Kriget är snart slut. Men varför rapporterar inte våra stora medier om detta?

Ryska trupper avancerar.

STRIDEN I OCH runt den strategiska staden Sieverodonetsk verkar vara slutstriden. Ryssarna uppmanar de ukrainska styrkorna att lägga ner vapnen och ge upp, annars kommer de att dö. Förlusterna är förfärliga, ukrainarna är nu praktiskt taget bara kanonmat. Många vid fronten i Donbass har säkert redan givit upp.

Allt pekar mot att Ukraina håller på att få slut på tunga vapen, ammunition och soldaters ork. Zelenskyregimen har drivit dem med brutal hårdhet mot den övermäktiga ryska krigsmaskinen, som besitter närmast outtömliga resurser samt säkra effektiva försörjningsvägar från Ryssland till fronten. Ukraina håller på att tömma sina sista reserver. Det betyder – såvitt jag kan bedöma – att ett vapenstillestånd måste komma ganska snart. Detta borde i alla fall vara varje ansvarsfull kommentators främsta råd nu. Förhandla fram en fred!

Men den ukrainska regeringens företrädare fortsätter att dra sin orealistiska visa om att man inte tänker ge upp en tum av sitt territorium och att det bara är en tidsfråga innan det vänder. Allt sägs hänga på hur snabbt Västvärlden kan leverera tungt artilleri, luftvärn, långskjutande robotvapen och antistridsvagnsvapen till Donbass-fronten.

Här en rapport från CNN. När får vi se något liknande i svensk TV?

Här en annan rapport från SKY-news som knappast heller skulle kunna visas i svensk TV

Men, mycket snart måste även svenska medier och svenska politiker inse att Västvärlden med USA/EU och Nato i spetsen inte kommer att lyckas uppnå sitt mål att knäcka ryggen på Ryssland. Istället håller vi på att knäcka ryggen på flera regeringar inom EU, vilket på lite sikt hotar den så omtalade enigheten och knäcka ryggen på EU istället. Lägg till detta de katastrofala ekonomiska förhållanden med energikris, matkris, inflationskris och industrikris som väntar Europa inom ett år.

Rysslands krig mot Ukraina var (är) ett grymt och folkrättsstridigt anfallskrig. Men, det var framprovocerat och Västvärldens politiker har medverkat till att åsamka den mänskliga katastrof som i snart fyra månader rullat över Ukraina. Sveriges vapensändningar till kriget var från början en helgalen krigisk handling i Natoanda. Sverige borde ha avstått.

Att ingen i ansvarig ställning och så få framstående opinionsbildare vågade säga nej till detta, utan istället lät sig tystas och därmed släppa fram denna krigshets – för vadå? – är mycket sorgligt.

I Sveriges radio och de stora tidningarna är just nu ryska krigsförbrytelser den stora grejen. Krigsförbrytelser begås med stor säkerhet från båda sidor i ungefär lika grad, men det är ett påpekande man knappast kan vänta sig få läsa eller höra om i de stora medierna. Läget på slagfältet där flera hundra ukrainska soldater stupar varje dag undviker man i det längsta att tala om. Bilden av ett tappert och snart segrande motstånd fortsätter att vidarebefordras till svenska nyhetskonsumenter.

Joakim Pasikivi rapporterar i SVT i stramt uniformerad ställning om läget på slagfältet, att situationen är svår men att man ännu håller stånd mot ryssarna i Sieverodonetsk. Expressen rapporterar lite mindre stramt på ungefär samma sätt. Situationen är svår, ryssarna har övertaget på vapensidan, men säger att man inte vet vad som kommer att hända.

Men, det som kommer att hända är att Ukraina kommer att förlora kriget mot Ryssland. Ingen kommer att kunna göra något åt den saken, såvida inte USA ingriper militärt. Men det är högst osannolikt. Det kommer att bli fredsförhandlingar. Men, ju längre vapenvilan dröjer, desto med rumphugget och osjälvständigt kommer Ukraina att bli. De kommer att tvingas leva under mer eller mindre rysk överhöghet. Inget Natomedlemskap och inget EU-medlemskap. Frågan är om det kommer att bli så mycket sämre för ukrainarna än att istället som till exempel Sverige tvingas leva under inflytande av ett försvagat USA och ett splittrat och multikrisande EU.

Situationen i världen har dramatiskt förändrats med detta krig. Eftersom väst inte gick med på att förhandla, provocerades Ryssland att slå näven i bordet, vilket de gjort med besked – med en helt olaglig ”militär operation” till råga på allt. Men vad kunde vi göra åt det? Västvärldens ”smarta motdrag” att blixtansluta Finland och Sverige till Nato, för att slutgiltigt försöka knäcka Putin, blev även det ett stort fiasko.

Frågan är hur svenska (och finska) politiker kommer att agera i det nya världsläget som nu tar form. Kommer ett Natomedlemskap att kunna motiveras med att man helt underordnar sig Turkiets syn på terrorism och USA:s intressen i deras kommande kraftmätning med Kina. Är det klokt? Knappast, det vore nog klokast att upprätta normala och korrekta diplomatiska förbindelser med Ryssland och låta Nato-ansökan rinna ut i sanden.

... är läst 2720 gånger!

