INTE STARKA SKÄL NOG FÖR ATT UTESLUTA

8 akademieledamöter skriver i SvD och motiverar att de röstade som de gjorde i frågan om att utesluta Katarina Frostensson ur Svenska Akademien. De åtta är majoriteten som stoppade åtgärden som Sara Danius och hennes falang ville genomdriva.