Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

retafenomenet fascinerar. Hur kan det komma sig att denna lilla 15-åriga flicka blivit en så stark och oemotståndlig klimaträddarikon?

Jag läser runt på nätet om saken. Många har funderat på samma sak, men många önskar istället att Greta ska vara den ledargestalt som ska föra oss alla in på den rätta vägen mot FN:s klimatmål. Jag skriver inte att man inte ska oroa sig för global uppvärmning, men vill här bara försöka diskutera om klimatalarmismen är särskilt folkligt grundad.

Vad var det då som hände?
Mycket verkar ha tagit sin början ganska plötsligt förra sommaren i samband med att Greta Thunberg inledde sin sittstrejk från skolundervisningen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 20 augusti 2018.

Som av en händelse råkade till exempel Ingmar Rentzhog just denna dag på väg till jobbet passera Greta med sitt plakat utanför riksdagshuset, tog bilder och gjorde några uppdateringar på sociala medier. Det blev stort genomslag. I oktober utsågs samme Rentzhog till årets miljöinfluencer 2018.

Malena Ernman och hennes man Svante Thunberg (Gretas föräldrar) hade vid denna tidpunkt just skrivit färdigt boken Scener ur hjärtat, som några dagar senare lanserades av just Ingemar Rentzhog, bland annat genom uppdateringen i sociala medier med bild på Greta vid riksdagshuset.

Global utmaning
Ännu ett förhållande att notera är att f d framtidsministern Kristina Persson (S) 2005 startade tankesmedjan ”Global utmaning”, som vill vara ”plattform för enskilda, organisationer och företag, som vill förbättra förutsättningarna för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige och globalt”. Bakom tankesmedjan står även gamla höjdare som Allan Larsson, Ulf Dahlsten, Mats Svegfors, Anders Wijkman m fl.

Ingemar Rentzhog är liksom Kristina Persson bördiga från Östersund i Jämtland och familjerna Persson och Rentzhog känner förstås varandra sedan generationer.

Och, återigen som av en händelse, blev Ingemar Rentzhog nyligen vald till ordförande i Kristina Perssons tankesmedja.

Av allt att döma finns även förbindelse mellan Thunbergfamiljen och Ingemar Rentzhog. Dels var han inblandad i boklanseringen och dels var de båda undertecknare till en debattartikel i DN den 1/9 2018. Undertecknare var förutom Marlena Ernman och Ingmar Rentxhog Kristina Persson, Anders Wijkman, Erik Brandsma (vd för Jämtkraft), Antje Jackelén (ärkebiskop), Johan Rockström, Daniel Sachs (vd för Proventus) och Mats Andersson (vice ordförande för Global Challenges Foundation). En prominent skara minst sagt.

Greta och XR
Några månader innan Greta satte sig framför riksdagshuset startades också ett internationellt ”systemkritiskt aktivistnätverk” i London med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. Namnet är Extinction Rebellion (förkortat XR), och målsättningen är att med ickevåldsmotstånd och civil olydnad få makthavare att fatta beslut som förhindrar den globala uppvärmningen, ekologisk kollaps och mänsklig utrotning.

I mitten av april 2019 genomförde man aktionen ”Shut Down London”, då man blockerade flera kommunikationer i London. Brittisk polis gjorde stora ingripanden. Några dagar senare meddelades att liknande rörelser börjat uppstå i Sverige, bland annat i Stockholm och Göteborg. I april-protesterna i London deltog Greta Thunberg genom att hålla ett tal vid Marbel Arch till en stor XR-demonstration.

Granskar man XR:s hemsida slås man av bristen på amatörmässighet. Allt är superproffsigt. Alla texter är uppfordrande, slirigt radikalretoriska och undflyende på ett sätt som pekar mot att de är framtagna av slipade spindoktorer. Denna rörelse har med stor säkerhet tjänstvilliga proffs bakom ryggen.

I listan av undertecknare i ovan nämnda DN-artikel läste vi också namnet Mats Andersson, som var vice ordförande i en stiftelse med mycket likartade målsättningar, Global Challenges Foundation. Denna bildades 2012 av László Szombatfalvy, en framgångsrik svensk finansman och filantrop som började med två tomma händer efter att ha flytt från Ungern 1956. I denna stiftelses styrelse hittar vi personer som Johan Rockström och Margot Wallström.

