LONDONS BORGMÄSTARE: VALET BÖR INTE SKJUTAS UPP

Även om kampanjandet inställs idag, bör valet på torsdag fullföljas. De (terroristerna) vill hindra oss att nyttja våra friheter … de vill hindra oss att rösta på torsdag i folkomröstningen … vi kan inte låta dem göra det.

Läs mer här!