  54 kommentarer for “Kriget är snart slut. Men varför rapporterar inte våra stora medier om detta?

 1. Christian Nilsson skriver:

  Knut L!
  För det första, i Vietnamkriget var USA betydligt mera överlägsen militärt än vad Ryssland är över Ukraina och i det kriget talas det om mellan 2 till 4 miljoner döda. Under detta krig hörde jag dig aldrig kritisera Sovjet och Kina för att ge militär hjälp till Nordvietnam/FNL vilket därmed förlängde kriget eller lägga skulden för antalet döda på Nordvietnam/FNL för att de helt enkelt inte bara gav upp då USA var så militärt överlägsna. På samma sätt kan man ju undra om skulden för alla dödsoffer i Iraklriget då inte är USA:s fel utan Iraks då landet valde att göra motstånd mot en militärt överlägsen fiende.

  För det andra, det finns gott om historiska exempel på att militärt överlägsna länder har förlorat krig. Det tidigare nämnda Vietnamkriget är ett exempel, andra är Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 eller Rysslands krig i Tjetjenien i mitten på 1990-talet.

 2. Knut Lindelöf skriver:

  Christian N!
  Så du tror att Ukraina kommer att vinna?

  Jämförelsen med Vietnamkriget haltar betänkligt. Men så är det inte i detta fall. Dessutom är majoriteten av befolkningen i de nu ryskkontrollerade områdena ryssar (rysktalande). Det fanns inga amerikanska bönder i Vietnam som talade amerikanska. Du har rätt i att en militärt starkare angriparmakt ofta tvingas till reträtt av en svagare välmotiverad försvarsmakt.

  Nej, du måste nog snart också se sanningen i vitögat och inse att det inte är ett krig mellan en ond diktator och en god demokratisk försvarare. Det är en kamp mellan stormakter (USA och Ryssland) om inflytandet i Europa, som är den andra stora förloraren.

 3. Jan Christensen skriver:

  Lindelöf medger pliktskyldigt och hycklande, att Rysslands krig ”var (är) ett grymt och folkrättsvidrigt anfallskrig”. Det centrala är dock inte detta, utan att kriget var ”framprovocerat” och att Västvärldens politiker bär ett lika stort ansvar som de ryska politikerna för denna mänskliga tragedi.

  Han har dessutom mage att beklaga, att ryska krigsförbrytelser är ”den stora grejen” i Sveriges radio och tidningar, eftersom han vet, att ”krigsförbrytelser begås med stor säkerhet från båda sidor i ungefär lika grad”. Att skriva så mot bakgrund av de ryska terrorbombningarna av städer, byar och civilbefolkning, ryska massmord som i Butja och tvångsdeportationer till Ryssland är höjden av omoral.

  Inte en enda gång ställer Lindelöf det självklara kravet: Ryssland ut ur Ukraina!

 4. Sven-Eric Holmström skriver:

  Dålig jämförelse Christian Nilsson. I de där fallen var det frågan om guerillakrigföring, medan det här är reguljära strider.

 5. Christian Nilsson skriver:

  Knut L!
  Segern ligger i betraktarens ögon. Vi kommer att få ett utfall av kriget där alla parter kommer att utropa sig till ”segrare”. Men de ekonomiska och militära resurserna i USA/EU de överstiger vida de i Ryssland. Så med tillräckligt stöd från väst så borde Ukraina kunna segra.

  Det är sant att det inte fanns några amerikanska bönder i Vietnam som talade engelska. Däremot så fanns det många kapitalistiska ”bröder” i Vietnam som USA kände sig ”tvingade” att skydda. Att påstå att skyddet av språkliga bröder väger tyngre än skyddet av ideologiska bröder är helt godtyckligt. Dessutom är det långt ifrån alla rysktalande i Ukraina som varken ser sig som ryssar eller stödjer invasionen.

  När det gäller att se sanningen i vitögat gäller det tyvärr också dig. Du måste inse att Putin och Ryssland inte är så fantastiskt som du har påstått de senaste 20 åren. Zelenskyy valdes till president med stort stöd av den Ukrainska befolkningen som också önskade att stärka relationerna med EU/USA. Att Putin kände sig ”provocerad” av den ukrainska folkviljan är helt irrelevant och kan inte på något sätt ursäkta Rysslands folkrättsvidriga anfall på den suveräna staten Ukraina.

 6. Knut Lindelöf skriver:

  Jan C!
  Att påstå att kriget är framprovocerat, alltså att kriget skulle kunna ha undvikits med en annan politik från Rysslands främsta antagonister (USA/Nato/EU), väcker i svensk debatt stor upprördhet. Min upprördhet gäller framför allt den politik som förts från Västvärlden (inklusive Sverige) gentemot Ryssland sedan på säkerhetskonferensen i München 1997, då Putins höll sitt berömda tal. Då tog smekmånaden efter Berlinmurens fall och Sovjets sammanbrott definitivt slut. Min upprördhet beror inte på någon särskild vurm för Putin, utan på att Sveriges stora granne i öster bör respekteras och att förhållandena på alla plan bör normaliseras, på det att Sverige blir respekterat av samme store granne. Det är det normala förhållandet som bör råda mellan stora och små stater och som står inskrivet i FN-stadgan.

