Palestinsk pojke firar att hans land erkänts.

IHRA:S FÖRSÅTLIGA FORMULERINGAR dömer ut viktiga delar av kritiken mot Israels apartheidliknande förtryck av palestinierna som antisemitisk – av uppräknade 11 exempel på “modern antisemitism” gäller 7 Israel och dess politik – och nu tar man, under den högerextreme premiärministern Naftali Bennett, nya tag för att krossa det palestinska motståndet.

På bara ett par veckor inför Malmö-konferensen har israelisk militär, enligt FN:s observatörsstyrka OCHA, skjutit och dödat 6 palestinier, varav ett barn, och skadat 328 under olika konfrontationer på det ockuperade Västbanken. Markstölder, husrivningar och fördrivningar av människor fortsätter liksom våldet från beväpnade israeler från olagliga så kallade “bosättningar”. Under den nämnda perioden registrerade OCHA 20 attacker från bosättare mot palestinska hus, bilar, olivträd och annan egendom och israelisk militär genomförde 70, ofta nattliga, raider mot palestinska samhällen, och arresterade omkring 80 palestinier.

I israeliska fängelser finns i nuläget 200 palestinska barn, oftast dömda för stenkastning mot israelisk militär. Barnen hämtas ofta i sina hem mitt i natten, förses med ögonbindlar och handfängsel och förs till en polisstation i någon bosättning där de misshandlas och förnedras. De tvingas skriva på ett “erkännande” på hebreiska, ett språk de inte förstår, och döms i militärdomstol för att sedan avtjäna sina straff bland vuxna kriminella i fängelser inne i Israel – där de inte kan få besök av sina anhöriga.

Enligt israeliska militärlagar är palestinska barn straffmyndiga från 12 års ålder. Varje år hanteras runt 700 barn inom det militära rättssystemet. Av vuxna palestinier har en av fem någon gång suttit fängslad, och sedan ockupationens inledande 1967 har omkring 800.000 palestinier passerat genom fängelsesystemet. I nuläget finns 4.650 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser. 520 personer sitter i “administrativt förvar” utan rättegång eller dom.

Inga judiska israeliska barn, som likt svenska är myndiga från 18 års ålder, sätts någonsin i fängelse. Alla israeler, även bosättarna, lyder under normala civila israeliska lagar.

Det är svårt att se att den av EU, Sverige och andra länder, omfamnade IHRA-deklarationen har något annat syfte än att vingklippa och lägga munkavle på kritiken mot Israels ockupation och rasistiskt övervåld mot det palestinska folket. Vill man komma åt problemet antisemitism finns nämligen mycket bättre och mer tydliga deklarationer – som den så kallade Jerusalemdeklarationen – att tillgå.

Uppenbarligen har västvärldens ledare, inklusive den svenska regeringen, i nuläget abdikerat från rollen och uppgiften att åstadkomma en fredlig och rättvis lösning av konflikten i Israel/Palestina. Hoppet står istället till de det folkliga motståndet, dels det dagliga inne i Palestina och dels BDS-rörelsens krav på bojkott av Israel och olika pågående kampanjer till stöd för hungerstrejkande palestinska fångar, och för frigivning av de palestinska barnen. Låt dem kalla oss antisemiter! Vi måste helt enkelt strunta i IHRA-deklarationen och andra försök att tysta opinionen, och på allvar komma med i kampanjarbetet!

Bennett bygger vidare
Samtidigt som den svenska regeringen nu firar sin återfunna vänskap med ledningen i staten Israel, fortsätter den israeliska regimen sitt projekt att fördriva den palestinska ursprungsbefolkningen från jord och hem – och etablera en rasistisk judisk stat i hela Palestina.

Under den högerextreme premiärministern Naftali Bennet tas i dagarna de första spadtagen i projektet att bygga över 9.000 nya bostäder för israeliska judar på det ockuperade Västbankens enda flygfält, Qalandia airport.

Flygplatsen anlades under den brittiska mandattiden 1920 och fungerade fram till år 2000, då den stängdes permanent av israelerna. Projektet att bebygga området har funnits länge, men nu väckts till liv som en del i “Greater Jerusalem” – ett projekt som, när det är färdigt kommer att omfatta 10 procent av Västbanken och skulle innebära att runt 150.000 palestinier fördrivits och ersatts av lika många inflyttade israeliska judar. Befolkningen i Jerusalem tippar då över till en 88 procent mot 12 procent israelisk demografisk övervikt – vilket betyder att palestinierna kan se i månen efter att någonsin få dela Jerusalem som gemensam huvudstad med israelerna eller behålla den östra delen som huvudstad i ett eget fritt Palestina.

Enligt en rapport från israeliska “Peace Now” finns mycket tydliga planer på att stycka upp och splittra det palestinska området i isolerade enklaver helt under israelisk kontroll – ett system vi känner igen från den sydafrikanska apartheidregimens planer för sin icke-vita befolkning. Om projektet fullbordas innebär det förstås dödsstöten för någon fredlig tvåstatslösning av konflikten Israel–Palestina. Eller någon annan vettig lösning alls. Palestinierna förvisas till en skuggtillvaro som undersåtar utan egna rättigheter i en ockupation och militärdiktatur utan slut.

Ockupationen fortsätter således, och förvärras. Markstölderna och husrivningarna har enligt FN:s observatörsstyrka, OCHA, ökat med 30-40 procent i år jämfört med förra året och svenska företag som Volvo och Atlas Copco deltar i de olagliga byggprojekten. I Gaza lever över 2 miljoner människor i armod på grund av den israeliska blockaden, och på Västbanken fortsätter israelisk militär att skjuta ihjäl palestinska ungar – hittills i år 14 stycken. Kritik mot Israels rasistiska politik, och deltagande i bojkotter av Israel ses numera – enligt den av bland annat Sverige undertecknade “IHRA-deklarationen” – som antisemitism.