Sambanden är många
Dessa stiftelser, tankesmedjor och aktivistnätverk verkar hänga samman, inte minst i sina idéprogram. Man finner också diverse personkopplingar inom politisk elit, finanselit och akademisk elit på korsen och tvären, vilket visserligen inte bevisar att förbindelserna är otillbörliga på något sätt, endast att dessa nyckelpersoner är väl bekanta med varandra, samstämmiga i dessa frågor och kanske samordnade på olika sätt. Det visar även tydligt på att det knappast är gräsrotsrörelser det är fråga om, utan uppifrån drivna elitprojekt av olika slag.

Att det är en slump att fenomenet Greta Thunberg fått ett så enormt medialt genomslag bör man alltså ställa sig skeptisk till. Många flinka och resursstarka personer och organisationer finns i bakgrunden. Den saken är klar. Och grundtanken som förenar dessa människor, stiftelser, nätverk och tankesmedjor är att…

”den globala marknadsekonomin lyft miljontals människor ur fattigdom … dagens ekonomiska stagnation måste brytas med en ny grön, cirkulär och inkluderande tillväxtmodell, som ska skapa värde, arbete och välfärd åt alla” (Global utmaning).

Alltså ett klockrent nyliberalt tankemodell. Och ”Global Challenges Foundation” uttrycker sig så här:

”Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I många avseenden är det en förändring till det bättre. Både den genomsnittliga levnadsstandarden och livslängden har stigit väsentligt i de flesta länder. Dessutom har de tekniska landvinningarna gjort samhället globalt, både ekonomiskt och kulturellt.

Det finns dock en tydlig baksida av denna, i grunden, positiva utveckling. En del av de tidigare problemen har blivit större och nya risker har dykt upp som hotar mänskligheten. Den kanske mest dramatiska förändringen är att människan, för första gången, är i stånd att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

Krav på överstatlighet
Ännu en sak som man ser i organisationernas/nätverkens målformuleringar är att: i en globaliserad värld är problemen globala och måste lösas globalt. Olika idéer om överstatliga styrsystem – så kallad Global Governance – ser de alla som enda lösningen.

Aktivistnätverket XR har t ex konkreta krav på att den brittiska regeringen ska utse ”Citizens’ Assemblys” (”folkförsamlingar”) och sedan låta sig styras av dessa. De ska sammansättas ”allsidigt” och rekryteras av någon slags järntrust och alla medlemmar ska vara inställda på ”klimatmässig- och ekologisk rättvisa”. Man vill alltså ersätta demokratin med något slags slags överordnat expertorgan. Vad låter detta som?

Det finns alltså en resursstark sektor inom eliten som arbetar mycket medvetet för att rädda den globala ekonomin och idén om de fria marknadskrafternas välsignelse under sken av att vilja rädda planeten. De arbetar på olika fronter med smarta PR-konsulter, marknadsföringsmetoder och samordnar sig allt mer. Greta Thunberg tycks nu ha blivit en samlande ikon för denna elitrörelse – som väldigt många för närvarande okritiskt kastar sig i armarna på. Greta Thunberg är helt enkelt medialt oemotståndlig.

Det som i sammanhanget skrämmer mig, inte minst för de stora olösta miljöfrågornas skull, är den påfallande bristen på världspolitiska konfliktperspektiv. Inte ett ord om handels- och valutakrig, krig med vapen (och risk för kärnvapenanvändning) om råvaror, strategiska positioner och handelsvägar eller om hur den globala kapitalismen och marknadskrafterna ska tyglas – som om världspolitiken fanns i en helt annan värld.

... är läst 3029 gånger!

  49 kommentarer for “Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

 1. Leif Strandberg skriver:

  Bra genomgång av bakomliggande trådar till fenomenet Greta. I dagens ständiga mediebrus är det nog läge att vara försiktig; läsa mellan raderna, kolla källor och hela tiden erinra sig det Marx och Engels skrev: ”Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt.”

  När Knut nämner hur f.d. ministern Kristina Persson finns med i de nätverk som figurerar bakom Greta-liknande manifestationer erinrar jag mig hur den sedermera socialdemokratiska Persson, sprungen ur den superrika och mäktiga finansfamiljen Sven O Persson ägnade sig åt flummerier och bekostade nyandliga arbetsmarknadsinsatser.