  Vad gäller begångna krigsförbrytelser, måste slutsatser självklart vänta till fred är sluten. Ännu blir talet om krigsförbrytelser endast inslag i den pågående krigspropagandan. Svenska medier liksom Jan C har redan bestämt sig för vad som är sanningen om de ”ryska massmord i Butja” till exempel. Naturligtvis ska man samla in så mycket data som möjligt så snart som möjligt, men kriget och freden har två parter som måste komma överens om även propagandakriget ska kunna få ett slut.

 7. Knut Lindelöf skriver:

  Christian N!
  Ja, vad man vill se är helt avgörande för vår debatt här. Den seger du ser, tack vare Västvärldens resursmässiga övertag, betvivlar jag. Men det är klart att jag inte vet, det är min bedömning. Frågan är vem som gör den mest realistiska bedömningen. Din bedömning överensstämmer med våra politikers och våra stora mediers, medan min bedömning baseras på jämförelsen mellan de storas och de alternativas (i stor utsträckning The Duran) bilder. Vi får se vad som händer, en vändpunkt kan vara nära.

 8. Benkt Lundgren skriver:

  Nu ska jag påpeka en sak som rimligtvis jag, Lindelöf, Christian Nilsson och Jan Christensen kan vara överens om. Om Ukraina tvingas till en fredsuppgörelse, där de avstår Krimhalvön och delar av de östra provinserna, så är ju inte detta detsamma som att Ryssland har moralen på sin sida.

  1940 tvingades Finland avträda stora områden i öster, bl a Viborg, efter flera månaders tapper med utsiktslös kamp mot en övermäktig fiende. Efter andra världskriget hette det ibland, särskilt i vänsterkretsar, att det var ett stort misstag av de finska ledarna att inte gå med på Sovjetunionens krav redan hösten 1939, så hade man sluppit vinterkriget. I dag tycker de allra flesta att uppoffringarna under vinterkriget var berättigade, eftersom Finland räddade sin suveränitet. Här finns en klar parallell till Ukraina i dag. Hade de inte bjudit motstånd mot Rysslands invasion, så hade det inom kort knappast funnits en ukrainsk nation.

  För övrigt tycker jag Lindelöf överdriver sin kritik av svenska medier. Nog får vi rätt ofta höra dystra nyheter från kriget – dystra ur ukrainsk synvinkel alltså.

 9. Bert Hoflund skriver:

  Gonzalo Lira har kommit med följande analys: Ryssland kommer inte att backa nu, och det blir ingen förhandling med Zelensiy, utan nederlag för Ukraina utan villkor. Ryssland ser till att få de värdefulla delarna av Ukraina: Donbass och hela södra området fram till och med Odessa.

  Resten lämnas som en rumpstat, som någon annan får ta sig an, men Ryssland kommer att se till att det inte byggs upp ytterligare Natostyrkor där – om så erfordras t o m genom en av Ryssland styrd militärdiktatur.

  De resursrika ukrainare som redan har flytt kommer knappast att återvända till fattigdomen i denna rumpstat. De områden som införlivas med Ryska federationen är rika med jordbruk, industri och utanför kusten fyndigheter av gas.

  Lira har också synpunkter på Finlands och Sveriges inträdesansökningar till Nato och hur Ryssland skulle se på utplaceringar av kärnvapen.

 10. Anders Åberg skriver:

  Jan Christensen!
  Att kriget är framprovocerat framstår som en ren självklarhet, med tanke på hur lätt det hade kunnat undvikas. Även mot bakgrund av USA:s statskupp i Ukraina 2014, plus det konsekventa beväpnandet av nazister och andra högerextremister i landet.

  Nu är USA dessutom i full färd med att provocera fram ett andra Ukraina på Taiwan.

  Det vi ser är USA:s modus operandi i att uppfylla Wolfowitzdoktrinens påbud att USA inte kan tolerera någon ny stormakt att växa fram i öster efter Sovjetunionens fall.

  Sedan är det mer än störande att se hur du lika korkat tvärsäkert som överhetens media hävdar ”ryska terrorbombningarna av städer, byar och civilbefolkning, ryska massmord som i Butja”.

  De senaste siffror jag har sett från FN om antalet civila offer var från 29 April. Där angavs ca 2800 döda.

  Siffrorna var osäkra och nu är dom naturligtvis betydligt högre, men även om dom nu är 10.000 så finns det nog inget krig i liknande storleksordning som skördat så få civila offer. Några bevis för terrorbombningar av civila finns inte.

  Offren i Butja hade vita armbindlar på sig, vilket signalerar samarbete med Ryssland. Någon dag innan bilderna från Butja visades upp skall Ukrainska säkerhets trupper ha gått in och ”rensat” staden från ryska kollaboratörer och samarbetsmän. Det finns en video på detta som jag inte hittar just nu. Inget blod finns på gatorna där offren ligger så rimligtvis har dom flyttats dit.

  Allt tyder på att det var Ukrainska soldater som arrangerade detta. Ryssarna saknar dessutom helt motiv att göra något sådant.

  Samma sak kan sägas om missilattacken mot Kramatorsk, där bärraketen landade väster om stridsspetsen, vilket visas på bilder publicerade i New York Times. Hade missilen avfyrats från ryska trupper hade den naturligtvis landat på andra sidan.

