imperier-faller
Forum Romanum 2013 [Foto: K Lindelöf]
Många har nog svårt att svälja det alltmer uppenbara faktum att världsimperiet USA håller på att falla samman. Tanken att denna jätte skulle kunna rubbas ur sin väldiga överlägsenhet är för många otänkbar. USA har ju varit den världsledande makten på alla områden i alla nu levande människors liv.

Men idag är USA, precis som Romarriket, det Osmanska riket eller Sovjetväldet till slut blev, en koloss på lerfötter. Till slut krossas fötterna under den överlastade och ostyrbara samhällskroppen, varpå allt rasar samman. Det kan gå fort och det kan ta längre tid. Men USAs världsordning och herravälde har nu peakat. Något helt nytt står för dörren och detta nya är förstås både ovisst, skrämmande men faktiskt också hoppfullt.

De som ännu viftar undan ovanstående som extremt, stolligt eller konspiratoriskt kan jag bara rekommendera att betrakta vad som faktiskt händer runt om oss just i detta nu; krigen, flyktingvågorna, EUs handlingsförlamning, miljö- och klimatkriserna, välfärdskollapsen, bankkriserna, populismen etc, etc och försöka se sambanden. Allt hänger nämligen samman i ett enda system – som nu har överlevt sig självt – som nu alltså vacklar. Det har egentligen inte ett skvatt med demokrati att göra, som många försöker få oss att tro. Det är fråga om en världsledande stat som håller på att kollapsa.

Tunga inlägg
Det senaste tunga inlägget som talar mycket tydligt i denna riktning (som jag just nu håller på att plöja mig igenom) är den schweiziske historikern Daniel Gansers Natos hemliga arméer, just utgiven på svenska av Karneval förlag. Ganser redogör detaljerat för hur USA och CIA efter andra världskriget byggde upp hemliga militära nätverk (olagligt och utanför demokratisk kontroll) under namnet Gladio eller Stay-behind. Syftet var att bedriva väpnad gerillakamp mot en väntad sovjetkommunistisk attack mot Natoländer. Dessa Gladioförband, har begått de mest avskyvärda brott mot oskyldiga människor, bedrivit ren terrorism, störtat regeringar, initierat statskupper… Hela saken avslöjades i Italien redan i augusti 1990. Att man hört så lite om detta är för en demokratiskt sinnad lika förvånande som det är väntat med tanke på dagens toppstyrda mediesituation. Men nu går det alltså att läsa om allt detta även på svenska.

En del uttrycker saken lite mer akademiskt och beskriver det som att den liberala epoken (1989-2015) går mot sitt slut. Med det menar man att idéerna (ideologin) som skapade USA, EU, globalisering, inte längre verkar kunna lösa alla problem. Men de ser inte USAs imperialism och den globaliserade ekonomin som en orsak till kriserna, utan istället ser de diverse diktaturer, högerpopulism, fascism och nynazism (Trump, Putin, Kina, Le Pen… Åkesson) som drivkraften bakom hotet mot den USA-dominerade liberala världsordningen – DEMOKRATIN.

Nå, det är klart att USA kommer att försöka göra framstötar för att försvara sina intressen på olika håll I världen, vilket kan orsaka nya krig och konflikter. En militär konfrontation med Ryssland eller Kina kommer man nog att försöka undvika, för kärnvapenkrig vore det värsta som skulle kunna hända. Men, vi vet också att inom USA-etablissemanget finns det inflytelserika personer som anser att kärnvapen är fullt användbara och borde sättas in. Så osvuret är bäst. Ett sargat lejon är också farligt.

Vad kan hända?
Låt oss nu ändå blicka framåt och försöka urskilja vad som möjligen kan hända efter att USA tvingats dra sig tillbaka (utan kärnvapenkrig) till sin egen kontinent för att slicka såren. Landets ekonomi, sociala system, infrastruktur och inte minst demokratin, måste restaureras. De har mycket att ta itu med hemma.

Du som är med så här långt inser då att när USAs makt krymper så kommer andra att träda fram för att fylla det vakuum som uppstår, och de länder som idag är USA-beroende måste omorientera sig och söka sig nya allierade.