  Nu har ju Kristina inte alltid varit pappas rika flicka; hon var faktiskt torparhustru under 1800-talet och blev dessutom ihjälslagen under 1300-talet. Så livet bland eliten är inte alltid en dans på rosor. Dock: De härskande tankarna är de härskandes tankar.

 2. Bengt Svensson skriver:

  “Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I må …
  … vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

  Det må vara ett skumt gäng som säger så, men är det inte sant? Klart att det är kapitalismen som ska räddas, vad annars. Någon socialism att rädda finns ju inte. Betyder det inte att försöka återgå till efterkrigstidens nordiska blandekonomi? En ”kapitalism med mänskligt ansikte”?

 3. Martin Gustavsson skriver:

  Vilka individer som ligger bakom Greta Thunberg och hur de är kopplade till varann är inte ett vetenskapligt argument mot klimatalarmismen.

  Det är tyvärr ”Guitl by assiociation” och delvis ”ad hominem”, vilket är polariserande och onödigt. Jag är själv skyldig till detta. Ingen är perfekt.

  MSB har fått mig på bättre tankar genom sin utmärkta skrift Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer.

  Har skrivit om saken här >>

 4. Pål Karlsson skriver:

  Måste anmäla avvikande uppfattning. Jag tror på ”klimatalarmisterna” för säkerhets skull (risken att de har rätt är för stor för). Och jag hejar på Greta och XR oavsett om hon/de stöttas av delar av etablissemanget. Allan Larsson, Anders Wijkman, Mats Svegfors och de övriga du räknar upp må var ”gamla höjdare”, men så särskilt otäcka är de väl ändå inte. Inte misstänkliggör du kamperna mot Nato-anslutning och för att Sverige ska skriva på om kärnvapenförbud trots att andra gamla höjdare som Thage G Petersson, Maj-Britt Theorin och Pierre Schori deltar.

  Debattartikeln du länkar till som Ernmans m.fl ska ha undertecknat är låst, men rubriken håller jag alla fall med om: ”Den akuta klimatkrisen kräver bred politisk samling”. (Även om jag vill hävda att det är en systemkris snarare än en klimatkris.) Ju fler som säger ifrån, desto bättre. Är det inte bra med en bred enhetsfront också i klimatfrågan?

  Och vad är det för fel med professionalitet? Varför bör kampen vara amatörmässig?

 5. Anders Persson skriver:

  Det handlar inte om ”vilka individer som ligger bakom Greta Thunberg”. Hon är faktiskt omyndig och inte fullt ansvarig för sina handlingar. Därför är det helt meningslöst att kritisera henne. Någon eller några måste stå bakom henne, liksom bakom andra omyndiga. Det är troligen föräldrarna, och det är dom som ska kritiseras, t ex för att uppmuntra unga människor att skolka från skolan.

 6. Hans Andersson skriver:

  Anders Persson har helt rätt. Greta T är minderårig och helt klart inte myndig och att hon fått ledigt som nu är fallet strider säkerligen mot såväl skollagen och Socialtjänstlagen.

  Om jag, i mitt tidigare utövande av läraryrket, ett antal decennier arbetet på den skola Greta tillhör, hade jag gjort en orosanmälan till socialförvaltningen gällande hennes situation.

  Anders Persson anger ett flertal skäl som bör beaktas noga i debatten. Finns fler skäl att tillföra, uppenbar risk för att hon far illa av den roll hon tilldelats och även valt själv, men som Anders skriver, föräldrarna är huvudansvariga, men socialförvaltningen borde redan själva inlett en utredning i ärendet. Annars anmälan av myndigheten till Förvaltningsdomstol.

 7. Knut Lindelöf skriver:

  Pål K!
  Jag håller med om att mina uppsnokade kopplingar och förhållanden till elitgrupper inte bevisar att dessa människor inte brinner för att rädda planeten. De tror säkert på vad de gör. Men det är ”alarmismen” jag misstror. Och det är den som fått så stora resurser. Och idéerna om överstalighet, är inte de oroande? Och globalkapitalismen, stormaktskonflikterna och krigen, måste de inte sättas i fokus?

 8. Leif Strandberg skriver:

  Till Martin och Pål!
  Nej, i en doktorsavhandling är det inte tillfyllest att åberopa olika personer för att verifiera eller falsifiera ens hypoteser. ”Jamen, pappa har sagt att…” är ingen bra och vetenskaplig ståndpunkt. Men, i den politiska debatten är det självklart att syna personerna bakom ståndpunkterna. Politik är ju uttryck för intressen, och inte minst klassintressen. När så den politiska och ekonomiska eliten (tillsammans med schlagerindustrin och påven) gör sig till talespersoner för den ena eller andra ståndpunkten så är det i min värld både intressant och viktigt att påpeka detta: Cui prodest.

