I svensk invandringsdebatt framhålls ofta Kanada som en förebild. Immigrationsreglerna är generösa, integrationen fungerar, vardagen konfliktfri och brett samförstånd råder. Bilden stämmer, men då nämns inte att Kanadas invandringslagar utgår från styrda kvoter, medvetet urval och krav på hederligt liv.

Det här berättar Adam Cwejman i en essä i tidskriften KVARTAL

Föregående artikelHEMLIGSTÄMPLADE DOKUMENT, SÖNDERSLAGEN HÅRDDISK … TURERNA KRING KRING ARTIKELN I HELSINGIN SANOAMAT OM SIGNALSPANING
Nästa artikelHur länge är det någon mening att hålla på?