I världsmåttstock är det Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (BICS-länderna) som utgör ett nytt konkurrerande maktblock. Men eftersom det har formats som en motkraft mot USA, kommer (när USA drar sig tillbaka) konkurrens så småningom att uppstå mellan BRICS-länderna och blocket få svårt att hålla samman.

Vid sidan av BRICS finns fortfarande Europas stora; Tyskland, Storbritannien och Frankrike med maktambitioner på världsscenen. EUs betydelse som maktblock kommer att minska eftersom det i realiteten varit en skapelse av USA, som man inte längre har i ryggen. Nato kan omskapas till något lämpligt tandlöst om det över huvud taget kommer att bestå.

Vid sidan av det här finns förstås – trots de förödande krigen – flera betydande makter i Mellanöstern och Afrika som ur askan kan stiga fram och blanda sig i spelet på många olika sätt.

Så, vi går med säkerhet mot vad man brukar kalla en multipolär värld igen, i likhet med tiden före första världskriget.

USA-Kina
Konfrontationen mellan USA och Kina blir allt tydligare. Igår meddelades till exempel att Donald Trump talat i telefon med Taiwans president Tsai Ing-wen, vilket har tolkats som en möjlig diplomatisk omorientering när Trump flyttar in i Vita huset. Inte sedan 1979, då USA erkände Pekingregeringen som Kinas enda legitima företrädare, har någon i USAs ledning haft formell kontakt med Taiwan. Trump lär ha twittrat att han tyckte det var ”intressant” att USA säljer militär utrustning till Taiwan för miljarder dollar samtidigt som han själv kritiseras för ett enkelt telefonsamtal från landets president. Markeringen mot dagens mjuka Kina-politik fick sig en liten törn. Vi kan vänta oss allt mer av omtumlande händelser och utspel framöver då den nya världsordning ska stöpas om.

Alliansfriheten kommer nog tillbaka
Sveriges ”hang up” på USA (och Nato) de senaste 25 åren kommer säkert att mjukas upp. Det kommer ske lugnt och inlindat för att ingen ska kunna skönja de monumentala felsatsningar man ägnat sig åt under dessa år. Sverige bör vara på sin vakt mot inviter om nya politiska allianser, men upprätta vänskapliga förbindelser särskilt med alla grannar – inklusive Ryssland, men också med resten av världen. Svenskt kunnande och svenska produkter kan komma till användning över hela världen. Handeln kommer att finna nya och förhoppningsvis fredliga vägar. Och ny teknologi kommer att få stor betydelse och bidra till att ingenting kommer att vara sig likt om 20 år.

Hur länge det dröjer innan stabilitet kan återupprättas vet ingen. Hur mycket mer krig som kanske ”måste utkämpas” och hur många fler människor som ska behöva dö eller drivas på flykt innan det avstannar vet ingen heller. Men det hoppfulla överväger, nämligen att ett slut på denna krigiska epok möjligen kan skönjas.

Nu när Syrien också verkar vara förlorat (för USA) stundar förhandlingar. FN kan vitaliseras och freden i Mellanöstern är faktiskt en möjlighet i och med USAs reträtt. Kanske kan man till och med se det som slutet på det tredje världskriget, som pågått med större och mindre intensitet ända sedan det andra slutade.

Tänk vad mycket nytta som kan åstadkommas när alla resurser som idag satsas på vapen och soldater kan användas till nyttigheter istället?

Föregående artikelLiberalernas problem…
Nästa artikelNya imperier uppstår – inte heller det är en nyhet
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

5 KOMMENTARER

 1. Knut!
  Du skriver: ”Sveriges ’hang up’ på USA (och Nato) de senaste 25 åren kommer säkert att mjukas upp. Det kommer ske lugnt och inlindat för att ingen ska kunna skönja de monumentala felsatsningar man ägnat sig åt under dessa år.”

  Jag manar till aktivistisk och ickevåldslig kamp! Det räcker inte med att vänta och se. De stora medierna, mainstream media, stödjer nu de här ”monumentala felsatsningarna” och det riskerar att bli ännu värre än det är nu.

  I fredskampen måste vi bli MÅNGA. Det duger inte att vänta och se. Nu har en riksförening Nej till NATO bildats. Man har startat en namninsamling mot NATO, deras krigsövningar och kärnvapen. Folk är ute på gator och torg och talar med människor som vet så litet om säkerhetspolitik. Det verkar för övrigt också gälla journalister. Vi har ett stort jobb framför oss.