 9. Lennart Facius skriver:

  Greta skall segla till Amerika. Varför går hon inte på vattnet? Det gjorde ju Jesus sägs det och eftersom hon i kyrkliga kretsar jämställs med honom som den nya frälsaren som skall rädda världen så borde det väl inte vara något problem? Eller? Undrar en som anser hela klimatfrågan vara rent nonsens.

  Vare sig jag Greta eller någon annan levande varelse på denna jord VET hur klimatet kommer att utveckla sig. Sedan kan man ju ibland undra om alla dessa undergångsprofeter överhuvudtaget vet vad ordet klimat beskriver eller betyder. Oavsett vad vi människor tar oss till eller sätter gradmål kommer utvecklingen att fortskrida och ska människan som art överleva gäller anpassning. Livet fortsätter oavsett om människan finns eller inte. Med andra ord, vi är en liten pling i historien.

  Men om vi byter ut ordet klimat mot ordet miljö och satsar alla dessa miljarder som går till spillo på meningslösa klimatjippon på miljön så kan vi påverka våra liv och få det bättre den tid vi lever.

 10. Anders Åberg skriver:

  Varför är det ingen som frågar sig vilka som står bakom dom s k klimatförnekarna?

  Den frågan är väl betydligt intressantare än att en tonåring backas upp av släkt och vänner.

 11. Bo Persson skriver:

  Jag håller med Knut L. Idag är det överstatligheten som är den stora frågan och etablissemanget är dominerat av överstatlighetsapostlar.

  Men överstatligheten är en återvändsgränd precis som socialismen visade sig vara det och vi ser idag hur det går för de etablerade partierna. De blir bara mindre och mindre. Och oavsett om ”klimatalarmisterna” har rätt eller inte så har fossiltiden ett slut precis som den hade en början.

 12. Peter Johansson skriver:

  Till Anders Åberg mfl:
  Klimatförnekarna? Vilka är det? Jag har aldrig sett någon förneka att vi har ett klimat. Jag tror inte ett skvatt på dessa ”klimaträddare” de vill vinna något, ekonomiskt, politiskt eller båda delarna. För det är märkligt att dessa bakomliggande personer oftast inte lever som de vill att andra ska leva med hänsyn till miljön. Ordet hyckleri infinner sig snabbt och att en annan bakomliggande agenda finns är väl tydligt? I alla fall misstänker jag det.

  Sen, varför vill ingen lyssna till de riktiga experterna på klimatområdet? Som exempelvis en av världens främsta vetenskapsmän på området, Professor Lennart Bengtsson. Det finns många experter som Lennart som precis som han är överens i klimatfrågan. Bara alla myter som sprids som ”99% av alla forskare är överens” gör åtminstone mig på det klara om de bakomliggande krafterna i världen.

 13. Hannu Komulainen skriver:

  Vad Greta Thunberg gjort är bara att hon sagt sanningen rakt i ansiktet på dem som har makten och ansvaret: ”Ni känner till klimatkrisen, men ni gör inget för att stoppa den!” D v s samma sak som Naomi Klein sagt i många år.

  Men det finns faktiskt en intressant likhet mellan henne och Jesus: För att slippa bry sig om Jesu enkla budskap om att behandla sin nästa som sig själv, började dåtidens mäktiga i romerska riket att dyrka personen Jesus, upphöja honom till Gud. Och liksom i fallet med Greta Thunberg, försöka krama ihjäl honom.

 14. Maria E Harrysson skriver:

  Om vi ska vänta in de ”perfekta förutsättningarna” för klimataktivism som leder oss mot ett hållbart samhälle kommer vi förlora kampen om uppvärmningen.

  Släpp gamla forna ideologier nu, vi hinner inte med sånt här tjafs. Tack och lov att Greta och XR finns, de sätter bollar i rullning medans andra bara passivt tycker.

