Tham

“I 20 år eller mer har regering och riksdag systematiskt och medvetet försvagat den svenska demokratin. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management) har det politiska ansvaret förtunnats och det professionella ansvaret nedvärderats. Det har blivit svårare att påverka de offentliga institutionerna genom demokratiska beslut.”

Så inleder Carl Tham i Dagens Arena en svidande vidräkning med de senaste 20 årens politik. Och han avslutar med följande:

“Vägen till att återfå legitimitet och förtroende är en politik bort från teknokratin, den ohämmade ekonomiska liberalismen och det destruktiva konkurrenssamhället. Det är en lång politisk resa. Idag finns just inga tecken på att den ens påbörjats.”