Lasse Wilhelmson och judendomen

Måste åter ta upp Lasse Wilhelmson. Han skriver på sin blogg 2009-09-20 i slutet av ett långt inlägg följande och på Newsmill:

“[FiB/K:s ordförande] skriver bland annat att jag anser att det är judendomen, det vill säga den judiska religionen, som är en viktig maktfaktor i världspolitiken. Alla som läst mina artiklar vet dock att även om jag är kritisk till judendomen, så är det judisk identitet, judisk mentalitet och sionismen som är min måltavla och att min kritik av “judar” aldrig är kategorisk, emedan den i första hand riktar sig mot den judiska maffian i makteliten och att det är denna som är en maktfaktor i världspolitiken.”

Såvitt jag förstår skjuter FiB/K:s ordförande mitt i prick. För, hur kan man peka ut “den judiska maffian” (inte en maffia som råkar bland sig hysa några med judisk tro, identitet eller mentalitet alltså) utan att tro att man ska bli betraktad som antisemit.

Byt ut jude/judisk/judendoms- orden mot muslim/muslimsk/islam-ord. Hur låter det då?

“… även om jag är kritisk till islam, så är det muslimsk identitet, muslimsk mentalitet och islamism som är min måltavla och att min kritik av “muslimer” aldrig är kategorisk, emedan den i första hand riktar sig mot den muslimska maffian i makteliten och att det är denna som är en maktfaktor i världspolitiken.”

Ovanstående visar att Lasse Wilhelmson numera är antisemit i gängse efterkrigsmening. Det kan han omöjligt slingra sig ur. Kanske han inte är rasist i vanlig mening, men det är illa nog ändå.

Andra bloggar om: ,

  20 kommentarer for “Lasse Wilhelmson och judendomen

 1. Leif Bengtsson
  2009-10-13 kl. 1:57

  I någon mån kan du ha rätt Knut, jag menar att du har all rätt att tycka:
  “Det är deras politiska omdöme och underliga idéer som kritiserats av mig.”

  Samtidigt kan jag ha svårt att se hur vi, jag, du och flera kan sätta oss till doms över hur andra upplever verkligheten ifrån sitt perspektiv. Jag kan inte se att det ena är bättre än det andra så länge man strävar efter ett trevligt sätt att umgås över kulturbarriärer. Just nu verkar det som om hela världen styrs mer av rädsla (hot av fara) än av kärlek och allas rätt till en dräglig livssituation. Smutskastning för att skaffa sig poäng på andras bekostnad gagnar i längden ingen. Oberoende av om det sker på individnivå eller nationsnivå.

  Dialog är en undervärderad konst att komma framåt.

  Vad jag kan se är dagens storpolitik inte förändrad jämfört med 1000-åriga metoder för att skaffa sig makt. Trist att vi med dagens snabba kommunikation inte kan se och positivt värdera våra olika försök att skapa gemenskap i ett allt mer marginaliserat gräsrotsperspektiv.

  Då även du Knut i grunden verkar ha samma tveksamma inställning till Israels sätt att umgås med världen kan mycket vara vunnet. Jag tror att du och alla skulle vinna på om ni tittade närmare på de punkter ni har gemensamt.

  LasseW har närmat sig problemet (tror jag) från ett håll där jag omöjligt kan ha erfarenhet. Din vinkling kan jag möjligen tänka mej en bakgrund till. Varken du Knut eller jag riskerar särskilt mycket då vi båda kan vinna poäng i någon grupp. Lasse W har oerhört mycket mer att förlora på att ha fel i sak med den bakgrund han har.

  Eftersom Lasse W verkar ha på fötterna tycker jag att vi alla skall låta honom komma till tals i en fråga han verkar ha “lokal kännedom” medan vi andra utifrån bara kan vara åskådare. Han är ju ingalunda ensam i sitt ställningstagande. Vad jag kommit att inse är att dom största kritikerna av just Zionismens avarter är personer med samma bakgrund som Lasse W.

  Jag har naturligtvis inte tolkningsföreträde i förhållande till dej då vi läser eller lyssnar på honom med flera. Men vad vi alla kan begära av media och dej är att man lämnar personligt färgade relationer då någons sak prövas.

  Dom maktpositioner vi gemensamt vill bekämpa kommer naturligtvis med glädje se att vi fortsätter det ställingskrig som ex du inbjudit till. Och det är till dessa “oliktänkare” du bör upprepa likt ett mantra: “Det är deras politiska omdöme och underliga idéer som kritiserats av mig.”

 2. 2009-10-13 kl. 11:28

  Vad du säger är att vi ska vara överens och inte bråka. Det håller jag förstås med om som allmän princip. Men i Lasse W:s resonemang kan jag inte längre följa med. Han lägger huvudet på sned och säger lugnt i en bisats att “jag är kritisk till judendomen”. Han ger sig därmed på en hel religion. Vilket fnosk! Han legitimerar därmed en antisemitisk inställning och protesterar upprört när jag kallar det för antisemitism.

  Vi som karaktäriserar Israels politik som rasistisk, kolonialistisk och imperialistisk – utan religiösa preferenser – blir i Lasses ögon smygsionoister, eftersom vi blundar för det “judiska” i politiken.

  Jag har stoppat ett par inlägg här på bloggen som bara är förolämpande mot mig. På så sätt besparar jag mig även mödan att formulera några meningslösa svar. Leif Bengtssons inlägg uppskattar jag däremot och dem besvarar jag förstås.