 15. Peter Johansson skriver:

  Maria E Harrysson!
  Du kan vara alldeles lugn… CO2 är en livsnödvändig gas som inte leder till en dramatisk temperaturökning! Tvärtom absorberar våra växter CO2 vilket leder till mer växtlighet som ”äter” CO2. Dessutom om en ökning av CO2 till 400ppm har lett till en ökning på knappt en grad på 100 år så krävs det en fördubbling av CO2 till 800ppm och för att öka ytterligare en grad så måste CO2 halten ytterligare fördubblas till 1600ppm.

  Lyssna till riktiga experter på klimatområdet som i länken nedan. Jag väljer att lyssna till dessa experter framför en 16-åring som ser den helt osynliga gasen CO2 bolma ur skorstenarna.

 16. Anders Persson skriver:

  Man behöver inte vara vetenskapsman för att inse att något är snett, att vi vilseleds. Det heter jämnt och ständigt att de extrema väderhändelserna kommer att öka därför att de har redan ökat. Jo, det är det intryck man får av medierna, dels därför att rapporteringen blivit bättre de sista 30–40 åren, dels att människor dumdristigt nog valt att bygga i klimatologiskt farliga områden.

  Man behöver inte vara vetenskapsman för att logga in på SMHI:s klimatstatistik och se att extremvädret över Sverige knappast har ökat de sista 100 åren, trots en klar uppvärmning. Det är f n en vetenskaplig fråga varför modellerna kopplar ökande extremväder till stigande temperatur. Vad jag förstår är blickarna riktade mot det sätt som modellerna i alla tider, p g a begränsad datorkapacitet, har varit tvungna att förenkla den fysikaliska behandlingen av molnbildning.

  På länken ovan kan ni också se att det var nästan lika varmt på 1730-talet!

 17. Anders Åberg skriver:

  Peter Johansson!
  Naturligtvis fattar du vilka som är dom s k klimatförnekarna och du liksom alla dom högerpopulister som jobbar för oljeindustrin har som vanligt inte ett ord att säga om alla dom miljarder som denna industri lagt ner och fortfarande lägger ner i propaganda och påverkansarbete för att säkra sina gigantiska investeringar i klimatförstörande verksamhet.

  År 2011 visade Lennart Bengtsson i ett genmäle till NIPCC på hur dessa ”klimatförnekares” experter inte fanns att hitta i den etablerade vetenskapen, utan snarare var att betrakta som inhyrda av ”någon”. ”Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet”.

 18. Peter Johansson skriver:

  Anders Åberg!
  ”Högerpopulister” så där försvann argumenten och epiteten tog vid, vilket jag iofs är van vid. Varför ta till sig fakta när man kan smeta politiska epitet? När Lindelöf så analytiskt kopplar ihop storkapitalismen med Greta, låt gå utan vederhäftiga bevis men dock starka indicier, så blir de som köpt bankelitens agenda med klimatlarm naturligtvis purkna och förnekar som små trotsiga barn?

  Men ha ett bra liv, jorden kommer alltid att förse oss med de förutsättningarna vi måste dock förvalta dem bättre med satsningar på riktiga miljöproblem och inga domedagsprofetior att felaktigt slösa pengar på.

 19. Hans Andersson skriver:

  Greta är ett barn. Ett begåvat barn, med diagnos Asperger syndrom, en form av autism. Dessa barn är ofta mycket begåvade men får tragiskt nog ofta stora problem med sin skolgång. Deras funktionsproblematik i kombination med skolornas oförmåga att anpassa undervisningen på rätt sätt leder framför allt till hög frånvaro.

  Numera beskrivs dessa elever som ”hemmasittande”. Många elever med den bakgrunden lever trots extrem begåvning som vuxna, ofta utan fullständiga betyg från grundskolan.

  Greta tillhör den gruppen och snart kanske hon ska träffa president Donald Trump.

  Hon har enligt modern skolkat bort sina skolmöjligheter inte minst då hon under ett skolår suttit i skolstrejk utan för riksdagshuset.

  Skolan verkar ha gett tillstånd till skoluppehåll p g a hennes kändisskap och aktiva roll i kampen mot klimatet. Det beslutet är olaglig, kan inte beviljas formellt p g a inget lagstöd för åtgärden.

  Dessutom borde det ha upprättas en orosanmälan gällande Greta.

 20. Anders Åberg skriver:

  Peter Johansson!
  Kan inte se att några argument har försvunnit. Din förmåga att bemöta dom verkar däremot ha gjort det. Du lyckades inte argumentera emot vare sig att oljeindustrin bedriver propaganda eller Lennart Nilssons hävdande att klimatförnekandet är ett beställningsarbete.

