Klimatets utveckling – se själva

Klimatexperterna på Uppsala universitet sammanställde för några år sedan detta diagram över medeltemperaturens förändring i Uppsala sedan början av 1700-talet. Den sträcker sig cirka 25 år längre bak i tiden än den Stockholmsserie man oftast ser (se nedan i texten). I bildtexten argumenteras det vetenskapligt övertygande för att den varma perioden i början på 1700-talet verkligen ägde rum [klicka för större bild]

Det som förvånat mig en längre tid är att personer, grupper och sajter som snabbt och skickligt slår ner på mediala propagandakampanjer vad gäller Syrien, Ryssland, invandring, m m troskyldigt accepterar allt vad som sägs i klimatfrågan. Min gamle meteorologiprofessor Bert Bolin (klimatforskare och medgrundare av IPCC) sade mig en gång att 80% av allt som skrevs om klimatet i pressen var strunt. För att avslöja det måste man ibland, tyvärr, vara expert, men ofta räcker det med sunt, kritiskt förnuft – som visavi annan skrämselpropaganda.

Den kalla vintern har oroat de opinionsbildare som vill varna för en global klimatförändring orsakad av människan. En sådan är Johan RudströmUNT som i en ledare för ett tag sedan framhöll “att vädret utanför fönstret är en mycket liten del av klimatet. Och att även vädret utanför alla världens fönster är en mycket liten del av klimatet.” Detta är helt sant: “väder” och “klimat” är två olika saker.

Men sedan kommer det fatala när Rudström skrev:
“På Grönlands nordspets är det ingen som bor. Där har 61 timmar med plusgrader uppmätts hittills i år, beroende på de minskande havsisarna under den arktiska vintern. På ögruppen Svalbard bor ett par tusen personer. Där hade man regn och plusgrader i slutet av februari, vilket var 13 grader över genomsnittstemperaturen för årstiden.”

Men denna värme är lika mycket “väder utanför fönstret” som den kyla som vi har. Ja, de hänger ihop. I alla tider, d v s även före människans entré på jorden, så har extrem kyla eller värme på ett ställe varit kopplad till sin motsats på ett närliggande. Kall och varm luft ligger och har alltid legat “varvade” i nord- och sydled, i ost- och västled. Om detta kan man läsa i populärvetenskapliga meteorologiböcker eller i Nationalencyklopedin.

Fakta- och baskunskaper
Detta borde således var och en som ger sig in i klimatfrågan, i synnerhet opinionsbildare, vara väl underrättade om. Som Jan Björklund sade i Rapport 15 mars:
“Jag tror att en förutsättning för kritiskt tänkande är att man har faktakunskaper och baskunskaper. Hur ska man kunna resonera om klimateffekten om man inte först vet skillnaden mellan Atlanten och Sahara?”

Alltså: man kan mycket väl följa och ge sig in i klimatdebatten utan att vara meteorologisk eller klimatologisk expert, men man bör åtminstone skaffa sig en elementär uppfattning om hur atmosfären ser ut och fungerar. Samt kritiskt sinne för propaganda i allmänhet. Jag tror många blivit varse medias omvända knep att slå på stort om det under några veckor varit ovanligt varmt väder i Sverige – då hör vi inget om kylan på Grönland!

Modeller säger en sak – observationer något annat
Man bör också vara på sin vakt mot journalister som “plocka körsbär” ur den meteorologiska och klimatologiska vetenskapen. Det är sant att avancerade klimatmodeller t ex har visat på att klimatet kommer att bli stormigare. Problemet är att observationerna, trots en klar uppvärmning de sista 100 åren, inte visat någon förändring i stormfrekvensen.

Hur det har varit
SMHI har, egendomligt nog, två klimatsajter med historiska data, så kallade “klimatindikatorer”  och “klimatindex”.

Här är statistik från “klimatindikator” för Sveriges kanske blåsigaste del, sydvästra Götaland, vilken visar en nedåtgående trend för tillfällen med storskalig (geostrofisk) vind på mer än 25 m/s.

Detsamma får man från “klimatindex” med årets maximala byvind.

Ingen förändring sedan 1996. Kolla gärna på egen hand andra “klimatindex”.

Varför det inte blivit stormigare trots att det blivit varmare diskuterar man bland experterna. På icke-expertnivå vore det dock bra om man, i Jan Björklunds anda, hade så mycket elementära kunskaper att man vet att det som skapar stormar inte är temperaturen i sig, utan temperaturkontraster, dess variationer i höjd och sidled.

Men propagandan utnyttjar okunskapen genom att blanda fakta och “självklara” slutsatser.

