KALLA HEM RIKSDAGSLEDAMÖTER!

5
1240

Nedan återges ett vidarebefordrat mejl, vars original gick till Socialdemokraternas lokalorganisation i Skutskär/Älvkarleby. Mejl har också gått till många små föreningar inom S, till distrikt inom SD:s ungdomsförbund m fl. Meningen är att tipsa läsare som är medlemmar i S eller SD att verka för att riksdagsledamöter ska kallas hem för samtal om Nato. Detta är ett initiativ av Björn Backengård, Hjalmar Bergmans Gata 56, 422 52  Hisings Backa


27 april 2023
Till: Socialdemokraterna Uppsala län och Socialdemokraterna i Skutskär/Älvkarleby

Detta mejl går till en mycket lång rad lokala organisationer i Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För kännedom dessutom till riksdagsledamöter i S och SD och till riksdagsledamöter i V och MP.

TRE KUPPER

Tre politiska kupper har lett fram till att Sverige kan komma att bli medlem i Nato.

– KUPP 1. Sverigedemokraternas Ja till Nato skapades på ett partistyrelsemöte 11 april 2022. En tidigare känd inställning var att eventuell anslutning till Nato skulle föregås av folkomröstning.

– KUPP 2. Socialdemokraternas Ja till Nato skapades också på ett partistyrelsemöte och går emot partiets tidigare inställning. Då var det så bråttom att mötet flyttades från 24 maj 2022 till 15 maj. Dagen därpå skrev en känd socialdemokrat i Aftonbladet ”Vi blev inte övertygade – vi blev överkörda”.

Hos Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är det Kongress eller Landsdagar som bestämmer politiken. Man undrar hur många personer som behövdes vid dessa partistyrelsemöten för att kullkasta beslut från Kongress och Landsdagar. I båda partierna finns nu säkert uppfattningen att svängningen om Nato gjordes genom en kupp.

Efter partiernas omsvängningar blev det möjligt för dåvarande regering att lämna in ansökan om medlemskap i Nato.

Kuppmakarna utnyttjade chocken i landet efter krigsutbrottet i Ukraina. Men kriget i Ukraina är i grund och botten en uppgörelse mellan Nato och Ryssland, och Sverige hotades inte på något nytt sätt av Ryssland. Kriget i Ukraina är inget skäl för Sverige att gå med i Nato.

– KUPP 3. Regeringen ordnade så att riksdagens beslut 22 mars 2023 om att gå med i Nato behandlades som vanlig lag. Natomedlemskap är i stället en fråga av sådan sort att den skulle ha behandlats som grundlag med två omröstningar och riksdagsval däremellan. Om regeringen hade brytt sig om att folket ska kunna ha förtroende för politiker, riksdagen och vårt demokratiska system hade den gjort det.

Regeringen följde inte bestämmelserna i Regeringsformen. Se där följande:

Kapitel 8, paragraferna 14 och 16;
Kapitel 10, paragraferna 1, 3 och 7.

Se artikel hos Nyhetsbanken som går noga in i vad Regeringsformen säger. I artikeln diskuteras också Nato och kärnvapen. ”Nato-kuppen snart klar?”

NATO ÄR INTE EN FÖRSVARSALLIANS

1999 bombade Nato Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i mer än två månader.

Senare tog Nato över USA:s krig i Afghanistan.

Våren 2011 förstörde Nato Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade internationella ekonomiska intressen.

Nato är i praktiken ett militärt verktyg för USA:s utrikespolitik. Sverige ska hålla sig borta från Nato.

Kärnvapen är en naturlig del av Nato. Ännu ett skäl för Sverige att hålla sig därifrån.

KRIGET I UKRAINA

Nato är en krigsorganisation med målet att Ryssland ska försvagas och delas upp. Det har varit viktigt att få med Sverige och Finland för att bygga ut Natos yta mot Rysslands västra gräns. Östersjön blir ett hav som Nato kontrollerar. Kriget i Ukraina har provocerats fram av Nato och är Natos krig mot Ryssland. Nato har efter 2014 rustat Ukraina, och Natoländer satsar hårt på att skicka in ytterligare vapen i Ukraina.

