I österled

Anders Persson i skrivar- och forskarlyan i Storvreta

Så här ser han ut, meteorologen och amatörhistorikern Anders Persson, med flera böcker i historiska ämnen bakom sig.

På senare år har AP ägnat mycket tid åt Finlands, Rysslands, Estlands, Ukrainas och Vitrysslands nutidshistoria. I en kåserande stil har han här på bloggen publicerat ett stort antal artiklar på detta tema som bygger dels på klassiska verk i ämnena, men inte minst viktigt, också på de numera digitaliserade och sökbara tidningsarkiven. Det har gjort det möjligt att komplettera gängse skildringar med den samtida pressbilden, vilket inte sällan givit helt nya faktauppgifter och perspektiv.

Artiklarna är indelade i 5 kategorier. Klicka på rubriken för att få alla artiklarna i en lista med den äldsta sist. Författaren ger även sina rekommendationer av några highlights i varje kategori med direktlänk till de artiklarna.

1. Resebrev från St Petersburg

I denna avdelning ger Resebilder från Öster en sammanfattning av min vistelse våren 2016 och där vill jag speciellt puffa för de båda artiklarna om förstamajdemonstrationerna och firandet av “segerdagen” 9 maj. Från besöket 2017 är jag speciellt svag för En glömd sevärdhet  och Petersburgsk midsommar.

2. Om Estlands historia

Här vill jag särskilt peka på några sammanfattande artiklar som Vad vet vi om Estland? och En stulen revolution?

3. Resebrev från Odessa och Kiev

innehåller bl a en artikel om det vanliga ryska alfabetet och en om det kursiva alfabetet, som är bra att kunna också. Ett referat jag gärna rekommenderar är från ett expertmöte här i Uppsala om dagens Ukraina – vart är du på väg?

4. Resebrev från Moskva och Minsk

innehåller bla. en artikel om duktiga ryska kvinnor och en om goda “sovjetiska” matställen i Moskva.

5. Om händelserna från februari till oktober 1917 i Ryssland

Denna avdelning innehåller, bortsett från den nu  pågående serien “1917” delserier om Ukraina 1917-21, om Lenins förtrogne, dubbelagenten Malinovskij samt spridda betraktelser av vilka jag speciellt vill framhäva Var Lenin en landsförrädare?

6. Resebrev från Ukraina och Vitryssland våren 2018