Klass i Sverige – gå med i vår studiecirkel!

Initiativet till denna cirkel kommer från Arne Nilsson som är en trogen debattör här på lindelof.nu. Även FiB-avdelningen i Uppsala har bestämt sig för att starta en cirkel. Kanske vi därför startar två cirklar, en för fibbarna i Uppsala och en för övriga intresserade på andra håll i landet. Ansvarig för respektive cirkel utser vi när vi fått in anmälningarna – senast fredagen den 5 mars. Cirkeln/cirklarna kommer att genomförs via någon lämplig digital plattform. Din datorn behöver ha kamera och mikrofon. Allt tekniskt och praktiskt detaljer meddelas i god tid till anmälda deltagare.

Cirkeln/cirklarna kommer att bygga på Katalys bok Klass i Sverige; Makten, politiken och ojämlikheten i det 21:a århundradet. Boken införskaffas av deltagarna själva. Tanken är att utgå från den studiehandledning som finns i boken, vilket innebär att det blir 10 träffar á ca 2,5 timmar.

Antalet deltagare blir mellan 5 och 9 personer. Planerad start är tisdag den 10 mars kl 18. Därefter 9 tisdagar i rad.

Anmälan görs via e-post till Arne Nilsson: arnehjnilsson@gmail.com

Avgift: 0 kr

Välkommen!