1991 upplöstes Sovjetunionen, och kalla kriget var slut. Ändå utvidgades Nato mer och mer mot öster och har ofta övat nära Rysslands gräns. Efter statskuppen i Kiev 2014 utrustade Nato Ukrainas militär samtidigt som Kiev förde krig mot den egna befolkningen i östra Ukraina. Nato hotade Ryssland. Förslag från Ryssland i december 2021 i säkerhetsfrågor, bland annat om att Nato inte skulle utvidgas ytterligare österut, avvisades av USA och Nato. 24 februari 2022 gick Ryssland in i Ukraina.

Redan i mars och april 2022 gjordes två framgångsrika försök till fredsöverenskommelse med hjälp av Israels premiärminister och med hjälp av Turkiet. Storbritanniens Boris Johnson reste då till Kiev för att hindra freden.

LÄSTIPS

”Dö för Nato?” Stefan Lindgren.
”Operation Z” Jacques Baud.

KALLA HEM RIKSDAGSLEDAMÖTER

Lokala partiorganisationer i Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bör kalla hem sina riksdagsledamöter för diskussioner om Natomedlemskap. Sedan kan dessa välja mellan att följa grupptryck från andra i riksdagen eller känna stöd från gräsrötter och modigt gå egna vägar.

Oppositionella riksdagsledamöter hos Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna bör verka för att följande görs. Det är bråttom.

1. Återkalla Sveriges Nato-ansökan.

Modiga riksdagsledamöter bör motionera i riksdagen om att regeringen ska återkalla ansökan. Om allmänheten ska kunna ha förtroende för politiker, riksdagen och vårt demokratiska system måste Nato-processen avbrytas och ersättas av en ordentlig diskussion. Ansökan bör återkallas så att diskussion och demokrati får ha sin gång. Se till så att TV ger plats för allsidiga program med kunniga personer om världsläget och om vad Nato verkligen är.

Se öppet brev till Sveriges regering och riksdag från Fredsrörelsen på Orust, ”Återkalla ansökan om Natomedlemskap!”

Se också hos en känd blogg artikeln ”Vår neutralitet, demokrati och Nato-anslutningen”.

2. Riv upp riksdagsbeslutet 22 mars 2023.

Sök efter alla möjligheter att riva upp riksdagsbeslutet 22 mars på grund av att det var brott mot grundlagen. Kan vara en fråga för riksdagens konstitutionsutskott.

Hos allmänheten, och även i riksdagen i alla partier, finns många som är emot att Sverige går in i Nato på ett sådant sätt att demokratin har hamnat i ett nödläge.

SAMARBETE ÖVER PARTIGRÄNSER

Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson fintade bort egna partimedlemmar, och Ulf Kristersson fortsatte med riksdag och allmänhet. Om Sverige blir medlem i Nato blir det alltså genom deras tre kupper. De har förstört sina rykten och kommer att följas av evig vanära.

I det här ytterst allvarliga läget måste oppositionella socialdemokrater och oppositionella sverigedemokrater ta kontakt med varandra – både lokalt ute i landet och i riksdagen. I DEN HÄR frågan alltså. I sådana kontakter kan beslutas hur de kan gå vidare bland övriga i riksdagen. För att föra ut det allvarliga läget till allmänheten kan en gemensam presskonferens passa bra.

Det stora landet i väster som kontrollerar Nato står inför stora problem både internationellt och inom landet. Om tio eller femton år kommer mycket att se annorlunda ut. I Europa växer opinioner mot Nato, och internationellt formas nya samarbeten.


Föregående artikelPRESSFRIHETENS DAG 2023
Nästa artikelDomedagsmaskinen

5 KOMMENTARER

 1. Man kan ju tillägga att (v) och (Mp), som båda säger sig vara emot Nato-anslutning, vägrade att lyfta frågan om grundlagsbrott i konstitutionsutskottet. De nöjde sig med enstaka debattartiklar. Jag hade en mejlkonversation med Hanna Gunnarsson om detta, Mp svarade inte alls på mina mejl. Alltså ytterligare två partier som svek sina väljare.

 2. Är du partimedlem i S eller SD, eller har du bekanta som är det? I så fall sprid till dem budskapet att riksdagsledamöter bör kallas hem angående Nato. Sprid även till bekanta som har bekanta som är medlemmar i partierna.

