LÅTER SVERIGE ANPASSA SIG TILL HUNDPOLITIKEN?

Mikael Böök

“Få se om också Wallström och Sverige låter anpassa sig till den allmänna europeiska hundpolitiken, det vill säga ‘säkerheten’ under sin nukleära husbondes beskydd.

En klar majoritet av såväl Finlands som Sveriges folk skulle i alla fall säkert godkänna att deras länder undertecknar FN-förbudet mot kärnvapen.”

Så skriver Mikael Böök, kärnvapenexpert i Lovisa i Finland i en insändare i Hufvudstadsbladet den 9 september. Kan läsas på hans blogg.