MACRON VANN VALET OM GLOBALISERINGEN

Problemen med djup splittring i det franska samhället skärps nu ytterligare.

Macron lockade människor som bor i städer, har både utbildning och anställning som ger dem en framträdande ställning i det franska samhället. Le Pen hämtade sina väljare från det avindustrialiserade öst, från landsbygder och förorter där universitetsdiplomen är få och inkomsterna låga.

Daniel Swedin i Aftonbladet idag.