  Detta tvärsäkra upprapande av ren krigspropaganda utan saklig grund har blivit själva kännetecknet på hur dom som i alla väder stöder den amerikanska imperialismen arbetar och dom kan göra det i trygg förvissning om att ingen i etablerade media kommer att ifrågasätta dumheterna. Här fungerar det det dock sämre.

 11. Sven Andersson skriver:

  Funderar på det där om att krigsbrott kommer att avslöjas från bägge sidor. Tror också det. Från rysk sida är det givet, som FN:s ordförande sa; invasionen är i sig ett krigsbrott. Från Ukrainsk sida kommer säkert också bevis på krigsbrott att presenteras även om de kommer att tystas. För mig är det logiskt att tänka att ett land som hyllar 2:a världskrigets krigsförbrytare också är förmögna att begå krigsbrott idag. För vad är man förmögen till idag om man reser statyer och döper gator efter de som är ansvariga för 1,5 miljon döda judar?

 12. Christian Nilsson skriver:

  Anders Åberg!
  Snälla, bespara oss din verklighetsfrånvända ryska propaganda. Att påstå att Ukraina skulle vara styrda av nazister är faktiskt så löjligt att den inte ens behöver kommenteras. När det gäller Butja så visar ju sattelitbilder tydligt att kropparna redan fanns på gatan långt innan Ukrainska soldater återtog staden. Dessutom är de ryska krigsbrotten väl styrkta av en stor mängd bevis, inklusive mängder med vittnessmål. Att du sedan, som vanligt, väljer att avfärda alla bevis som visar på fel och brister hos Putin och Ryssland som ”USA-propaganda” visar snarare på dina egna brister än något annat.

  Att hänvisa till FN:s siffra och påstå att FN hävdar att det är såhär många civila som har dött i kriget visar på en djup okunnighet. När FN rapporter antalet döda så är det antalet mer eller mindre bekräftade dödsfall och de är också tydliga med att dessa siffror är underskattningar. Det finns också inga som helst belägg för att påstå att ”inget krig i liknande storleksordning som skördat så få civila offer.”

  Ps. Intressant att du benämner det som händer i Ukraina som ett krig och inte en ”militär specialoperation” Skrev du fel där?

 13. Arne Nilsson skriver:

  När man påstår att Ryssland anfall på Ukraina är ”framprovocerat” begår man flera misstag.

  1. Det viktigaste är att man bortser från att Ryssland strävar efter att bryta loss Ukraina ur USA/Natos intressesfär. Detta är ett uttryck för att maktbalansen mellan USA och Ryssland har förändrats till Rysslands förmån och den uppdelning i intressesfärer som gällde före den 24 februari i år inte längre godtogs av Ryssland. Därav Rysslands anfall på Ukraina.

  2. Uttrycket ”framprovocerat” ger även intryck av att det skulle finnas någons sorts legitimitet gällande Rysslands anfall på Ukraina.

  3. Ukrainas rättmätiga kamp för suveränitet, oberoende och territoriell integritet försvinner då man talar om att Rysslands anfall på Ukraina är ”framprovocerat”.

  Dessutom vill jag påstå att de delar av den ukrainska eliten som har kontrollerat statsmakten i Ukraina framför allt efter 22 februari 2014 inte har fört en särskilt klok politik.

 14. Anders Åberg skriver:

  Christian Nilsson!
  Din kommentar var verkligen ett pinsamt lågvattenmärke, men det är likafullt alltid lika intressant att se den primitiva ilska som varje ifrågasättande av det amerikanska narrativet för med sig.

  Att Ukraina skulle vara styrt av nazister har jag inte ens skrivit, men i din upphetsning så kanske du missade det.

  Dateringen av dom satellitbilder som påstås visa att kropparna i Butja har legat där länge är kraftigt ifrågasatta.

  Ditt påstående om bevis är felaktigt. Det slående är just frånvaron av bevis. Det mest påtagliga vi har är dom vita armbindlarna på offren, vilket indikerar att dom dödades av ukrainska soldater.
  Ryssland försökte få till en oberoende undersökning av händelsen i säkerhetsrådet, men det dåvarande ordförandelandet UK stoppade den. Gissa vem som har något att dölja här?

  Att du väljer att avfärda all rimlig kritik mot den amerikanska propagandaversionen visar på dina egna brister, inte någon annans.

  FN:s dödssiffror, som tydligen inte passade dina förutfattade meningar visar på den ungefärliga storleksordningen av antalet civila offer. Den kan jämföras med uppskattningarna av USA:s offer i Irak och Libyen som uppgår till över en miljon och med siffrorna från Saudiarabiens krig i Jemen, med amerikanska vapen, som enligt en uppgift i GP var ca 377.000 döda.

  I inget av dom fallen har vi i västvärlden reagerat påfallande negativt, vilket säger oss att det inte är upprördhet över döda människor eller kränkningar av mänskliga rättigheter som får oss att reagera så starkt på det som händer i Ukraina. Allt handlar om vem som gör det och USA bestämmer helt när och hur vi skall reagera.

