Kejsaren är nu fullständigt naken!

Fritt efter originalet… [Montage: KL]

Den gångna helgen hölls ett viktigt fredsseminarium i Stockholm. Inga tidningar, radio- eller TV-kanaler bevakade arrangemanget.

Man kan säga att det var resterna av den forna så stolta svenska fredsrörelsen som samlats ihop av Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdelning. Man kunde tack och lov konstatera att bland alla oss äldre fanns ett tydligt inslag av yngre, en återväxt som kommer att ta vid och med gamla och nya medel sprida budskapet om fred och avrustning – inte minst kärnvapenavrustning – vidare.

Mötet kom att domineras av det som för dagen var på allas läppar; USAs fräcka inblandning i svensk säkerhetspolitik, att Sverige måste fortsätta sin politik för nedrustning och förbud mot kärnvapen. Och se till att regering och riksdag ratificerar FNs konvention om förbud mot kärnvapen. Ett uttalande antogs om detta under söndagen.

Maj-Britt Theorin, svensk nedrustningsambassadör

Bland de många talarna vill jag särskilt framhålla några. Maj-Britt Theorin, vår främsta svenska socialdemokratiska fredskämpe i raden efter Agda Rössel, Alva Myrdal och Inga Thorsson. Hennes tal var fyllt av pondus och stolthet – över den svenska nedrustningstradition hon själv är en del av – och upprördhet över vad som nu händer. Med stort eftertryck sa hon (jag citerar ur minnet):

En sak måste stå fram som det viktigaste för oss alla här just nu; att protestera mot USAs fräcka påtryckning. Sverige bestämmer själva över sin säkerhetspolitik och måste bestämt avvisa all inblandning från främmande makt. Och Sverige måste självklart ratificera FNs konvention om kärnvapenförbud. Allt annat vore en fullkomlig katastrof.

Det här rev ner stora applåder.

Pål Steigan fra Norge

Den norske vänsterprofilen Pål Steigan är en lysande föredragshållare och målade sin övergripande bild av tillståndet i världen just nu. Han har förmågan att skapa överblick och blottlägga de viktigaste sambanden och krafterna. USA är en supermakt mycket nära kollaps, det råder inget tvivel om det. De misslyckade krigen och ekonomin i dess släptåg kommer till slut att få jätten på knä, oavsett vem som sitter i Vita huset. I Europa är Tyskland och Ryssland de två stora makterna på väg upp. USA kommer att bli ett land bland andra långt bort på andra sidan Atlanten. Mot den gamla USA-världsordningen stiger Kina-Indien-Ryssland… fram, som samverkar i en organisation (BRICS) för en helt ny världsordning. Knäckfrågan är bara om denna omvandling kommer att kunna ske utan krig. Dessutom har han en helt egen strategi och ett stort projekt med många inblandade för att bygga en motmakt på nätet mot den förfärligt propagandistiska mediemaskinen i USAs ledband. Kärnan i detta nya är steigan.no. När ska något liknande ske i Sverige?

Fredsforskaren Jan Öberg

Fredsforskaren Jan Öberg höll ett spirituellt och mycket klarsynt föredrag, som också var en slags exposé över världsläget. Det bekräftade i stort Steigans bild. Hans poäng såg jag i beskrivningen av mediernas behandling i allmänhet och av slutstriden om Aleppo i synnerhet. De så kallade Vita hjälmarna försvann spårlöst med resterna av al-Nusrafronten när slaget var förlorat. De var otvivelaktigt en dollarfinansierad propagandabluff. Cynismen i det som utspelade sig är hisnande.

USA kränker Sveriges värdighet
Efter det som nu händer i världen och i Sverige kommer ett skifte. USAs fräcka inblandning angående hur vi ska behandla FN-konventionen om kärnvapenförbud kommer att öppna ögonen på många. Det är alltför uppenbart orimligt och faktiskt en kränkning av vårt lands värdighet.

Sveriges krypande för USA idag är till och med värre än gentemot Tyskland 1938. Till exempel när Göring erbjöd sig att skänka ett ambulansflygplan till Sverige… Om detta skev Torgny Segerstedt i GHT 20 februari 1939 i sin Idag-krönika:

Det är något helt annat att låta taga emot en skänk av herr Göring. Där spelar hänsynen till vårt rikes värdighet in. Det finns, vi upprepa det, ingen enskild utlänning så förnäm att Sverige kan mottaga gåvor av honom. De som har att tillvarataga vår värdighet, måste vara nogräknade på denna punkt. Det är en tillfredsställelse att kunna notera och skriva sig till minnes, att regeringen visat sig ha sinne för vad Sveriges Majestät fordrar.

SvD 1939-02-22

Alltså, regeringen tackade nej till gåvan eftersom den kunde uppfattas som en otillbörlig påtryckning.

Det här var man dock inte överens om. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tyckte Sverige skulle ta emot gåvan, eftersom den var “ett bevis för det alldeles särskilda intresse, varmed generalfältmarskalk Göring omfattar vårt land och på vilket han tillförne givit så många prov”. Det är faktiskt så att regeringen idag låter USA kränka vår värdighet som självständig nation.

Att krigsövningen Aurora 17 nu i september riktar sig mot ett fullständigt osannolikt angrepp från Ryssland kommer också att klarna för allt fler. Alltså, fler och fler kommer att se att kejsaren nu är helstrippad. Uppknytningen till USA och Nato måste brytas och en annan politik arbetas fram. Det här kommer, var så säker.

Fredsrörelsen kommer nu i allt större manifestationer i olika sammanhang och i olika former visa sig på gator och torg (inklusive alla sociala medietorg). Närmast i Göteborg den 16 september då man samlas mot just Aurora 17. Det här är faktiskt hoppfullt, trots att det sker under kärnvapenhot.

I vimlet: fotografen Eva Wernlid med flera…

... är läst 352 gånger!

  2 kommentarer for “Kejsaren är nu fullständigt naken!

  1. Davidh Dickson skriver:

    “en annan politik måste arbetas fram” … utveckla gärna det! Vad är det för politik som krävs? Är det inte ett kraftfullt initiativ till avspänning som behövs just nu? Vem eller vilka vill och kan ta det steget i världsmåttstock? Det Sverige ska göra är att initiera ett avspänningsarbete. Tillsammans med stater som är beredda att omedelbart börja dra i den riktningen. Kom med ett konkret förslag som tar tag i dagens farliga situation!

  2. Anders Persson skriver:

    Vad som kommer i tankarna är ett citat från liv- och husorganet Peking Review från 1970, “People Of The World, Unite And Defeat The U.S. Aggressors And All Their Running Dogs”. Mindre än ett år senare inleddes “pingpongdiplomatin”.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.