Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

retafenomenet fascinerar. Hur kan det komma sig att denna lilla 15-åriga flicka blivit en så stark och oemotståndlig klimaträddarikon?

Jag läser runt på nätet om saken. Många har funderat på samma sak, men många önskar istället att Greta ska vara den ledargestalt som ska föra oss alla in på den rätta vägen mot FN:s klimatmål. Jag skriver inte att man inte ska oroa sig för global uppvärmning, men vill här bara försöka diskutera om klimatalarmismen är särskilt folkligt grundad.

Vad var det då som hände?
Mycket verkar ha tagit sin början ganska plötsligt förra sommaren i samband med att Greta Thunberg inledde sin sittstrejk från skolundervisningen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 20 augusti 2018.

Som av en händelse råkade till exempel Ingmar Rentzhog just denna dag på väg till jobbet passera Greta med sitt plakat utanför riksdagshuset, tog bilder och gjorde några uppdateringar på sociala medier. Det blev stort genomslag. I oktober utsågs samme Rentzhog till årets miljöinfluencer 2018.

Malena Ernman och hennes man Svante Thunberg (Gretas föräldrar) hade vid denna tidpunkt just skrivit färdigt boken Scener ur hjärtat, som några dagar senare lanserades av just Ingemar Rentzhog, bland annat genom uppdateringen i sociala medier med bild på Greta vid riksdagshuset.

Global utmaning
Ännu ett förhållande att notera är att f d framtidsministern Kristina Persson (S) 2005 startade tankesmedjan ”Global utmaning”, som vill vara ”plattform för enskilda, organisationer och företag, som vill förbättra förutsättningarna för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige och globalt”. Bakom tankesmedjan står även gamla höjdare som Allan Larsson, Ulf Dahlsten, Mats Svegfors, Anders Wijkman m fl.

Ingemar Rentzhog är liksom Kristina Persson bördiga från Östersund i Jämtland och familjerna Persson och Rentzhog känner förstås varandra sedan generationer.

Och, återigen som av en händelse, blev Ingemar Rentzhog nyligen vald till ordförande i Kristina Perssons tankesmedja.

Av allt att döma finns även förbindelse mellan Thunbergfamiljen och Ingemar Rentzhog. Dels var han inblandad i boklanseringen och dels var de båda undertecknare till en debattartikel i DN den 1/9 2018. Undertecknare var förutom Marlena Ernman och Ingmar Rentxhog Kristina Persson, Anders Wijkman, Erik Brandsma (vd för Jämtkraft), Antje Jackelén (ärkebiskop), Johan Rockström, Daniel Sachs (vd för Proventus) och Mats Andersson (vice ordförande för Global Challenges Foundation). En prominent skara minst sagt.

Greta och XR
Några månader innan Greta satte sig framför riksdagshuset startades också ett internationellt ”systemkritiskt aktivistnätverk” i London med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. Namnet är Extinction Rebellion (förkortat XR), och målsättningen är att med ickevåldsmotstånd och civil olydnad få makthavare att fatta beslut som förhindrar den globala uppvärmningen, ekologisk kollaps och mänsklig utrotning.

I mitten av april 2019 genomförde man aktionen ”Shut Down London”, då man blockerade flera kommunikationer i London. Brittisk polis gjorde stora ingripanden. Några dagar senare meddelades att liknande rörelser börjat uppstå i Sverige, bland annat i Stockholm och Göteborg. I april-protesterna i London deltog Greta Thunberg genom att hålla ett tal vid Marbel Arch till en stor XR-demonstration.

Granskar man XR:s hemsida slås man av bristen på amatörmässighet. Allt är superproffsigt. Alla texter är uppfordrande, slirigt radikalretoriska och undflyende på ett sätt som pekar mot att de är framtagna av slipade spindoktorer. Denna rörelse har med stor säkerhet tjänstvilliga proffs bakom ryggen.

I listan av undertecknare i ovan nämnda DN-artikel läste vi också namnet Mats Andersson, som var vice ordförande i en stiftelse med mycket likartade målsättningar, Global Challenges Foundation. Denna bildades 2012 av László Szombatfalvy, en framgångsrik svensk finansman och filantrop som började med två tomma händer efter att ha flytt från Ungern 1956. I denna stiftelses styrelse hittar vi personer som Johan Rockström och Margot Wallström.

