Löfven och Machiavelli i enskilt samtal

Vad skulle Machiavelli (1469-1527), han som skrev Fursten år 1513, ha att säga Stefan Löfven? Vilka råd skulle han kunna tänkas ge Löfven i hans brydsamma situation hösten 2017? Det har Hans Jivander undersökt som ett uppgift i idéhistoria. Hans Jivander är pensionerad hälsovårdsinspektör, och har ett mångårigt engagemang i FiB/K och Naturskyddsföreningen. Studerar nu konst- och idéhistoria.

Vi befinner oss i Stockholm augusti 2017. Stefan Löfven är tillbaka i Stockholm efter en kortare semester. Det är hög tid för partiet Socialdemokraterna att tänka igenom sin strategi inför det kommande riksdagsvalet. Som sin särskilde rådgivare har Löfvén tillfrågat Niccoló Machiavelli från Italien om hans möjlighet att ge sin analys av läget. Machiavelli är känd för att ha analyserat vad en furste bör ha i åtanke som vill behålla makten. Han har infunnit sig och de inleder ett enskilt samtal.

Löfven: Välkommen herr Machiavelli. Som ni vet står jag och mitt parti inför ett viktigt riksdagsval om ett år. Mitt parti regerar tillsammans med det mindre Miljöpartiet och i riksdagen har vi stöd i många frågor av Vänsterpartiet. Våra tre partier har tillsammans fler ledamöter än de borgerliga. Så finns ett parti som inte tillhör någon grupp. I regeringen har mitt parti majoriteten av rösterna, så det blir oftast beslut enligt vår vilja.

Jag vill börja med att fråga om Era råd – herr Machiavelli – om hur jag före nästa års riksdagsval ska agera för att den rödgröna regeringen ska kunna behålla sin makt och göra mig starkare som rikets statsminister?

Macciavelli: Ni ska gå fram, era tre partier, så att ni ger sken av att hålla en gemensam politik i saker som ni vet att ert folk vill ha och gillar. Där har Ni mycket att lära av era motståndare i Riksdagen, som kallar sig Alliansen. Det är nämligen så att ”människor i allmänhet dömer mer efter skenet än efter den påtagliga verkligheten därför att alla kan se men få förstå”, som jag skrev i min bok Fursten, kapitel XVIII. Om Ni kommer överens med era samarbetspartier i viktiga frågor så visar Ni styrka. Det imponerar på folket. Särskilt när det gäller en furste som Ni är ”ser man endast till resultatet” som jag också skrev i Fursten, kapitel XVIII. Så vinnlägg Er om att snabbt visa resultat i Era föresatser. Bara att komma överens är att visa resultat som kan ge sken av att lyckas även med andra föresatser.

Löfven: Så vill jag fråga om det kanske svåraste av allt. Hur ska vi se på och göra med landets försvar?

Ett beslut om försvarssamarbete, ett värdlandsavtal med försvarspakten Nato har tagits, men med invändningar från några inom Miljöpartiet. Vänsterpartiet är emot. Men övriga partier i riksdagen står bakom. Värdlandsavtalet är ett samarbetsavtal om något av länderna i Nato hotas utifrån av fientlig makt. Det finns olika åsikter i den här frågan hos folket och bland stormännen i företagen och även bland partierna. Alla inom mitt eget parti är inte överens om att värdlandsavtalet är bra för landet. Oppositionspartierna i riksdagen talar för att Sverige blir medlem i Nato. Så, herr Machiavelli, vad har Ni att säga om saken?

Macciavelli: Herr Löfvén, det är en betydelsefull fråga Ni tar upp. Ni har ställning som furste i staten Sverige och ni vill behålla makten och göra gott för landet och dess invånare. Det jag tänker på är att landets försvar med soldater och utrustning har beskurits i stor grad de senare årtiondena, utan att ersättas av andra motåtgärder. Det gör att landet blir svårt att försvara om fientlig makt skulle avse att inta området och lägga det under sig. De motåtgärder Ni planerat för är att kunna få bistånd av främmande makters hjälptrupper från organisationen Nato om riket Sverige råkar i fara. Om dessa förlorar vid ett angrepp utifrån är du besegrad. Och, skulle dessa främmande makters hjälptrupper slå tillbaka ett angrepp, är du i deras våld.

Som jag skriver i min bok Fursten, kapitel XIII: ”En klok furste undviker följaktligen alltid sådana härar och använder sig av sina egna soldater och han bör hellre vilja förlora med sina egna trupper än segra med andras, då han inte kan anse det vara en verklig seger om han segrat med andras härar.”

Så mitt råd till Er, herr Statsminister, är att bygga upp landets försvar med egna soldater och arbeta för att övertyga era allierade om att bryta upp avtalet med främmande makter om försvarssamarbete med den organisation Ni kallar Nato. På så sätt främjar Ni bäst Er och landets överlevnad.

Löfven: Det där var handfasta råd, men de blir svåra att förklara för mina andra rådgivare. Landet är så försvagat i sitt försvar med egna trupper, att det blir svårt att förklara att det inte går att förlita sig till andra makters trupper om landet angrips. Det krävs stora uppoffringar att bygga upp en egen här.

Löfven: Jag har verkligen fått mycket att tänka på för mig och mitt parti och tackar för Era generösa råd.

Hans Jivander

  3 kommentarer for “Löfven och Machiavelli i enskilt samtal

 1. Leif Stålhammer skriver:

  Jag, Leif “Macke” Stålhammer (ej att förväxla med Macke Nilsson vid NSD, f n död), ger omedelbart rådet:

  Herr Lövén!
  Gå utan vidare dröjsmål samman med Moderata partiet! Låt nu dina doktorer spinna, använd fullt ut deras fantasi! Undvik sålunda därmed Din huvudfiende, den slemme Jimmie Åkesson som nu utvecklats till en malign böld i stjärten på Ditt, vanligen så regeringsfähiga parti (pejorativt även av obehagliga typer benämnd köbildning). Därvid finge Du i likhet med fru Merkel i vårt broderland Tyskland till en ordning som vore kapabel bemästra den sig allt värre utvecklande nazismen. Vi få under inga omständigheter låta Förintelsen återupprepas då den under lång tid skadade Tysklands rykte och goda vilja att bringa fred och välstånd åt Europa, ja hart när åt hela världen, d v s den kända, och dess intressen överallt i en allt tuffare konkurrenssituation. Tag gärna hjälp av den kände filantropen Zoros, som överallt ställer saker och ting till det bästa för oss alla.

  M v h “Macke”

 2. Leif Stålhammer skriver:

  PS. Nu måste varje ord vägas på guldvåg. Det svänger snabbt, inte minst i politiken (jfr vädret, plötsligt ha vi vinter över såväl spår som entreprenörer, plötsligt ge vi bättre vård åt folk av bättre kvalitet osv). Vem kunde ana det i går? Ta bara exemplet teaterchefen, för att inte säga kulturkoncernchefen för hela midevitten vid vår huvudkommuns stora torg, herr Benny Fredriksson, igår bespottad idag postumt hyllad av en enig kulturarbetarkår. Tag lärdom och låt dina doktorer spinna väl och vackert. Låt inte “the Basket of Deplorable” lägga sig i politiken! De begriper ingenting av komplicerad materia vi ha att hantera.

  M v h Din”M”.

 3. Anders Persson skriver:

  En bok har redan skrivits i ämnet, d v s Machiavelli och svenska styret till och med översatt till engelska.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.