ISRAEL BETALAR SKADESTÅND TILL SHIP TO GAZA

Det är helt otroligt, säger Dror Feiler. Först trodde vi inte att vi skulle få rätt alls. Vi är många som har tvivlat på att Israel skulle göra rätt för sig men i det här fallet gjorde de det. Jag är väldigt glad.

Läs mer i dagens SvD