  Den 11 september nästa år bryter den jättestora krigsövningen Aurora 17 ut i Göteborg. Den fortsätter till Gotland och Stockholm. Man övar samordning med NATO. Alla vapenslag, hemvärn samt civila myndigheter blir inblandade. Det finns nu en hemsida. Läs gärna också Försvarsmaktens information.

  Det behövs ett nytt sätt att tänka i säkerhetspolitiken: Använd kunskaper i god konflikthantering, skapa inte fiender (och fiendebilder), bygg tillit och vänskapliga relationer, analysera konflikterna opartiskt… Avskräckning fungerar inte. Det blir bara elände, som vi ser. Rätt vad det är fungerar inte avskräckning med kärnvapen heller. Se gärna http://www.laraforfred.se menyn FORSKNING/Ett nytt säkerhetsbegrepp.

 2. Knut!
  Det är uppenbart att många har svårt att acceptera den redan med viss eftersläpning gällande nya världsordningen, där USA:s hegemoni nu är över, och övertas av Kina.

  I början av oktober meddelade världsbanken (IMF) att Kinas valuta yuan nu ingår i världens reservvalutor. Tre valutor ska från och med nu finnas hos alla centralbanker världen över, USD, EURO och den kinesiska YUAN. Inledningsvis utgör den kinesiska valutan 10% av den globala valutareserven men inom 5-10 år kommer merparten av reserverna att utgöras av den kinesiska valutan.

  Trump säger nog upp frihandelsavtalet TPP (stilla havsområdet) och tänker sig istället bilaterala avtal med Kina. Han tar strid där det går, som att införa skyddstullar mot bland annat det kinesiska stålet.

  Protektionism istället för frihandel och nedtoning på det militära området. Han vill ha dialog med kineserna. Det är nog en klok strategi för ett havererat imperium.

  Kineserna försöker nu köpa upp tyska högteknologiska dataföretag och har lyckats i några fall, men där Tyskland även i efterhand har upphävt undertecknade avtal då de insett det allvarliga försöket till övertagande av högteknologiska företag.

  När USA nu är på reträtt gäller det att hålla ögonen på kinesernas expansionssträvanden. De har en enorm expansion när det gäller kapitalexport och kommer snart att passera USA i det hänseendet. De behöver avsättning på sitt stora kapitalöverskott och blir därmed alltmer aktiv globalt sett. Sådan är imperialismens grundlag. Eftersom de samtidigt upprustar militärt finns naturligtvis anledning till vaksamhet när det gäller Kinas agerande framöver.

  Dessutom har kineserna såväl Europeiska Unionen och USA i ett järngrepp som har att göra med ett specifikt vapen som nog är okänt för de flesta. Ett vapen som innebär total dominans och kontroll över andra länder. Återkommer om detta.

 3. Må så vara att vi nu kan se slutet på tiden med USA som världspolis. Men innebär detta också slutet för nyliberalismen med dess i den rika världen förknippade jobbflytten/flykten och dess politiska följeslagare i sin tur. Alltså populismen.

 4. Karin U C!
  Olyckligt om man läser min framtidsgissning som uppmaning att vänta och se.

  Tvärtom tror jag att det i nuläget är viktigare än någonsin att tala med människor på alla sätt för att visa på den galenskap som pågått – och fortfarande pågår – och kanske t o m visa för människor ute på stan att det faktiskt håller på att hända något avgörande. Kanske fredsaktivister t o m kan uppträda på gatorna med viss stolthet och erövrad självsäkerhet i nuläget. Fredsaktivismen kanske kan bli det som får politiken att faktiskt ta klivet över till något nytt och förhindra bakslag.

 5. Karin Utas Carlsson!
  Inte tycker jag att den fredsrörelse, som du gör reklam för, är särskilt mycket att yvas över.

  Inte ett ord om att vår traditionella ambition att hålla oss utanför krig inte längre gäller. Och inte ett ord om att den allmänna värnplikten som tillsammans med invasionsförsvaret, skulle göra denna ambition militärt trovärdig, också de är borta. Och inte heller ett ord om att vi i stället fått en expeditionskår med legosoldater som skall bistå USA i – som det heter – deras krigiska kamp för demokratin runt om i världen.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.