Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

retafenomenet fascinerar. Hur kan det komma sig att denna lilla 15-åriga flicka blivit en så stark och oemotståndlig klimaträddarikon?

Jag läser runt på nätet om saken. Många har funderat på samma sak, men många önskar istället att Greta ska vara den ledargestalt som ska föra oss alla in på den rätta vägen mot FN:s klimatmål. Jag skriver inte att man inte ska oroa sig för global uppvärmning, men vill här bara försöka diskutera om klimatalarmismen är särskilt folkligt grundad.

Vad var det då som hände?
Mycket verkar ha tagit sin början ganska plötsligt förra sommaren i samband med att Greta Thunberg inledde sin sittstrejk från skolundervisningen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 20 augusti 2018.

Som av en händelse råkade till exempel Ingmar Rentzhog just denna dag på väg till jobbet passera Greta med sitt plakat utanför riksdagshuset, tog bilder och gjorde några uppdateringar på sociala medier. Det blev stort genomslag. I oktober utsågs samme Rentzhog till årets miljöinfluencer 2018.

Malena Ernman och hennes man Svante Thunberg (Gretas föräldrar) hade vid denna tidpunkt just skrivit färdigt boken Scener ur hjärtat, som några dagar senare lanserades av just Ingemar Rentzhog, bland annat genom uppdateringen i sociala medier med bild på Greta vid riksdagshuset.

Global utmaning
Ännu ett förhållande att notera är att f d framtidsministern Kristina Persson (S) 2005 startade tankesmedjan “Global utmaning”, som vill vara “plattform för enskilda, organisationer och företag, som vill förbättra förutsättningarna för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige och globalt”. Bakom tankesmedjan står även gamla höjdare som Allan Larsson, Ulf Dahlsten, Mats Svegfors, Anders Wijkman m fl.

Ingemar Rentzhog är liksom Kristina Persson bördiga från Östersund i Jämtland och familjerna Persson och Rentzhog känner förstås varandra sedan generationer.

Och, återigen som av en händelse, blev Ingemar Rentzhog nyligen vald till ordförande i Kristina Perssons tankesmedja.

Av allt att döma finns även förbindelse mellan Thunbergfamiljen och Ingemar Rentzhog. Dels var han inblandad i boklanseringen och dels var de båda undertecknare till en debattartikel i DN den 1/9 2018. Undertecknare var förutom Marlena Ernman och Ingmar Rentxhog Kristina Persson, Anders Wijkman, Erik Brandsma (vd för Jämtkraft), Antje Jackelén (ärkebiskop), Johan Rockström, Daniel Sachs (vd för Proventus) och Mats Andersson (vice ordförande för Global Challenges Foundation). En prominent skara minst sagt.

Greta och XR
Några månader innan Greta satte sig framför riksdagshuset startades också ett internationellt “systemkritiskt aktivistnätverk” i London med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. Namnet är Extinction Rebellion (förkortat XR), och målsättningen är att med ickevåldsmotstånd och civil olydnad få makthavare att fatta beslut som förhindrar den globala uppvärmningen, ekologisk kollaps och mänsklig utrotning.

I mitten av april 2019 genomförde man aktionen “Shut Down London”, då man blockerade flera kommunikationer i London. Brittisk polis gjorde stora ingripanden. Några dagar senare meddelades att liknande rörelser börjat uppstå i Sverige, bland annat i Stockholm och Göteborg. I april-protesterna i London deltog Greta Thunberg genom att hålla ett tal vid Marbel Arch till en stor XR-demonstration.

Granskar man XR:s hemsida slås man av bristen på amatörmässighet. Allt är superproffsigt. Alla texter är uppfordrande, slirigt radikalretoriska och undflyende på ett sätt som pekar mot att de är framtagna av slipade spindoktorer. Denna rörelse har med stor säkerhet tjänstvilliga proffs bakom ryggen.

I listan av undertecknare i ovan nämnda DN-artikel läste vi också namnet Mats Andersson, som var vice ordförande i en stiftelse med mycket likartade målsättningar, Global Challenges Foundation. Denna bildades 2012 av László Szombatfalvy, en framgångsrik svensk finansman och filantrop som började med två tomma händer efter att ha flytt från Ungern 1956. I denna stiftelses styrelse hittar vi personer som Johan Rockström och Margot Wallström.