Och förbindelserna mellan de svenska och israeliska regeringarna skall nu bara bli bättre och bättre.

Föregående artikelJan Myrdal och Lasse Diding
Nästa artikelPispala – en klassisk stadsdel i Tammerfors
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är läkare, palestinaaktivist och skribent bosatt i Borås.

8 KOMMENTARER

 1. ”fredlig tvåstatslösning av konflikten Israel–Palestina”

  Enligt Ilan Pappes bok Tio myter om Israel så vore en tvåstatslösning en katastrof om man ser hur Palestina ser ut geografiskt uppdelat i ”Bantustater”.

  Israel bör betraktas som vilken annan ockupationsmakt som helst. Huvudfrågan bör vara den olagliga statsbildningen som dåtidens stormakter USA och Sovjet? godkänt.

 2. Jag har för länge sedan konstaterat att det palestinska folket inte betraktas som riktiga människor av judiska och kristna sionister världen över. Palestinier kan fördrivas och man kan ta deras egendom, de kan låsas in och torteras vid sidan av alla rättssystem. Deras samhällen inklusive deras begravningsplatser kan schaktas bort och namnen på deras hemorter kan raderas ur historieböckerna. Deras skördar och fruktträd kan rotryckas och förstöras och deras vatten kan stjälas eller förgiftas. Deras enda hamn har besöksförbud och försök till överträdelse bestraffas med dödligt våld.

  Att någon ledande politiker här i väst skulle framföra kritik mot detta industrialiserade våld är inte sannolikt, men ingen regel utan undantag. Sten Andersson, socialdemokraternas gamle partisekreterare, kallade en spade för en spade också i fallet Palestina. Heder över den mannen och frid över hans minne.

 3. Mycket bra, Gunnar! Jag kommer att lägga ut ett inslag från StudioEtt i SR1 häromdagen. Det belyser detta mystiska med ”antisemitismen”. Och likaså myten om den ”judiska staten”.

  Samtidigt kommer ånyo frågan om den oförytterliga rätten till återflyttning, som de allt sedan 1948 fördrivna palestinska familjerna och deras ättlingar intill sista levande led har enligt internationell rätt och konventioner. Detta gastar de sionistiska folkockupanterna om som ”antisemitism” numera. Trots att ingen numera vet vad det är.

  Vi har sannerligen mycket att kämpa för! 5½ miljoner palestiniers rätt att gemensamt undanröja den illegala s k ”judiska staten”.

 4. Läs Ilan Pappes böcker, han är dissident verksam i Exeter, England.
  Den etniska rensningen av Palestina och Tio myter om Israel. Då har man bra på fötterna när man hamnar i diskussion med Israel-lobbyn.

  Gunnar O!
  2-statslösning är en uppfinning av Israel som många naiva och ej pålästa tycker är en bra lösning, då permanentar man förtrycket.

 5. Tvåstatslösningen är ingen israelisk ”uppfinning”. Den såg dagsljuset senhösten 1947 i FN:s stora ansträngningar att få till någon sorts ”fred” i Palestina inför att det brittiska förvaltningsmandat skulle upphöra senare på våren 1948. Det accepterades taktiskt av Israel (jag har för mig att Pappe redogör för detta), men blev aldrig verklighet då arabstaterna unisont avvisade en delning. I stället blev det krig, nära en miljon av den ursprungliga palestinska befolkningen mördades och fördrevs (ibland i omvänd ordning), en sionistisk ”judestat” utropades och FN:s medlare Folke Bernadotte mördades under sitt uppdrag av judiska terrorister, vilka senare beklädde höga ämbeten i den illegala ”judiska staten”.

  Varför är den illegal? Jo, den förutsatte en samtidigt upprättad arabisk stat, vilken ännu inte kommit till stånd (även om svenska staten tror annorlunda).

  Den enda statsbildning inom det gamla Palestinamandatets område är ju ”Israel”. Efter krig i området 1956, 1967, 1973 och 1982 samt intifadan 1988 dök ”tvåstatsidén” upp igen under förhandlingarna som bar frukt i Osloavtalet från mitten av 1990-talet. Denna börd visade sig dock också vara dödfödd.

  Nu har till slut också företrädare för den existerande statsbildningen i Palestina slutligen kastat masken och erkänt att en hållbar ”tvåstatslösning” tillhör utopierna.

 6. Läs Pappe är min uppmaning, så skingras mycket av dimridåerna Israel sprider med lyckat resultat i många fall.

 7. Tack för denna oerhört viktiga och samtidigt skrämmande beskrivning av Israels politik! Man skönjer ingen lösning av frågan ännu, men vi har bara att fortsätta vårt arbete att stödja palestiniernas kamp för sina rättigheter. Förmodligen förutsätter en lösning att USA försvagas till den grad att det amerikanska folket drar bort sitt stöd från denna rasistiska apartheidstat och koloniala statsbildning. Man skäms för den svenska politiken som nu utvecklas helt i USA:s smak.

 8. Det finns ingen ”dödsstöten för någon fredlig tvåstatslösning av konflikten Israel–Palestina.” En fredlig lösning kommer aldrig att bli fredlig.

  Läs Ilan Pappes bok Tio myter om Israel med start på sidan 179, där räknas upp alla nackdelar med en tvåstatslösning. Israel är en ockupationsmakt, det är dom som skall rätta sig efter dom ockuperades önskemål.

  Förhoppningsvis går Israels öde samma väg som Sydafrikas, slopad Apartheid
  men med massa problem p g a sin historia.

  Väntar på kommentar från Gunnar O, som är PSG:s kontaktperson i Borås.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.