Ursäkta, rubriken låter väl lite väl ansträngt rolig (och det stavas ”amok”) men vad det handlar om är Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Om den krånglar blir det inte så roligt, utan snarare kanske en ny istid i våra trakter. AMOC beskrivs som ett transportband som låter kallvatten sjunka till botten i norra Atlanten och föras söderut, medan varmt ytvatten förs norrut. En del av detta flöde kallas Golfströmmen. Det är dess varma ytvatten som gör att klimatet i norra Skandinavien är betydligt vänligare än på jämförbara breddgrader i Nordamerika och att hamnarna är isfria ända bort på Kolahalvön. Det finns en balans mellan dessa flöden, men den kanske är störd nu.

Om AMOC blir svagare, eller till och med stannar av, så kan följaktligen återverkningarna bli betydligt allvarligare än att herr Trump blivit president i USA. Nu diskuterar forskarna hur det står till med AMOC – ser vi redan tecken på ett svagare ’transportband’? – men de är försiktiga med slutsatserna. Vad tillgängliga data för några årtionden visar är att det finns stora naturliga variationer i AMOC. En annan fråga är hur stor betydelse växthusgaser i atmosfären har för just den här processen. Det gäller alltså att skilja ut vad som är naturens egna påhitt och vad som kan vara mänsklig inverkan på ’transportbandet’.

Min reflexion är: hur stor betydelse har avsmältningen på Grönland? Om stora mängder smältvatten, dessutom i form av sötvatten, under kort tid åker ut i norra Atlanten borde väl det ha åtminstone någon inverkan på ”transportbandet”? För något år sedan upptäcktes ett ’köldhål’ i havet söder om Island. Kan det indikera att något händer med vattenflödet? – Och skulle det bli en ny istid, eller åtminstone rejält kallare, i Skandinavien blir det jobbigt vare sig processen är helt naturlig eller har stora inslag av mänskliga aktiviteter.

PS: Svaret på rubrikens fråga är nog ”nej”. Det verkar inte vara så att Golfströmmen kommer att slå vilt omkring sig, möjligen lägger den sig ner och vilar och tar det lugnt ett tag.

Föregående artikelSD har äntligen hittat hem
Nästa artikelGåtfull matematik?

8 KOMMENTARER

 1. Björn, och det du skriver i ditt PS, är det inte just det vi ska vara rädda för?

 2. Dennis, jag har en känsla av att våldsamma slängar hit och dit, svåra att förutse, är det värre av alternativen. Häftiga snöfall vid midsommar exempelvis (sådant såg jag i scenarior för klimatförändringen redan för bortåt tio år sedan, så det är inget nytt, och inte så bra för jordbruk ex.vis).

  Att lugnt och stilla frysa ihjäl förefaller på något sätt vara det trevligare alternativet om man nu vill rangordna möjliga avgångsorsaker för en själv.

  Dessutom kanske det tar ett par hundra år innan det blir verkliga störningar eller stopp i AMOC, och då är det åtminstone ingen fara att jag drabbas!

 3. Jag är inte helt övertygad om att ditt sätt att bena upp problemet är hållbart rent vetenskapligt, Björn. Snöstormar vid midsommartid t ex uppkommer väl knappast enbart (eller ev inte alls?) p g a förändringar i Golfströmmen. Årstidsväxlingar på våra breddgrader hänger väl mer samman med jordaxelns lutning och en del andra småsaker. Annars hade vi inte kunnat bedriva jordbruk här ö h t, vilket vi heller inte kunde för 20.000 år sedan, i människomått måhända en stor tidsrymd, men om vi ser det geologiskt bara en fjärt i rymden.

  Frågan jag vill ställa till alla ”klimatsmarta” är väl om den senaste istiden (eller för den delen de flesta av alla istider) också, i likhet med den kommande, beror på att ökad koldioxid i atmosfären ”stänger av” Golfströmmen (eller egentligen, om jag fattat det hela rätt, jordklotets största vattenfall på flera tusen meters djup ute i Nordatlanten)?

  Kanske bloggens egen meteorologiske expert kunde bringa ljus över debatten?

 4. Det där med klimatet är lika komplicerat som NATO-frågan, och lika kontroversiell. Och lika väl som man ska vara observant på ryska, amerikanska och svenska militärpolitiska ”troll” så ska man vara medveten om deras meteorologiska kollegor.