 21. Bertil Carlman skriver:

  Pål Karlsson skriver ”Jag tror på ’klimatalarmisterna’ för säkerhets skull”. Du använder samma argumentation som Diderot. Han trodde på gud för säkerhet skull.

  Att isar smälter, glaciärer krymper, vegetationszoner flyttas är ovedersägligt. Och det behöver man inte vara klimatalarmist för att konstatera. Det vetenskapliga problemet är vad det beror på. Svaret på den frågan är långt mer komplicerad än vad alarmisterna vill kännas vid.

  På denna blogg har det publicerats rätt mycket och bra material om det. För mig är det värsta den stämning av domedag som skapas. Det blir rätt mycket som ”Den 28 december 1898 fattade Cecilia Fröding det svåra beslutet att begära brodern Gustafs intagning på mentalsjukhuset Upsala Hospital.” Det var Bileas komet som fick folk att bli religiösa/tokiga eller leva loppan. Jorden skulle ju ändå gå under. Överheten kämpar alltid hårt för att dra vanligt folks uppmärksamhet från de senares dagliga bekymmer.

 22. Tord Björk skriver:

  Det är välkommet att vänstern om än till övermåtta börjat intressera sig för globala klimatfrågan, även om den globala miljökrisen som det stora flertalet skolstrejkande talar om inklusive Thunberg är betydligt intressantare. Problemet är den alarmism som Knut Lindelöf och många ger uttryck för i termer av att nu är det upptäckt att eliten eftersträvar en överstatlig globalt sätt att regera, ”Global governance”.

  Men det är inget nytt alls, utan är något som funnits med från första början när globala institutioner växte fram inte minst i samband med första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Det bekämpades då av den folkliga radikala miljörörelsen och har gjorts sedan dess. Till exempel var Jordens Vänner en av de första att seriöst ta upp kritiken av den gröna kapitalismen i boken med denna titel utgiven på engelska och svenska 1995.

  Vänstern ägnar sig fortfarande åt att påstå att miljörörelsens saknar vänstern medvetenhet om detta, fast miljörörelsen var tidigare ute än vänstern.

 23. Maria E Harrysson skriver:

  Hej Peter Johansson!
  Hör att du läst Scener ur hjärtat, vad bra!

  Nu undrar jag av ren nyfikenhet vad det är som är så skrämmande med människor som engagerar sig för att andra människor ska få en dräglig framtid?

  En fråga till, vad skulle det finnas att vinna på att hitta på att CO2 påverkar klimatet? Liksom vem tror du konspirerar mot dig?

 24. Pål Karlsson skriver:

  Knut!
  ”…det är alarmismen jag misstror”. Ok, det finns forskare som säger att hotet mot klimatet är överdrivet. Men det är svårt att komma ifrån att den stora majoriteten klimatforskare är tämligen överens om att klimatet är på väg överstyr, att det är människan – d v s den fossilbaserade kapitalismen – som är orsaken och att konsekvenserna sannolikt blir förödande om vi inte får bukt med utsläppen av CO2 och andra växthusgaser med det snaraste. Om de, som experter, är övertygade om detta tycker jag det är deras förbannande skyldighet att larma.

  Här ett tips för den som läser engelska, Climate Change in a Nutshell: The Gathering Storm av James Hansen, som är en tungviktare i USA när det gäller klimatforskning. Googla gärna på honom. Visserligen 50 sidor på engelska men värt mödan om man vill lära sig hur en alarmerande forskare ser på saken.

  ”…idéerna om överstatlighet, är inte de oroande”. Jo, de som har sådana idéer måste givetvis kritiseras. Men vi lever ju å andra sidan redan under en överstat, som har sina säten på Wall Street, i Washington, City of London, Bryssel och Frankfurt. Och: Det som oroar mig är faktiskt risken för en katastrofal klimatförändring – även om den blir smygande och är omfattad av viss osäkerhet – och att det fortfarande är så mycket snack och lite verkstad.

  Greta kräver verkstad och det gör hon rätt i. Besluten måste fattas på global nivå. Det behöver inte betyda diktatorisk överstatlighet.

  ”Och globalkapitalismen, stormaktskonflikterna och krigen, måste de inte sättas i fokus?” Jovisst, jätteviktigt. Men det hindrar ju inte att den globala uppvärmningen också sätts i fokus. Och det får inte vara ett krav att de som sätter klimatet i första fokus inte är värda att lyssna på för att de inte tar upp globalkapitalismen och imperialismen i samma andetag.