 15. Anders Åberg skriver:

  Arne Nilsson!
  Anledningen till att Ryssland vill bryta loss Ukraina ur USA/Natos intressesfär är ju dom ständiga provokationerna som började med kuppen 2014 och fortsatte med beväpningen av dom öppna nazister som i 8 år besköt Donbass och motståndet mot att implementera det redan undertecknade Minskavtalet.

  USA/Väst hade mycket lätt kunnat avvärja kriget genom att sätta lite press på sin marionett i Kiev att leva upp till Minskavtalet, men man gjorde raka motsatsen och pumpade istället in vapen till den ukrainska regimen.

  Hela agerandet stämmer väl in med som Wolfowitzdoktrinen slog fast redan 1992. USA ville ha det här kriget i syfte att legitimera drakoniska sanktioner för att försvaga Ryssland. Mexikos president Obrador beskrev USA:s agerande i Ukraina så här. ”We supply the weapons and you supply the dead”. Eller med andra ord USA är berett att bekämpa Ryssland till den siste ukrainaren.
  USA använder Ukraina som redskap och dess folk som kanonmat i sitt eget krig mot Ryssland och Ukrainas tokiga, alt. mutade president låter det hända.

 16. Bengt Håkansson skriver:

  Kriget i Ukraina är en del av en större konflikt där maffiastater spelar schack om världsherraväldet. Den västliga krigspropagandans grundpelare är att inte erkänna detta utan se kriget som en isolerad företeelse. Gör man så är det lätt att utmåla Ryssland som den stora skurken som med alla medel måste bestraffas.

  Ser man däremot sammanhangen blir det klart att Ukraina i själva verket är ett bondeoffer. Vem som i de dragen är den värsta skurken, den som offrar bonden eller den som försöker slå den, är inte särskilt intressant. Att USA håller i de trådar som styr Ukrainas agerande är ingen större hemlighet.

  I Ukraina gillrade man en fälla som Putin fastnat i, till synes utan återvändo. Därvidlag delar jag inte Knut L:s bedömning. Ryssland tycks ha misslyckats med det mesta i detta krig och slaget om Sieverodonetsk kan jag inte tänka mig blir avgörande. USA har uppenbarligen bestämt sig för att knäcka Ryssland som en förberedelse inför den stora konflikten med Kina som USA:s maktelit räknar med ska komma inom en relativt snar framtid. Ryssland försvagas bäst genom ett långvarigt krig. Därför kan vi räkna med att Ukraina kommer att få lagom mycket stöd av USA och Nato så att kriget kan hållas igång i långliga tider.

 17. Christian Nilsson skriver:

  Anders Åberg!
  Uppfattar jag dig rätt om att vi då har samma uppfattning att a) Ukraina styrs inte av nazister? Och b) Det som sker i Ukraina är ett krig och inget annat? I så fall intressant, för detta går nämligen stick i stäv med vad Putin påstår.

  När det kommer till kriget i Ukraina kan man ha många åsikter om mycket. Dock när det kommer till de ryska krigsbrotten så är de väl styrkta och att påstå något annat är faktiskt bara pinsamt.

  Jag minns inte att jag ha sett några vita armbindlarna på offren och även om så skulle vara fallet förstår jag knappast på vilket sätt detta skulle utgöra ”bevis” för att Ukraina låg bakom morden?

  I denna länke hittar du de senaste siffrorna över antalet döda från FN. Till skillnad mot vad du felaktigt påstår att detta ”visar på den ungefärliga storleksordningen av antalet civila offer” så skriver man tydligt att ”OHCHR believes that the actual figures are considerably higher”.

 18. Knut Lindelöf skriver:

  Bengt H!
  Som sagt, vi gör bedömningar. Du har kanske rätt i att kriget kommer att fortsätta länge än. Men som läget nu ser ut är det ukrainska försvaret hårt pressat, har stora förluster i människor och materiel och svårt med försörjningen. Västvärlden lider mer av sanktionerna som de satt in mot mot Ryssland än vad Ryssland gör. Rysk ekonomi stabiliseras och rubeln stärks. Västvärlden lider av inflation, krympande ekonomier, dyrare mat, stigande räntor, ökade energikostnader… och inte minst ökande politisk oro och sönderfall. Det här kommer inte kunna pågå som planerat (ett långt krig för att knäcka Ryssland). Av vad jag hört och läst är min bedömning att Västvärlden kan falla på eget grepp ganska snart. De grundläggande ekonomiska villkoren och den med mest uthålliga resurser kommer att avgöra även detta krig. Men mycket kan hända än som inte kan ses just nu.

 19. Anders Åberg skriver:

  Christian Nilsson!
  Intressant, din länk säger 4400 döda civila den 14 Juni. Samtidigt säger dom det jag själv sade att siffrorna är opålitliga, men kanske var min egen gissning på 10.000 döda idag alldeles för hög. Hur som helst så visar detta att Rysslands påstående om att man anstränger sig för att undvika civila offer tycks stämma. Det ger också en tydlig indikation på hur mycket USA:s/Ukrainas propagandapåhitt om terrorbombningar och massakrer är värda.

  Om du letar på nätet så hittar du flera filmer där man ser dom vita armbindlarna på offren från Bucha. Du kan även hitta bilder på att drivraketen i Kramatorsk slog ner väster om stridsspetsen.
  Inget av detta är klara bevis, men det är tydliga indikationer på att brotten i själva verket utfördes av Ukraina.