Sambanden är många
Dessa stiftelser, tankesmedjor och aktivistnätverk verkar hänga samman, inte minst i sina idéprogram. Man finner också diverse personkopplingar inom politisk elit, finanselit och akademisk elit på korsen och tvären, vilket visserligen inte bevisar att förbindelserna är otillbörliga på något sätt, endast att dessa nyckelpersoner är väl bekanta med varandra, samstämmiga i dessa frågor och kanske samordnade på olika sätt. Det visar även tydligt på att det knappast är gräsrotsrörelser det är fråga om, utan uppifrån drivna elitprojekt av olika slag.

Att det är en slump att fenomenet Greta Thunberg fått ett så enormt medialt genomslag bör man alltså ställa sig skeptisk till. Många flinka och resursstarka personer och organisationer finns i bakgrunden. Den saken är klar. Och grundtanken som förenar dessa människor, stiftelser, nätverk och tankesmedjor är att…

”den globala marknadsekonomin lyft miljontals människor ur fattigdom … dagens ekonomiska stagnation måste brytas med en ny grön, cirkulär och inkluderande tillväxtmodell, som ska skapa värde, arbete och välfärd åt alla” (Global utmaning).

Alltså ett klockrent nyliberalt tankemodell. Och ”Global Challenges Foundation” uttrycker sig så här:

”Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I många avseenden är det en förändring till det bättre. Både den genomsnittliga levnadsstandarden och livslängden har stigit väsentligt i de flesta länder. Dessutom har de tekniska landvinningarna gjort samhället globalt, både ekonomiskt och kulturellt.

Det finns dock en tydlig baksida av denna, i grunden, positiva utveckling. En del av de tidigare problemen har blivit större och nya risker har dykt upp som hotar mänskligheten. Den kanske mest dramatiska förändringen är att människan, för första gången, är i stånd att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

Krav på överstatlighet
Ännu en sak som man ser i organisationernas/nätverkens målformuleringar är att: i en globaliserad värld är problemen globala och måste lösas globalt. Olika idéer om överstatliga styrsystem – så kallad Global Governance – ser de alla som enda lösningen.

Aktivistnätverket XR har t ex konkreta krav på att den brittiska regeringen ska utse ”Citizens’ Assemblys” (”folkförsamlingar”) och sedan låta sig styras av dessa. De ska sammansättas ”allsidigt” och rekryteras av någon slags järntrust och alla medlemmar ska vara inställda på ”klimatmässig- och ekologisk rättvisa”. Man vill alltså ersätta demokratin med något slags slags överordnat expertorgan. Vad låter detta som?

Det finns alltså en resursstark sektor inom eliten som arbetar mycket medvetet för att rädda den globala ekonomin och idén om de fria marknadskrafternas välsignelse under sken av att vilja rädda planeten. De arbetar på olika fronter med smarta PR-konsulter, marknadsföringsmetoder och samordnar sig allt mer. Greta Thunberg tycks nu ha blivit en samlande ikon för denna elitrörelse – som väldigt många för närvarande okritiskt kastar sig i armarna på. Greta Thunberg är helt enkelt medialt oemotståndlig.

Det som i sammanhanget skrämmer mig, inte minst för de stora olösta miljöfrågornas skull, är den påfallande bristen på världspolitiska konfliktperspektiv. Inte ett ord om handels- och valutakrig, krig med vapen (och risk för kärnvapenanvändning) om råvaror, strategiska positioner och handelsvägar eller om hur den globala kapitalismen och marknadskrafterna ska tyglas – som om världspolitiken fanns i en helt annan värld.

... är läst 3030 gånger!

  49 kommentarer for “Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

 1. Ingvar Mannersson skriver:

  I klimathysterins spår dyker det upp krav på att demokratin ska sättas ur spel. En av de främsta företrädarna för detta är Greta Thunberg. Enligt henne finns det inte tid att debattera; politikerna måste agera. En annan antidemokrat inom miljörörelsen är Miljöpartisten Per Holmberg (väder-Per). I Aftonbladet-TV år 2009 sa han:

  ”Jag fick en fråga för ett antal år sedan; ’vad skulle du göra om du var statsminister?’ Och då svarade jag att jag snabbt skulle avskaffa alla val. För att det jag ser framför mig nu, det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig. Och då, om man hårdrar det lite då, så har vi inte tid att hålla på och käbbla mellan partierna som exempel, utan nu gäller det att verkligen sätta ned foten och visa att vi faktiskt är ense om det och det.”