 25. Pål Karlsson skriver:

  Hans A!
  Såvitt jag förstår har Greta i våras gått ut nian och valt att nu direkt inte börja gymnasieskolan. Gymnasiet är inte obligatoriskt och således inget skolan olagligt givit tillstånd till. Tillstånd behövs ej. Var det f ö inte så Björn Borg, eller var det Ingemar Stenmark, också gjorde? Och Greta har skolkat på fredagar, inte varje dag hela skolåret. Nånstans har jag läst att hon fick A i de flesta ämnen och B i övriga. Men det kan förstås vara fake news.

 26. Bertil Carlman skriver:

  Det sätt som Tord Björk använder vänster på gör det klart för mig, att jag inte är en del av den. Liksom jag inte är feminist; det är ju också Göran Persson och Jan Björklund. Fast den senare en liberal sådan. Vid eftertanke är nog också Göran P en liberal feminist!? Och nog finns det en liberal vänster?

  Tack Tord Björk, nu har jag bestämt mig. Jag gör som Pål Steigan ”jeg sier simpelheten at jeg er kommunist”. Vänster det får andra kalla sig.

 27. Anders Persson skriver:

  ”Lyssna på forskarna!” säger Greta. Som meteorolog, och därmed ”insider”, har jag lyssnat på forskarna i snart 40 år. Och det som störde mig ganska tidigt, i slutet på 80-talet redan, var att mina forskarkollegor i klimatbranschen, internt, bland oss meteorologer, uttryckte sig mycket mer återhållsamt och balanserat, än när TV-kamerorna kopplades på eller journalisterna vässade sina pennor.

  Någon gång kring 2005 hamnade jag på ett meteorologmöte bredvid min gamle professor Bert Bolin. Vi hade skrivit en bok tillsammans 1979 Vad gör vi med klimatet (Ordfront) varefter han gått vidare och varit med om att grunda IPCC.

  Nu sade han oförbehållsamt: ”-99% av det som skrivs om klimatet i medierna är strunt!”.

  Men så besinnade han sig: ”-Nja, kanske bara 80%!”

  Bland meteorologer är klimatforskarna måna om att upprätthålla sitt anseende och mer intressanta än när de talar för allmänheten och, i synnerhet, politikerna. Det är de senare som driver på dem, kräver att de är 100% eniga.

 28. Bo Persson skriver:

  Alla är överens om att fossiltiden har ett slut. Och om man tänker på hur svårt det är att få bort kärnvapnen, så menar jag nog att det inte går att korta ner den tiden särskilt mycket.

 29. Bertil Carlman skriver:

  ”Greta kräver verkstad och det gör hon rätt i. Besluten måste fattas på global nivå. Det behöver inte betyda diktatorisk överstatlighet.” Skriver Pål K. Om det nu inte ”behöver” det, vad kan det bli i stället? Var i de alarmistiska kretsarna finns det tecken på ett mer folkligt inflytande? Överheten har aldrig gjort något positivt för underheten, om den inte tvingats därtill, oftast av just underheten. Vilken är dagens ”globala nivå” Pål? Hur stort inflytande har Venezuela, Kuba, Iran, Syrien, Nicaragua… Sverige m fl på denna ”globala nivå”? Men du syftar kanske på den framtid då Imperiet imploderat, du och jag dött (i varje fall jag), den framtid i vilken jorden är multipolär?

 30. Torgny Forsberg skriver:

  Carbon Majors-rapporten 2017
  säger att 70 procent av alla växthusgaser frigjorda från 1988 till 2015 kom från bara 100 företag. En Oxfam-rapport som publicerades samtidigt med undertecknandet av Parisavtalet visade att de rikaste 10 procent av världens befolkning är ansvariga för 50 procent av världens koldioxidutsläpp och att de fattigaste 50 procenten bara ansvarar för 10 procent av utsläppen.

  Nu när Greta T och alla borgerliga politiker, företagsmedia, och pseudo-vänstergrupper är överens om att den globala uppvärmningen orsakas av folks/arbetarnas ”livsstil”, ”dieter” (bli vegetarian) och ”konsumentkultur”. Då ställer inte jag upp, utan blir skeptisk som Knut L med flera.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.