  Allt tvärsäkert snack om att detta var ryska krigsförbrytelser visar på ett rent förakt för sanningen hos dom som framför sådant.

  Sedan anser jag tveklöst att det pågår ett krig i Ukraina. Hur mycket makt nazisterna egentligen har är svårt att veta. Jag tvivlar starkt på att Zelensky är nazist, men att nazisterna har stort inflytande förefaller sannolikt.

 20. Christian Nilsson skriver:

  Knut L!
  Det går knappast att förneka att Ryssland sakta men säkert gör framsteg i östra Ukraina. Det intressanta blir dock om Ryssland väljer att stoppa när de har erövrat Donbass eller om de kommer att fortsätta västerut trots ”löften” om att målet inte är att erövra hela Ukraina.

  När det kommer till sanktionerna måste jag erkänna att de, iallafall ännu inte, fått den förödande effekt på Rysslands ekonomi som jag hade trott. Dock tycker jag ändå att du ger en lite för ensidig bild. Bedömningarna är att Rysslands BNP kommer att minska med 10 procent i år. Detta kan jämföras med Sverige där, trots problemen du nämner, så väntas BNP ändå stiga med 2 procent. När det kommer till inflationen så väntas den bli högre i Ryssland än i Sverige och räntorna är också högre i Ryssland än i Sverige. T ex ligger den ryska centralbankens styrränta på 9.5 procent medan riksbanken har en styrränta på 0.25 procent.

  Värt att påpeka är också att inflationen vi ser nu är i huvudsak inte ett resultat av sanktionerna utan av ansvarslös finans- och penningpolitik av västvärlden i över ett decennium. Att inflationen nu skylls på kriget beror på att regeringar och centralbanker ser en möjlighet att skylla över ansvaret för inflationen på någon annan.

 21. Torgny Forsberg skriver:

  Är Zelenskiregimen en nazistisk regim?

  Om man har förbjudit TV-kanaler och alla partier – utom de Nazistiska partierna – blir man en nazistisk regering då?

  Ett svar på den frågan kan stå att finna i att Ukrainas regering planerar att plocka bort 100 miljoner ryska böcker från Ukrainas bibliotek. Jämför det med tyska nazisternas bokbål 1933.

  Detta är något som våra medier inte rapporterar om.

  ”Ukrainian government plans book banning on massive scale”

 22. Christian Nilsson skriver:

  Anders Åberg!
  Nu verkar det som att du igen gör vantolkningar utan stöd i källmaterialet. FN säger inte som du påstår att ”att siffrorna är opålitliga”. Det FN säger är att de kan bekräfta 4.432 döda men att det verkliga antalet är mycket högre. Om det verkliga antalet är 10.000, 50.000 eller 100.000 avhåller jag mig från att spekulera i.

  Ditt påstående ”att Rysslands påstående om att man anstränger sig för att undvika civila offer tycks stämma” motbevisas också av de tusentals vittnesmål, filmer och satelitbilder som visar på förstörelsen i Ukraina.

  Sen förstår jag fortfarande inte på vilket sätt eventuella vita armbindlar på offren skulle vara en indikation på att de mördats av Ukraina?

  Den nazistiska ideologin går ut på det germanska folkets överlägsenhet gentemot andra folkslag. Därför känns det ju lite märkligt om denna ideologi skulle finna något större stöd i det slaviska Ukraina när nazismen ser på slaver som en underlägsen ras. Dessutom, om nazister verkligen hade något inflytande i Ukraina så hade de väl knappast valt en judisk president. Därmed så faller ju nazistinflytandet på sin egen orimlighet.

  Men samtidigt så finns det ju de som påstår att nästan 20 procent av ledamöterna i Sveriges riksdag också är nazister, så idag krävs det kanske inte så mycket för att man skall vara nazist?

 23. Knut Lindelöf skriver:

  Christian N!
  Ursäkta att jag blandar mig i er debatt från sidan.

  Men jag vill säga något om ditt stycke om ”den nazistiska ideologin”. När vi talar om nazism menar vi i allmänhet den som utgår från Hitlers Mein Kampf och den praktik de stod för 1933–1945. Men det finns många andra herrefolksideologier vars utövare ser sig som skapelsens krona och alla andra som underordnade halvmänniskor. Stepan Bandera, som var ukrainsk extrem-nationalist såg ner på judar, polacker och ryssar. De samarbetade med tyska nazister i judeförföljelser och massmördade judar i Ukraina under operation Barbarossa. Det här lever kvar i västra Ukraina. Bandera hyllas och statyer reses. Att skaffa sig en president av judisk börd är idag en ren fördel för dessa ukrainska organiserade fascistiska (USA-utrustade och utbildade), som avleder från Västvärldens nazistschabloner. Dessa grupper är numerärt få, men effektiva och mycket motiverade att bekämpa allt ryskt för att skapa ett rent Ukraina. De var ledande under Maidankuppen och samarbetade direkt med Västvärldens ledare då och fick flera ministerposter. Allt detta kanske du känner till, om inte finns här mycket att lära.