  Ytterligare en diktaturvurmare är vänsterpartisten Torbjörn Tännsjö, som i en debattartikel förespråkade en global diktatur för att lösa ”klimatkrisen”.

 2. Pål Karlsson skriver:

  Anders P, Bertil C, med flera!
  Ja, men ska vi då bara för att det inte råder hundraprocentig enighet i forskarvärlden sätta oss med armarna i kors och hoppas att förnekarna får rätt. Bör vi inte hålla oss till försiktighetsprincipen och göra allt vi kan för att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser till netto noll? För säkerhets skull.

 3. Maria E Harrysson skriver:

  Man får inte rädda världen om man inte gör det perfekt och kommer från ”rätt” omständigheter.

  Min slutsats av blogginlägget och varannan kommentar här.

  Är ni själva engagerade i någon form av klimat-/miljörörelse?

 4. Knut Lindelöf skriver:

  Pål K!
  Världen är en osäker plats och det har den alltid varit (riskerna är dessutom mycket ojämnt fördelade). När man talar om detta i termer av den slutliga kampen mellan det goda och det onda (Harmagedon) drar jag instinktivt öronen åt mig (för säkerhets skull).

  Jag skulle vilja svara tre saker på dina sista frågor: 1) Den stora enigheten i forskarvärlden om vad den globala uppvärmningen beror på är inte så stor som många hävdar (om jag förstått saken rätt). 2) Uppdelningen av debattörer i förnekare och alarmister missgynnar förnuftigt tankeutbyte. Miljöfrågan är mycket större än bara att stoppa CO2-utsläppen, det kanske inte ens hjälper… 3) Försiktighetsprincipen kan lika gärna leda oss till andra beslut än att satsa enorma resurser på att minska CO2-utsläppen.

 5. Catarina Östlund skriver:

  Helt rätt Anders Åberg! Varför frågar man sig inte vilka som står bakom klimatförvillarna / klimatreatlitetsförnekarna/? Kolla i vilket forum ex Lars Bern, Lennart Bengtsson, Elsa Widding m fl ofta framhålls… jo på Stockholmsinititiativet.

  Stockholmsintitiativets skribenter utsätts för onådig granskning av Uppsalaintitiativet… som startades hösten 2008 som ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar och desinformation. Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp, viktiga och omdebatterade ämnen.” D v s att föra fram vad forskarna kommit fram till… till skillnad från Stockholmsintitiativet som har som agenda att påverka opinionen.

 6. Bo Persson skriver:

  Spelar det någon större roll om koldioxidaktivisterna tror eller inte tror att det går att göra särskilt mycket när det gäller utsläppen. Oavsett om de tror det eller inte, så använder de ju samma överstatliga och antidemokratiska argument.

 7. Ann Hammar skriver:

  Måhända är Greta påverkad av sina föräldrar och andra vuxna närstående med ”makt och pengar”, men hon är den som står upp nationellt och internationellt och talar om det som många andra inte vill/vågar säja högt. En klimatrörelse i vår tid borde väl kunna bli en enhetsfront likt dom vi lyckades skapa på 60-70-talen? Vi som kallar oss ”vänster” behövs i en sån rörelse, men alla andra behövs åxå för att vi ska få vår enhet kring dessa viktiga frågor!! Andra världsfrågor som krig och fattigdom är inte mindre viktiga för det. Dessutom hänger ju det mesta ihop med vartannat. Spännande debatt. Tack Pål för dina inlägg som jag ger mitt stöd! Vi i alarmismrörelsen//FFF gör ju nåt iallafall.

 8. Agneta Norlin skriver:

  Jag tycker man blandar ihop saker och förvillar med klimatalarmismen eller klimataktivismen. Och nog visar denna sammanställning klart på att klimataktivismen inte är en gräsrotsrörelse utan något toppstyrt. Det i sig borde få fler att se de röda flaggorna vifta. Var inte så naiva! Så typiskt att styra folkopinionen med rädsla också bara det en stor varningsflagga. Nej se till de fakta som finns istället. Som att koldioxidutsläpp och temperaturutveckling inte alls följs åt som de skulle göra om det fanns ett kausalt samband. Varför hade vi en kallperiod under -60 och -70 talet när koldioxidutsläppen ökade så mycket? Och en så stor temperaturökning under tidigt 1900-tal när utsläppen var små? Vad har föranlett istidernas början och slut tidigare i historien? Om vi inte vet svaret på det, hur kan vi veta hur mycket våra koldioxidutsläpp påverkar den ev klimatförändringen? Enligt temperaturmätningar från Sverige och USA har temperaturen i dessa länder i alla fall legat konstant de senaste 100 åren.