  Jag kan inte säga att det inte kommer att bli någon istid eller att Golfströmmen inte kommer att sakta av, bara att det hela – tyvärr – är mycket mer komplicerat än vad populärvetenskapliga artiklar vill eller kan berätta. Så borde t ex de artiklar Björn Nilsson tagit del av gjort klart att Golfströmmen till stora delar också är vinddriven, av sydvästliga vindar över Nordatlanten. Och dessa vindar är ju som bekant oftast milda.

  Och dessa sydvästvindar beror delvis på mekanismer uppströms: den skarpa nordväst-sydost kontrasten i havsvattentemperaturen utanför USA:s ostkust, på lä-effekter när jetströmmarna passerar Klippiga Bergen och, ännu längre bort, på uppkomsten av El Nino eller La Nina.

 5. Anders P!
  Jo, det stod om sydliga vindars inverkan på Golfströmmen i artikeln, vilken var en nyhet för mig. Som Sokrates kan jag väl säga att ”det enda jag vet är att jag ingenting vet” (eller ganska lite i alla fall). Och som någon annan påpekade är det svårt att spå, speciellt om framtiden. Men om havets temperatur ökar neråt Karibien och vindarna blir varmare så kanske mer varmvatten borde åka upp i Nordatlanten – eller stoppas det flödet om det möter iskallt smältvatten från Grönland? Krångligt det här!

 6. Problemet med klimatfrågan är att den inte är baserad på vetenskaplig grund utan är politiskt styrd, där inkompetenta personer medvetet bortser från naturkrafterna och istället skuldbelägger och utpekar den ondskefulla människan som ett hot mot samhällets och kulturernas överlevnad.

  Statliga brittiska metereologiska institutet visar i en helt ny studie att det finns helt naturliga förklaringar till Golfströmmens minskade flöde av varmt vatten till nordliga breddgrader.

  Under de senaste tio åren har mätningar visat att Golfströmmens flöde kontinuerligt minskat. Det har allmänt antagits att detta har samband klimatförändringar, i synnerhet med ökat utflöde av sötvatten från Grönlands smältande inlandsisar som stoppar upp Golfströmmen utanför Island mer än tidigare.

  Den nya studien från Met Office visar på att den försvagning som sker med Golfströmmen kan vara en del av en naturlig variation, vars förlopp sträcker sig över årtionden.

  Resultatet bygger på datasimuleringar med detaljerade mätdata från satelliter och mätbojar. Detta visar exakt de observerade minskningarna under det senaste årtiondet, men visar också på en tidigare period med starkare flöde.

  Alltså, en naturlig variabilitet med en tidsskala som sträcker sig över årtionden.

  Forskarna reserverar sig för att det kanske kan vara en kombination av naturlig variation och mer långsiktig påverkan av klimatförändringar. I dagens läge måste forskarna nästan säga så för att inte bli uthängda för att vara klimatförnekare, precis som en analys av rysk politik, måste innehålla en försäkran om att man inte är Putinist.

  Annan forskning visar på att under alla omständigheter det lägsta vattenflödet någonsin ägde rum för 100-700 år sedan. Detta sammanfaller väl med tiden för den lilla istiden 1300-1850. Som i sin tur sammanfaller med den lägsta perioden någonsin när det gäller solens aktivitet. Detta leder oss in på en plausibel och trovärdig teori som utgår från solens aktivitet vid olika perioder, enligt min bedömning betydligt mer vetenskapligt underbyggd än den ideologiska sörja som driver den idag gängse klimatteorin.

 7. Dessutom har andra klimatsimuleringar antytt att det kommer att bli stormigare. Det borde ju leda till att Golfströmmens varma vatten pressas ännu längre norrut. Tillsvidare verkar det inte ha blivit blåsigare på våra breddgrader (se SMHI:s statistik i den länk jag gav i ovanstående kommentar).

  Men kanske har det blivit blåsigare i Arktis. På en konferens i våras i Petersburg lanserade en rysk forskare hypotesen att uppvärmningen kring Nordpolen inte berott på någon uppvärmning i vanlig mening, d v s genom hela atmosfären, utan på att de blivit blåsigare. Då blir det svårare för så kallade ”invesioner” (kall luft i lägsta luftlager) att bildas och vidmakthållas.

  Den kraftiga uppvärmning som skett över Arktis gäller alltså bara en eller annan kilometer upp i atmosfären.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.