 24. Anders Åberg skriver:

  Christian Nilsson!
  Märkliga anmärkningar du gör. Kontentan i det som FN säger är visst att siffrorna är opålitliga, men som jag tidigare försökt få dig att begripa så ger dom iallafall en ungefärlig bild av storleksordningen och här finns ingen vantolkning, mer än din egen.

  Den ungefärliga bilden blir med självklarhet intressant vid en jämförelse med andra krig, som t ex kanske över en miljon döda i USA:s krig i Irak och Libyen och kanske närmare 400.000 i Saudiarabiens krig i Jemen. Detta säger oss en hel del om olikheterna i hur krigen förs. Det kommenterar du märkligt nog inte alls. Varför då? Passar det inte in i den bild av världen?

  Vita armbindlar i Ukraina visar på stöd eller samarbete med Ryssland och blåa armbindlar visar på samma sak visavi Ukraina. Det trodde jag att alla som intresserar sig för frågan visste vid det här laget.

  BBC har gjort intressanta dokumentärer om nazisterna i Ukraina och dom är minst sagt skrämmande.
  Ukraina är det enda landet i världen där öppna judehatande nazister är en aktiv del av armén.
  Till antalet är dom få, men dom stöds och beväpnas av hela västvärlden, så deras inflytande är sannolikt oerhört mycket större än det som visar sig i valen. Knut L ger en bra beskrivning av det i sin kommentar ovan.

  Vittnesmål finns om en massa olika händelser och dom finns från båda sidor i kriget. Många vittnar om Azovnazisternas terrorbeskjutning av civila i Donbass. Många vittnen hälsar ryssarna som befriare och uttrycker sin lättnad över att äntligen ha befriats från nazistiska gangstertyper som försöker beröva dom både sitt språk och sin kultur.

  Det gemensamma är att vittnena nästan alltid har antingen ryska eller ukrainska soldater i bakgrunden. Den mest rimliga ståndpunkten är att inte lägga för stor vikt vid sådana vittnesmål, även om dom råkar stödja den egna ståndpunkten.

  Du visar en tendens att bara plocka dom bitar du gillar och strunta i allt annat. En mer seriös inställning är att lyssna på båda sidor och därefter försöka värdera sanningshalten i det som sägs.

 25. Sven-Eric Holmström skriver:

  Jag begriper inte varför man gör en så stor affär av att Zelenskij är jude. Han har själv tidigare tonat ner sitt judiska påbrå. Det kan nämnas att det pågick samarbete mellan höga judiska företrädare och nazi-regimen i Tyskland även efter att Hitler inlett sin slutgiltiga lösning. Så inte skulle vara nåt konstigt om Zelenskij gjorde samma sak.

  Zelenskij gick till val på att normalisera relationerna med Moskva. Det höll i några månader då han satte sig i knät på banderisterna. Hans opinionssiffror hade innan kriget tog sin början dalat från valresultatet 73 procent 2019 till 15-20 procent.

 26. Christian Nilsson skriver:

  Anders Åberg!
  Det är bara att läsa innantill i länken jag skickade så ser du att FN inte på något sätt säger att siffrorna de presenterar är opålitliga. De säger tydligt att antalet bekräftade civila dödsfall är 4.432 stycken och att det totala antalet civila dödsfall är okänt men betydligt högre än de bekräftade.

  ”The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) recorded 9,931 civilian casualties in the country: 4,432 killed and 5,499 injured” och ”OHCHR believes that the actual figures are considerably higher”.

  Påståendet att 4.432 döda civila skulle ge ”en ungefärlig bild av storleksordningen” får stå för dig. Att påstå att detta påstående kommer från FN är faktiskt inget annat än ren lögn och det blir också tydligt för alla som följer länken där uppgifterna kommer ifrån. Själv väljer jag att inte spekulera i det totala antalet civila dödsoffer dels på grund av osäkerheten och dels på grund av att kriget ännu inte är slut.

  ”Vita armbindlar i Ukraina visar på stöd eller samarbete med Ryssland och blåa armbindlar visar på samma sak visavi Ukraina.”

  Det visste jag inte, så tack för att du upplyste mig om det. Men om man nu har samarbetat med Ryssland borde det naturliga då inte vara att fly när de ryska styrkorna drog sig tillbaka? Eller iallafall ta av sig den symbol som visar att man har samarbetat med Ryssland innan de Ukrainska soldaterna kommer?

  Men om nu dessa ”judehatande nazister” nu har ett sådant stort inflytande i Ukraina som du påstår. Är det då inte märkligt att landet har en judisk president?

  Jag förnekar inte på något sätt att även Ukraina har gjort sig skyldig till krigsbrott. Men bara för att Ukraina har gjort sig skyldig till krigsbrott, med det betyder ju knappast att Ryssland inte också kan ha gjort sig skyldig till krigsbrott.

  Du skriver ”Du visar en tendens att bara plocka dom bitar du gillar och strunta i allt annat. En mer seriös inställning är att lyssna på båda sidor och därefter försöka värdera sanningshalten i det som sägs.”

  Då skall du nu få chansen att visa att du är bättre än vad jag är genom att berätta för mig vilka fel i denna konflikt har Ryssland gjort? Och vad har de gjort sig skyldiga till för brott?