 1. Eftersom varmare luft är mer energirik är det ju “självklart” att varmare luft ger stormigare väder.
 2. Det är sant att modellerna visar att det ska bli varmare och blåsigare.
 3. Eftersom det också varit lite varmare de senaste 100–150 åren är det ju “självklart” att det också måste ha varit blåsigare.

Stigande havsnivåer!
Av någon anledning är “klimatindikatorerna” på SMHI:s sajt mer “alarmistiska” än “klimatindexen”. Så t ex visar “klimatindikatorer” statistik över havsvattenståndet en rak och alarmerande ökning på 1/4 meter sedan slutet på 1800-talet.

Detta är lite egendomligt eftersom temperaturen, som ju otvetydigt har ökat, har gjort så i etapper med avkylningar emellan. Stockholmsserien visar ju en värmetopp på 40-talet och en kall period på 60-talet.

Det innebär att det råder så gott som 100% korrelation mellan den stadiga ökningen av koldioxidhalten och den stadiga ökningen i havsvattenståndet.

Är det en tillfällighet eller finns här en okänd koppling? Själv har jag alltid varit undrande över den spikraka ökningen av koldioxidhalten. Det är sällan något i naturen är “spikrakt”.

Som ni ser så är inte klimatsambanden så raka och enkla som propagandan vill förleda oss att tro.

Propagandan kan få motsatt verkan
Trots dessa rynkade ögonbryn vill jag inte sälla mig till “klimatskeptikernas” skara. Människan påverkar klimatet, vi måste göra något, men den nuvarande skrämselpropagandan är inte bara ovetenskaplig och därmed ohederlig, den motverkar också sitt syfte. Ty propagandans amatörmässighet spelar ofta “skeptikerna” i händerna – något som vi sett inte bara i klimatsammanhang. Att visa att klimatforskaren NN genom okunnighet eller fusk dragit ovetenskapliga slutsatser innebär inte att slutsatserna är fel – bara att de inte bevisats. Men i den klimatskeptiska motpropagandan är det detta som påstås.

Man kan till slut fråga sig om just domedagsscenarierna är den mest fungerande folkupplysaren. Personligen berörs jag mycket mer av rapporter av förgiftat vatten i Östersjön eller smogen i Peking. Här rör vi oss inte bara med klart påvisbara klimatförändringarna, utan också sådana som relativt snabbt kan avhjälpas – om den politiska viljan finns.

  22 kommentarer for “Klimatets utveckling – se själva

 1. Anders Persson
  2018-04-04 kl. 21:26

  Åke K!
  Din punkt 2 är precis vad jag försökt säga: var lika källkritisk emot, vetenskapsmän och deras journalister. Vetenskapsmän är inte bättre eller sämre än advokater. Men medan folk har en initial skepsis emot advokater, så förhåller de sig mer godtrogna emot vetenskapsmän och deras journalister.

  Det som krävs av oss meteorologer är inte bara att vi ska säga att det kommer att bli varmare pga mänsklig påverkan, det krävs att vi är så gott som 100% säkra och yttrar oss därefter. Det uppfattar många av mina kollegor och jag som olustigt eftersom vi vet att politikerna vill gömma sig bakom oss och vår tillkämpade säkerhet.

  Om jag som prognosmeteorolog säger att det är en viss risk för storm imorgon vill jag att de som lyssnar inte ger sig ut på någon segeltur. Jag vill inte tvingas säga att “jag är absolut säker på” att det blir storm, för att få dem att stanna hemma. Ty det är ju ändå störst chans att det inte blir någon storm – och då är det jag som står där med byxorna nere…

 2. Anders Persson
  2018-04-09 kl. 16:44

  Jag borde ha kommit ihåg det när jag skrev artikeln, men brittiska meteorologer har rekonstruerat temperaturen i mellersta England från cirka 1680. Deras resultat visar, liksom uppsalaserien, på en ovanligt varm period på 1730-talet.

  Diagrammet visar en omisskännlig trend på 1 grad under 300-årsperioden 1700–2000, men om man innefattar “den lilla istiden” dessförinnan får man en realistisk uppfattning om atmosfärens naturliga variabilitet.

 3. Hans Andersson
  2018-04-09 kl. 19:53

  Anders P!
  Du beskriver dig själv som att du inte är klimatförnekare, utan ser dig som att du har ett kritiskt övertagande av klimatidelogin och att du därmed långt ifrån köper allt. Sund utgångspunkt tycker jag.