 9. Anders Persson skriver:

  Agneta N!
  Nu råkar vi ha ganska bra kläm på varför istiderna kom och gick. I allra största korthet berodde det på svängningar och ojämnheter i jordens bana runt solen och ändringar i jordaxlens lutning, vilket gav olika vinklar på instrålningen.

  Sedan tycker jag att man ska inte bara skjuta in sig på temperaturutvecklingen och ännu mindre på ökningen av CO2, utan titta på de möjliga konsekvenserna i form av ökat extremväder. Men detta har i stort sett alls icke ökat så länge vi har statistik, vare sig i världen eller i Sverige. Se här!

 10. Agneta Norlin skriver:

  Anders P!
  Jag vet inte om man är så säker på vad som orsakat istiderna som du verkar tro. Vi vet ju inte helt säkert hur solen fungerar idag så jag tror det är mycket som återstår att förstå kring vad som driver solen och i sin tur påverkar vår jord. Och då tänker jag mig att det är någon typ av elektriska krafter som finns i och genomsyrar kosmos och som påverkar alla himlakroppar på olika sätt som vi inte upptäckt eller förstått riktigt ännu.

  Jag vet inte om vinkeln till solen och omloppsbanan räcker som förklaring till varför temperaturen vid förra istidens slut kunde öka 12 grader på mindre än 3 år kanske över en natt enligt vad man utläst av isborrkärnorna?

  Sen undrar jag också om det vi kallar fossila bränslen egentligen är fossila. Tycker den abiotiska förklaringen låter mer trolig och förklarar också hur man kan hitta olja och gas på såna djup som man gjort t ex i Dalarna. Jag tycker man ska fokusera på miljöproblem istället för CO2. Och att vi behöver andra energikällor!

 11. Agneta Norlin skriver:

  Tycker också att de som larmar om klimatet oftare använder känslomässiga argument än fakta. Kan bero på att man faktiskt saknar fakta som underbygger ens argument. Medan de som ifrågasätter koldioxidhypotesen som enda förklaring till klimatförändring oftare hänvisar till fakta.

  Det är alltför lätt att styra folk med rädsla, skuld och skam och jag tycker att det i sig borde göra att det ringer en varningsklocka. Vad jag sett så är det den alarmistiska rörelsen som verkar sponsrad från högsta ort och de som ifrågasätter är mer enskilda individer som inte dragits med i hysterin, utan börjat leta själva efter andra perspektiv och fakta. För att man sett att larmen inte slagit in och/eller att hypotesen inte är bevisad och saknar verklighetsförankring, samt att modellerna är direkt dåliga etc.

  Sen är klimatalarmismen verklighetsfrånvänd. Kina och Indien har enormt mycket större totala koldioxidutsläpp och kommer att ha ännu större i framtiden.

 12. Anders Åberg skriver:

  Knut L!
  ”Den stora enigheten i forskarvärlden om vad den globala uppvärmningen beror på är inte så stor som många hävdar (om jag förstått saken rätt)”

  Där har vi kanske en av dom viktigaste frågorna i den här debatten. Själv har jag uppfattat IPCC som seriösa och med stor uppbackning i forskarvärlden, men jag har bara andra, i mina ögon trovärdiga, personers påståenden om det som grund.

  T o m Lennart Bengtsson tycks utgå från att IPCC är seriösa, även om han tolkar materialet lite annorlunda.

  Klimatförnekarnas löjligt tvärsäkra, ovetenskapliga och ibland rent skrattretande sätt att argumentera, plus deras ofta mycket tydliga politiska koppling till högerpopulismen stärker mig också i min uppfattning, men det är ju inget direkt bergfast grund att stå på.

  Så nu blir jag nyfiken på hur du kommer fram till din ståndpunkt. Hur kollar man egentligen på vilken sida i debatten majoriteten av klimatforskarna står?