 27. Christian Nilsson skriver:

  Knut L!
  I dagens samhälle är nog i princip det enda folk är mer eller mindre överens om att nazism är dåligt. Därför är att kalla någon nazist en av få förolämpningar som fortfarande är universell. Därför så försöker många gärna smeta det epitetet på sina motståndare.

  När det kommer till att ”se ner på andra folkslag eller judar” så förekommer det och har förekommit ett stort antal gånger i historien och att påstå att alla som har gjort detta skulle vara nazister är att urvattna begreppet fullständigt.

  Att försöka härleda statyer av Stepan Bandera till att Ukraina skulle vara nazister är att göra det för enkelt för sig. Stepan Bandera är som så många andra i historien en mångfacetterad symbol. Samma sak gäller t ex Winston Churchill. Det finns massor av statyer av honom i England men han hyllas ju inte för att han var rasist. I England ses Churchill som en symbol som räddade England under andra världskriget medan i andra länder ses han som en symbol för rasism. Liknande resonemang kan föras gällande alla de svenska kungar som hyllas i vårt land.

  När det kommer till Stepan Bandera var han både en nazikollaboratör och en som kämpade för Ukrainsk självständighet från Sovjet. Så precis som man med Churchill kan välja att se honom som en symbol som räddade England eller som en symbol för rasism kan man välja att se Stepan Bandera som en nazikollaboratör eller som en som kämpade för Ukrainsk självständighet.

  Om händelserna på Maidan torget 2013/2014 skall ses som en revolution där en korrupt och despotisk president som saknade folkligt stöd störtades eller om det var en fascistisk kupp mot en president som hade stort folkligt stöd har redan diskuterats åtskilliga gånger. Där tror jag helt enkelt att vi får acceptera att vi har olika uppfattningar.

 28. Knut Lindelöf skriver:

  Christian N!
  Men detta med fascism/nazism kan bli hur snårigt som helst. Ett drag är i alla fall att några utser sig till herrefolk med rätt att fördriva och förinta andra. Där passar Bandera in. Ett annat är föraktet för svaghet och hyllandet av den fysiska supermänniskan kryddat med ett stort lass antiintellektualism. Demokrati är ett annat av fascisternas/nazisternas hatobjekt. Rasism är ett mycket snävare begrepp som idag blivit närmast oanvändbart. Att använda Churchill för att vittvätta Bandera tycker jag är en minst sagt fantasifull kullerbytta. Det blir lika tokigt som att jämställa Stalin och Hitler. Men det är ju inte heller ovanligt idag. Har du kollat in USA:s inblandning och samarbeten med högerextremisterna under Maidanupproret? Och krypskyttarna från taken? Svårt att se detta som ett demokratiskt uppror. Eller hur?

 29. Sven-Eric Holmström skriver:

  En alldeles utmärkt artikel om den här frågan skriven av en briljant forskare.

 30. Christian Nilsson skriver:

  Knut L!
  Som jag skrev, numera är begrepp som nazist, fascist och terrorist i huvudsak epitet som man försöker smeta på sina motståndare. Att försöka redan ut vem som verkligen är/var nazist, enbart delade vissa nazistiska åsikter eller som inte alls delade ideologin men som ändå stöttade/sammarbetade med nazister är dömt att misslyckas.

  Om sedan Bandera verkligen var nazist eller inte. Eller om han tyckte att Ukrainare verkligen var ett herrefolk eller inte, är också till stor del irrelevant. Detta är heller inte på något sätt ett försök att vittvätta honom. Hans samarbete med de tyska nazisterna i deportationen av t ex judar är väl belagt och måste naturligtvis fördömas. Min poäng är istället att historien är mångfacetterad och många saker har olika symboler. Därför håller det inte att vara så enkelspårig att hävda att Bandera enbart är en symbol för nazismen och alla som inte totalt avfärdar Bandera skulle vara nazist.

  Ett annat exempel där vi måste kunna hålla två tankar i huvudet gäller t ex Lenin. För mig är han en tydlig symbol på förtryck, diktatur och mördande av politiska motståndare. Men jag kan också förstå att andra ser honom som en revolutionär som arbetade för att göra livet bättre för de fattiga. Att då försöka utmåla alla som inte totalt avfärdar Lenin skulle vara personer som stödjer förtryck, diktatur och mördande av politiska motståndare blir ju helt bisarrt.

  När det kommer till nazism och kommunism tycker jag lika illa om bägge dessa ideologier, men denna diskussion ser jag tyvärr som ett sidospår.

  När det kommer till stora händelser, så som Maidan-torget 2013/2014 uppstår alltid en massa konspirationsteorier samt en massa ”bevis” för att dessa skulle vara sanna. Problemet med konspirationsteorier är annars att man alltid kan ”dra dem ett varv till”. Att Viktor Janukovytj var Rysslands kandidat råder det knappast någon tvekan om och samma sak gäller att USA gärna av den anledningen hade önskat få bort honom. Hur allt sedan gick till har vi som sagt olika uppfattningar om, men resultat var iallafall att Janukovytj avsattes och ingen nazistisk diktatur infördes. Efter händelserna 2014 har flera val hållits i Ukraina och jag ser inga rapporter om att dessa skulle ha varit riggade eller att resultaten inte skulle spegla folkviljan.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.