Sambanden är många
Dessa stiftelser, tankesmedjor och aktivistnätverk verkar hänga samman, inte minst i sina idéprogram. Man finner också diverse personkopplingar inom politisk elit, finanselit och akademisk elit på korsen och tvären, vilket visserligen inte bevisar att förbindelserna är otillbörliga på något sätt, endast att dessa nyckelpersoner är väl bekanta med varandra, samstämmiga i dessa frågor och kanske samordnade på olika sätt. Det visar även tydligt på att det knappast är gräsrotsrörelser det är fråga om, utan uppifrån drivna elitprojekt av olika slag.

Att det är en slump att fenomenet Greta Thunberg fått ett så enormt medialt genomslag bör man alltså ställa sig skeptisk till. Många flinka och resursstarka personer och organisationer finns i bakgrunden. Den saken är klar. Och grundtanken som förenar dessa människor, stiftelser, nätverk och tankesmedjor är att…

“den globala marknadsekonomin lyft miljontals människor ur fattigdom … dagens ekonomiska stagnation måste brytas med en ny grön, cirkulär och inkluderande tillväxtmodell, som ska skapa värde, arbete och välfärd åt alla” (Global utmaning).

Alltså ett klockrent nyliberalt tankemodell. Och “Global Challenges Foundation” uttrycker sig så här:

“Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I många avseenden är det en förändring till det bättre. Både den genomsnittliga levnadsstandarden och livslängden har stigit väsentligt i de flesta länder. Dessutom har de tekniska landvinningarna gjort samhället globalt, både ekonomiskt och kulturellt.

Det finns dock en tydlig baksida av denna, i grunden, positiva utveckling. En del av de tidigare problemen har blivit större och nya risker har dykt upp som hotar mänskligheten. Den kanske mest dramatiska förändringen är att människan, för första gången, är i stånd att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

Krav på överstatlighet
Ännu en sak som man ser i organisationernas/nätverkens målformuleringar är att: i en globaliserad värld är problemen globala och måste lösas globalt. Olika idéer om överstatliga styrsystem – så kallad Global Governance – ser de alla som enda lösningen.

Aktivistnätverket XR har t ex konkreta krav på att den brittiska regeringen ska utse “Citizens’ Assemblys” (“folkförsamlingar”) och sedan låta sig styras av dessa. De ska sammansättas “allsidigt” och rekryteras av någon slags järntrust och alla medlemmar ska vara inställda på “klimatmässig- och ekologisk rättvisa”. Man vill alltså ersätta demokratin med något slags slags överordnat expertorgan. Vad låter detta som?

Det finns alltså en resursstark sektor inom eliten som arbetar mycket medvetet för att rädda den globala ekonomin och idén om de fria marknadskrafternas välsignelse under sken av att vilja rädda planeten. De arbetar på olika fronter med smarta PR-konsulter, marknadsföringsmetoder och samordnar sig allt mer. Greta Thunberg tycks nu ha blivit en samlande ikon för denna elitrörelse – som väldigt många för närvarande okritiskt kastar sig i armarna på. Greta Thunberg är helt enkelt medialt oemotståndlig.

Det som i sammanhanget skrämmer mig, inte minst för de stora olösta miljöfrågornas skull, är den påfallande bristen på världspolitiska konfliktperspektiv. Inte ett ord om handels- och valutakrig, krig med vapen (och risk för kärnvapenanvändning) om råvaror, strategiska positioner och handelsvägar eller om hur den globala kapitalismen och marknadskrafterna ska tyglas – som om världspolitiken fanns i en helt annan värld.

  49 kommentarer for “Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

 1. Leif Strandberg
  2019-08-13 kl. 8:27

  Bra genomgång av bakomliggande trådar till fenomenet Greta. I dagens ständiga mediebrus är det nog läge att vara försiktig; läsa mellan raderna, kolla källor och hela tiden erinra sig det Marx och Engels skrev: ”Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt.”

  När Knut nämner hur f.d. ministern Kristina Persson finns med i de nätverk som figurerar bakom Greta-liknande manifestationer erinrar jag mig hur den sedermera socialdemokratiska Persson, sprungen ur den superrika och mäktiga finansfamiljen Sven O Persson ägnade sig åt flummerier och bekostade nyandliga arbetsmarknadsinsatser.

  Nu har ju Kristina inte alltid varit pappas rika flicka; hon var faktiskt torparhustru under 1800-talet och blev dessutom ihjälslagen under 1300-talet. Så livet bland eliten är inte alltid en dans på rosor. Dock: De härskande tankarna är de härskandes tankar.

 2. Bengt Svensson
  2019-08-13 kl. 12:18

  “Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I må …
  … vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

  Det må vara ett skumt gäng som säger så, men är det inte sant? Klart att det är kapitalismen som ska räddas, vad annars. Någon socialism att rädda finns ju inte. Betyder det inte att försöka återgå till efterkrigstidens nordiska blandekonomi? En “kapitalism med mänskligt ansikte”?