 3. Ett litet mejl

  – – – – – – – – – –

  10 maj 2023

  (Mottagare)

  RIKSDAGSLEDAMOT MED STORT ANSVAR

  Detta mejl går till alla ledamöter i Sveriges riksdag.

  Dessutom för kännedom till många andra.

  Något ohyggligt ser ut att kunna hända. Vägen till Nato ser ut att gå genom tre politiska kupper.

  De två första skedde i två stora partier i april och maj 2022 då partiernas medlemmar fintades bort. Det ena partiet hade innan dess sagt kraftfullt Nej till Nato, det andra att eventuell Nato-anslutning ska föregås av folkomröstning.

  Den tredje kuppen var i mars 2023 då Regeringsformen inte följdes.

  Det går läsa närmare om detta i en artikel hos en känd blogg.

  I artikeln står bland annat ”Hos allmänheten, och även i riksdagen i alla partier, finns många som är emot att Sverige går in i Nato på ett sådant sätt att demokratin har hamnat i ett nödläge.”

  Du, riksdagsledamot som läser detta, bör vara emot det som är på väg att hända.

  1. Ansökan till Nato bör dras tillbaka med motiveringen att ordentlig diskussion i denna stora fråga inte har skett.

  2. Det som har hänt måste granskas av riksdagens konstitutionsutskott. Riksdagsbeslutet 22 mars 2023 ska rivas upp eftersom bestämmelserna i Regeringsformen inte har följts. I den ovan länkade artikeln finns en länk vidare till en noggrann undersökning om den saken.

  Björn Backengård
  Hjalmar Bergmans Gata 56
  422 52 Hisings Backa

 4. En A4 affisch som sätts upp:

  Ta strid – Nej till den Nato-stödda anslutningskuppen!

  All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Denna ståndpunkt är den mest centrala i hur vårt land ska styras och återfinns i den tyngsta av Sveriges fyra grundlagar, Regeringsformen.

  Men i fråga om anslutningen till USA:s militära organisation Nato har vårt lands demokrati trampats under klackarna av femtekolonnare, Nato-jäntor och quislingar.

  Under mandatperioden efter valet 2018 har en Nato-ansökan kastats in i strid med dittillsvarande politik och lagar. Endast en offentlig ståndpunkt i frågan har funnits – anslut. Statsfinansierad radio och TV, morgon och kvällstidningar, studieförbund, riksdagspartierna och fackföreningar har alla pekat åt ett och samma håll. Underordna, krök rygg och håll käften – det är Washington som nu gäller.

  Frågan om Nato-anslutningen fick inte behandlas i samband med valet 2022. Dåvarande statsministern tillika Nato-jäntan Andersson sa att Nato-frågan inte var lämplig för svenska folket att rösta om. Och utrikesministern, även hon Nato-jänta, har lämnat Förenta staterna fritt spelrum att placera kärnvapen i vårt land riktade mot Washingtons motståndare.

  Ta initiativ, var med och res ett demokratiskt motstånd mot den Nato-stödda anslutningskuppen. Vårt land och folk behöver dig. Låt inte femtekolonnarna driva Sverige mot katastrofens rand, res dig för tidigare generationer och våra barn, för demokrati och vår framtid!

  Enade Sverige

 5. En kommentar den 27 april efter Curt Linderholms artikel förklarar mycket. Den förklarar varför ledningen i Socialdemokraterna gick över till att nu ska Sverige in i Nato och hur det gick snabbt hos Sverigedemokraterna.

  Läs kommentaren och fortsätt sedan här nedanför.

  * * *

  Familjen Wallenberg äger investmentbolaget Investor som är den överlägset största ägaren av Saab. Vi förstår att Sverige i Nato förväntas möjliggöra att JAS Gripen blir ett standardplan i Nato och ger stor export för Saab. Därför Sverige in i Nato.

  Ingressen till artikeln i Expressen 11 april 2022 finns här.

  Läs mer i Expressen samma dag i en artikel om hur SD blixtinkallade ett lunchmöte med partistyrelsen för att godkänna en ny linje om Nato.

  Efter det finska toppmötet åkte Mikael Damberg hem till Sverige och samlade socialdemokratiska partitoppar. Efter mötet hade SD genast en ny linje för Nato.

  Vi tackar kommentatorn den 27 april för att vi blir klokare.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.