  För min del är jag nog en mycket stark förnekare av det ideologiska drev jag upplever styr klimatideologerna.

  En fråga. Hur ser du på t ex de danska forskare som menar att solens aktivitet påverkar klimatet, kanske till och med mer än miljöaspekterna. Vid kalla perioder för inte allt för länge sedan finns bekräftat låg aktivitet och tvärtom kraftiga solstormar vid höga temperaturer på jorden. Solen påverkar även molnbildningen och därmed temperaturen.

 4. Anders Persson
  2018-04-09 kl. 22:33

  Hans A!
  Jag har inte följt klimatdebatten så noga att jag kan gå in i detaljerade diskussioner t ex om solens påverkan. Det viktiga är att den vetenskapliga debatten är fri och att inte resultaten vanställs eller misstolkas avsiktligt.

  OBS! Det förtjänar dock att upprepas gång på gång: bara för att någon klimatforskare, som tror på uppvärmning p g a mänsklig påverkan, visat sig ha betett sig omoraliskt, ovetenskapligt, slagit små barn och anlagt mordbrand, innebär detta inte att hans påståenden är oriktiga, bara att de inte bevisats eller gjorts rimligt troliga.

  Jag lyssnade för ett tag sedan på en amerikansk klimatskeptiker som i 45 minuter riktade 100% korrekt kritik emot en mängd aktivistiska klimatforskare och deras artiklar och föredrag.

  Jag höll med om allt, men det innebar inte att också jag blev s k “förnekare” eller “skeptiker”. Det bara stärkte min uppfattning att artiklar om klimatet måste läsas lika kritiskt som all annan vetenskaplig litteratur.

 5. Anders Persson
  2018-04-11 kl. 8:27

  Någon nämnde ordet “skrämselpropaganda” och jag tror inte att jag gav ett bra svar.

  En propaganda som “skrämmer upp oss” behöver inte nödvändigtvis kallas “skrämselpropaganda”. Jag ville reservera denna etikett till propaganda, som kanske till och med tjänar ett vällovligt syfte, men som arbetar med lögner, missförstånd och därmed utnyttjar vår okunnighet.

  Att visa på flytande jätteöar av plastskräp i Stilla Havet skrämmer verkligen upp oss, men detta är sant. Men att som skett, under denna lite kalla vinter, hänvisa till att det minsann varit mycket varmare än normalt på Grönland och delar av Arktis, är “skrämselpropaganda”. Det senare vill jag, både som meteorologisk yrkesman, radikal intellektuell och anhängare av 1700-talets upplysningsidéer, inte ställa upp på.

  En del missförstår detta och tror att det bara är motståndare till rörelsen för bättre klimat som har intresse av att kritisera “skrämselpropagandan” – den tjänar ju ett “gott” ändamål. På kort sikt kanske… (där passerades 1000)

 6. Hans Andersson
  2018-04-11 kl. 13:48

  En öppenhet för fakta, en viss skepticism och ett kritiskt övertagande oavsett frågeställning, är det jag försöker utgå från för min del.

  Håller helt med dig att krisen och skepticism alltid bör finnas med i förhållningssättet även i den egna församlingen. Vänsterns oförmåga att kritisera Sovjetkommunismen är ett exempel, där oförmågan medförde svenska folkets avståndstagande till vänster i vårt land.

  Klimatfrågan naturligtvis viktig, men idag är det officiella uttrycket alltför ideologisk till nackdel för alla seriösa och duktiga klimatforskare som inte är ideologiskt styrda, utan agerar professionellt utifrån evidens.

 7. Anders Persson
  2019-03-02 kl. 9:25

  I gårdagens UNT intervjuades meteorolog Erik Sahlée vid Uppsala Universitet. Han påpekade att 2018 inte var rekordvarmt, det var lika varmt 1723 och 1739. Uppsala började nämligen sina väderobservationer 1722 vilket har gjort att man kunnat täcka in den “värmebölja” som rådde på 1720- och 1730-talen (se diagrammet överst).

  I klimatpropagandan brukar medierna mest använda serien från Stockholm som började först 1756. I klimatpropagandan t ex nervärderas gärna Uppsalaserien som mindre trovärdig.

  Men de medeltemperaturer som beräknats för 1722-39, d v s den period då termometern inte var placerad enligt de normer som gäller idag, har noga kalibrerats och justerats, och godkänts av den vetenskapliga expertisen.

  Även med hänsyn till osäkerheten var perioden lika varm som i våra tider. Detta har klimatpropagandisterna svårt att förklara. Därför sopar man evidensen under mattan. (Intervjun saknas också på unt.se).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.