 3. Martin Gustavsson
  2019-08-13 kl. 19:10

  Vilka individer som ligger bakom Greta Thunberg och hur de är kopplade till varann är inte ett vetenskapligt argument mot klimatalarmismen.

  Det är tyvärr “Guitl by assiociation” och delvis “ad hominem”, vilket är polariserande och onödigt. Jag är själv skyldig till detta. Ingen är perfekt.

  MSB har fått mig på bättre tankar genom sin utmärkta skrift Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer.

  Har skrivit om saken här >>

 4. Pål Karlsson
  2019-08-13 kl. 20:38

  Måste anmäla avvikande uppfattning. Jag tror på ”klimatalarmisterna” för säkerhets skull (risken att de har rätt är för stor för). Och jag hejar på Greta och XR oavsett om hon/de stöttas av delar av etablissemanget. Allan Larsson, Anders Wijkman, Mats Svegfors och de övriga du räknar upp må var ”gamla höjdare”, men så särskilt otäcka är de väl ändå inte. Inte misstänkliggör du kamperna mot Nato-anslutning och för att Sverige ska skriva på om kärnvapenförbud trots att andra gamla höjdare som Thage G Petersson, Maj-Britt Theorin och Pierre Schori deltar.

  Debattartikeln du länkar till som Ernmans m.fl ska ha undertecknat är låst, men rubriken håller jag alla fall med om: ”Den akuta klimatkrisen kräver bred politisk samling”. (Även om jag vill hävda att det är en systemkris snarare än en klimatkris.) Ju fler som säger ifrån, desto bättre. Är det inte bra med en bred enhetsfront också i klimatfrågan?

  Och vad är det för fel med professionalitet? Varför bör kampen vara amatörmässig?

 5. Anders Persson
  2019-08-13 kl. 20:56

  Det handlar inte om “vilka individer som ligger bakom Greta Thunberg”. Hon är faktiskt omyndig och inte fullt ansvarig för sina handlingar. Därför är det helt meningslöst att kritisera henne. Någon eller några måste stå bakom henne, liksom bakom andra omyndiga. Det är troligen föräldrarna, och det är dom som ska kritiseras, t ex för att uppmuntra unga människor att skolka från skolan.

 6. Hans Andersson
  2019-08-13 kl. 22:12

  Anders Persson har helt rätt. Greta T är minderårig och helt klart inte myndig och att hon fått ledigt som nu är fallet strider säkerligen mot såväl skollagen och Socialtjänstlagen.

  Om jag, i mitt tidigare utövande av läraryrket, ett antal decennier arbetet på den skola Greta tillhör, hade jag gjort en orosanmälan till socialförvaltningen gällande hennes situation.

  Anders Persson anger ett flertal skäl som bör beaktas noga i debatten. Finns fler skäl att tillföra, uppenbar risk för att hon far illa av den roll hon tilldelats och även valt själv, men som Anders skriver, föräldrarna är huvudansvariga, men socialförvaltningen borde redan själva inlett en utredning i ärendet. Annars anmälan av myndigheten till Förvaltningsdomstol.

 7. Knut Lindelöf
  2019-08-14 kl. 7:26

  Pål K!
  Jag håller med om att mina uppsnokade kopplingar och förhållanden till elitgrupper inte bevisar att dessa människor inte brinner för att rädda planeten. De tror säkert på vad de gör. Men det är “alarmismen” jag misstror. Och det är den som fått så stora resurser. Och idéerna om överstalighet, är inte de oroande? Och globalkapitalismen, stormaktskonflikterna och krigen, måste de inte sättas i fokus?

 8. Leif Strandberg
  2019-08-14 kl. 8:13

  Till Martin och Pål!
  Nej, i en doktorsavhandling är det inte tillfyllest att åberopa olika personer för att verifiera eller falsifiera ens hypoteser. ”Jamen, pappa har sagt att…” är ingen bra och vetenskaplig ståndpunkt. Men, i den politiska debatten är det självklart att syna personerna bakom ståndpunkterna. Politik är ju uttryck för intressen, och inte minst klassintressen. När så den politiska och ekonomiska eliten (tillsammans med schlagerindustrin och påven) gör sig till talespersoner för den ena eller andra ståndpunkten så är det i min värld både intressant och viktigt att påpeka detta: Cui prodest.