 3. Leif Bengtsson
  2009-10-13 kl. 12:42

  Tack Knut.

  Bara det faktum att vi skapat ett begrepp som “antisemitisk” visar att vi därigenom särbehandlar just denna religion. Vad som från början kunde rymmas under just detta begrepp vet jag inte men jag kan konstatera att allt fler företeelser i våra samhällen och i politiken förs in under detta gigantiska paraply. Detta förhållande begränsar våra möjligheter att diskutera frågor rörande denna folkgrupps inflytande i världspolitiken.

  “Before you bojcott Israel” https://www.youtube.com/watch?v=iHBvunVErJU

  Varje religion med inslag av önskat vi och dom relation måsta föras bort som beslutsunderlag i politiska disskusioner. Jag menade i tidigare inlägg att våra internationella politiska beslut baseras på rädslor.

  Vilket just begreppet “antisemitism” bygger på.
  Genom att stoppa alla tankar kring det faktiska förhållandet att det massiva judiska inflytandet i världspolitiken i facket “antisemitism” hindras dialogen.
  Jag kan inte se det på något annat sätt att detta i ett större perspektiv är tanken/meningen då vi varje dag/vecka får ta del av alla de filmer och debatter med “anti antisemitiska” förtecken.

  Genom detta massmediala övertag ges denna grupp företräde i tolkningen av hur världen bör se ut.

  Jag ser mej varken som semit eller anti-sådan, men inser faran i att just detta förhållande. Ingen tillåts idag att i media diskutera ex förintelsen eller den ideologiska grunden för “Nationalsocialism” utifrån nya forskningsrön. Vi nöjer oss med att detta inte är önskvärt eller till och med fördärvligt.

  I vissa länder är till och med forskningen runt dessa förbjuden vilket gör hela situationen än mer suspekt i mina ögon. Ingenting är så vidrigt dåligt att vi inte bör rota i det för att lära oss mera. Lasse W har valt att angripa problemet från sitt håll. Huruvida han har huvudet på sned eller ej vet jag inte.

  Tankepolisen kommer alltid med ett varnande finger, vilket dagligen intrummas i frågan om “antiseitism” och ex.vis diskussionen om Sverigedemokraterna. Aldrig har det diskuterats vad dom eventuellt kan tillföra eller varför det omvända egentligen inte är önskvärt utifrån ett internationellt socialt perspektiv. Vi låter oss styras av rädslor ifrån något oönskat istället för kärlek till det önskade. I det senare finns inget utrymme för alla dessa egoistiska gudar som tillåts förpesta människor relationer.

  Ingen kan påstå att religioner river murar. Att det omvända råder för ex.vis Zionismen visar väl alla Israels/Gazas cement varianter med all önskvärd tydlighet. Jag är rädd för att Lasse W har rätt då han talar om “Forum för Zionistisk ideproduktion” där Göran Persson menar att “Om detta må vi alla berätta”. Två diametralt motsatta tankar om samma fenomen. I den fria dialogen skapas goda tankar. Kanske kunde du redovisa dom personliga påhoppen på särskild plats utan att kommentera dom, du väljer själv med vilka du vill ha dialog.

  Det är inte skamligt att få skäll för en åsikt, det omvända gäller om man avfärdar utan att ha lyssnat.

  Kanske har Lennart Mogren rätt i “En lärares tankar och råd till unga föräldrar” här: https://www.slutaskolan.nu/

 4. 2009-10-13 kl. 13:59

  Tack för Mogrens hemsida. Filmen om Ari och hans mamma är ett sympatiskt sätt att ifrågasätta den obligatoriska skolan. Som du förmodligen vet är jag för ett skolobligatorium. Inte i första hand i omsorg om Ari, utan om alla de som inte har så klara och tydliga livsideal och möjligheter som Aris mamma.

  Men, nu gällde det sionismen och hur man på klokast möjliga sätt understödjer en social rörelse i Sverige till stöd för palestinierna. Jag låter nu andra ta vid i den diskussionen med dig.

 5. Leif Bengtsson
  2009-10-13 kl. 14:37

  Tack för en trevlig diskussion, men först några avslutande ord “off topic”.

  Klart skolan skall vara obligatorisk precis som livet. Därför blir jag lite rädd då man i den västerländska skolan enbart hanterar frågor/ämnen som kan betygsättas/värderas utifrån ett visst kriterium som någon bestämt.

  Det största fredsprojektet av alla vore om FN/EU/Sverige lobbade för att att länder skall ha en egen lokal oberoende nyhets/kultur-kanal som distribuerades på ex.vis engelska över hela världen. Om fred vore en ärlig och uppriktig tanke skulle så redan skett.

  Vi lever i ett gigantiskt undantag.
  Vi kan se färger våglängder rött till violett
  Vi kan höra ljud från 20 – 20000 Hz
  Vi kan utan hjälpmedel leva i temp 15-40 Celsius
  Vi kan andas syre runt 20%

  Utifrån detta lilla undantag har vi skapat Gudar och regler som ytterligare inskränker vårt livsrum och möjlighet att överleva.

  Det enda den obligatoriska skolan behöver lära ut är DIALOG. Utifrån denna kan sedan var och en på egen hand gå vidare i sina livsprojekt. Då i förvissningen att det alltid finns någon att prata med, kanske som här på Internet. Om ingen annan så lyssnar åtminstone FRA 24/7.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.