 9. Lennart Facius
  2019-08-14 kl. 8:30

  Greta skall segla till Amerika. Varför går hon inte på vattnet? Det gjorde ju Jesus sägs det och eftersom hon i kyrkliga kretsar jämställs med honom som den nya frälsaren som skall rädda världen så borde det väl inte vara något problem? Eller? Undrar en som anser hela klimatfrågan vara rent nonsens.

  Vare sig jag Greta eller någon annan levande varelse på denna jord VET hur klimatet kommer att utveckla sig. Sedan kan man ju ibland undra om alla dessa undergångsprofeter överhuvudtaget vet vad ordet klimat beskriver eller betyder. Oavsett vad vi människor tar oss till eller sätter gradmål kommer utvecklingen att fortskrida och ska människan som art överleva gäller anpassning. Livet fortsätter oavsett om människan finns eller inte. Med andra ord, vi är en liten pling i historien.

  Men om vi byter ut ordet klimat mot ordet miljö och satsar alla dessa miljarder som går till spillo på meningslösa klimatjippon på miljön så kan vi påverka våra liv och få det bättre den tid vi lever.

 10. Anders Åberg
  2019-08-14 kl. 9:18

  Varför är det ingen som frågar sig vilka som står bakom dom s k klimatförnekarna?

  Den frågan är väl betydligt intressantare än att en tonåring backas upp av släkt och vänner.

 11. Bo Persson
  2019-08-14 kl. 10:13

  Jag håller med Knut L. Idag är det överstatligheten som är den stora frågan och etablissemanget är dominerat av överstatlighetsapostlar.

  Men överstatligheten är en återvändsgränd precis som socialismen visade sig vara det och vi ser idag hur det går för de etablerade partierna. De blir bara mindre och mindre. Och oavsett om “klimatalarmisterna” har rätt eller inte så har fossiltiden ett slut precis som den hade en början.

 12. Peter Johansson
  2019-08-14 kl. 10:19

  Till Anders Åberg mfl:
  Klimatförnekarna? Vilka är det? Jag har aldrig sett någon förneka att vi har ett klimat. Jag tror inte ett skvatt på dessa “klimaträddare” de vill vinna något, ekonomiskt, politiskt eller båda delarna. För det är märkligt att dessa bakomliggande personer oftast inte lever som de vill att andra ska leva med hänsyn till miljön. Ordet hyckleri infinner sig snabbt och att en annan bakomliggande agenda finns är väl tydligt? I alla fall misstänker jag det.

  Sen, varför vill ingen lyssna till de riktiga experterna på klimatområdet? Som exempelvis en av världens främsta vetenskapsmän på området, Professor Lennart Bengtsson. Det finns många experter som Lennart som precis som han är överens i klimatfrågan. Bara alla myter som sprids som “99% av alla forskare är överens” gör åtminstone mig på det klara om de bakomliggande krafterna i världen.

 13. Hannu Komulainen
  2019-08-14 kl. 10:57

  Vad Greta Thunberg gjort är bara att hon sagt sanningen rakt i ansiktet på dem som har makten och ansvaret: “Ni känner till klimatkrisen, men ni gör inget för att stoppa den!” D v s samma sak som Naomi Klein sagt i många år.

  Men det finns faktiskt en intressant likhet mellan henne och Jesus: För att slippa bry sig om Jesu enkla budskap om att behandla sin nästa som sig själv, började dåtidens mäktiga i romerska riket att dyrka personen Jesus, upphöja honom till Gud. Och liksom i fallet med Greta Thunberg, försöka krama ihjäl honom.

 14. Maria E Harrysson
  2019-08-14 kl. 12:30

  Om vi ska vänta in de “perfekta förutsättningarna” för klimataktivism som leder oss mot ett hållbart samhälle kommer vi förlora kampen om uppvärmningen.

  Släpp gamla forna ideologier nu, vi hinner inte med sånt här tjafs. Tack och lov att Greta och XR finns, de sätter bollar i rullning medans andra bara passivt tycker.

 15. Peter Johansson
  2019-08-14 kl. 12:55

  Maria E Harrysson!
  Du kan vara alldeles lugn… CO2 är en livsnödvändig gas som inte leder till en dramatisk temperaturökning! Tvärtom absorberar våra växter CO2 vilket leder till mer växtlighet som “äter” CO2. Dessutom om en ökning av CO2 till 400ppm har lett till en ökning på knappt en grad på 100 år så krävs det en fördubbling av CO2 till 800ppm och för att öka ytterligare en grad så måste CO2 halten ytterligare fördubblas till 1600ppm.

  Lyssna till riktiga experter på klimatområdet som i länken nedan. Jag väljer att lyssna till dessa experter framför en 16-åring som ser den helt osynliga gasen CO2 bolma ur skorstenarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.