 13. Knut Lindelöf skriver:

  Anders Å!
  Jag gör som du och de allra flesta andra, lutar mig försiktigt mot andras bedömningar. När det till exempel gäller Greta T ser jag två sidor. Dels de kloka och värdigt framförda kraven på makthavare att ta klimatfrågan på allvar, men också hennes upphöjelse till messiansk ofelbarhetsstatus. Det är inte sunt. Det senare är mer ett mediefenomen som bör diskuteras i ett sådant sammanhang. Många förnekare för fram skrämselfrågan, att rädda människor är lättare att styra. Även den frågan bär på ett frö av sanning, men några sådana konspirationer tror jag definitivt inte på. Slutsats: Jag förhåller mig avvaktande skeptisk åt alla håll, men håller dörrarna öppna, åtminstone på glänt.

 14. Agneta Norlin skriver:

  Anders Åberg!
  Du verkar tro att oljeindustrin ligger bakom de som är skeptiska till att våra utsläpp av koldioxid ensamt förklarar klimatförändring. Men Rockefeller-familjen och deras pengar ligger bakom bildandet av IPCC. Klimatupplysningen däremot är en oberoende ideell förening. Där ligger inga stora industriintressen bakom. Om man ska ”follow the money” så inte är IPCC mer att lita på. Och alla forskare som är knutna till IPCC har det politiska uppdraget att undersöka människans påverkan på klimatet, inga andra faktorer som påverkar klimatet undersöks. Det är inte ett vetenskapligt förhållningssätt. Och det har också lett till att flera forskare hoppat av det uppdraget. Det har också lett till forskningsfusk (se ”Climategate”) man har manipulerat data för att påverka resultatet. Om CO2 hypotesen stämde hade man väl inte behövt fuska?

 15. Anders Persson skriver:

  ”Climategate” 2009 fick stor effekt eftersom den stred mot den idealiserade bilden av den ärlige, hängivne och sanningssökande vetenskapsmannen. Men alla som studerat vetenskapens historia och, i synnerhet, själv rört sig i den världen vet att vad som skedde vid universitetet i East Anglia var ganska normalt.

  Att CO2-halten stiger och att den globala temperaturen stiger är ovedersägligt, men kopplingen är mindre klar: varför stagnerade eller avtog den globala temperaturen mellan 1945 och 1975? Ända fram till 1980 befarade man snarare en ”ny istid” än global uppvärmning. Därför satte Ordfront en vintrig bild på omslaget till Bert Bolins (och min) bok från 1979 Vad gör vi med klimatet?

  Men där jag tycker att alla visar sig handfallna är accepterande att extremvädret (stormar och skyfall) kommer att öka. Det är tveksamt om modellerna angivit det och någon nämnvärd ökning har inte skett på de senaste dryga 100 åren. Men MSM ger det intrycket.

  Känslor, känslor, känslor…

 16. Anders Åberg skriver:

  Agneta Norlin!
  Det där har vi avhandlat ett flertal gånger och jag tror inte alls på vad du säger.

  “follow the money” leder direkt till den fossilbaserade industrin. Den är idag kluven i det att den måste slå vakt om redan gjorda investeringar i gammal teknik, men samtidigt måste hålla dörren öppen för den nya.

  Mäktiga rikemän påstås ha investerat pengar i båda sidor i klimatfrågan och det kan vara sant. Klimatrörelsen som överheten trodde ha under sin kontroll tycks dock idag, med hjälp av Greta, skena iväg på ett sätt som hotar deras investeringar.

  Det mest sannolika är att dessa oerhört rika och mäktiga intressen ligger bakom både högerpopulismen och sajter som klimatupplysningen. Allt för att skapa förvirring och osäkerhet och förstöra möjligheterna att bygga en stark internationell folkrörelse i klimatfrågan. Starka folkrörelser, vet dom av bitter erfarenhet, är det enda som kan hota deras makt.

 17. Agneta Norlin skriver:

  Anders Åberg, det är väl just det som är frågan om klimatrörelsen verkligen är en folkrörelse? Har du sett föredraget av Jacob Nordangård eller läst hans bok ”Rockefeller en klimatsmart historia”?

 18. Anders Åberg skriver:

  Agneta Norlin!
  Klimatrörelsen har potential att bli en verklig folkrörelse och utanför stormogulernas kontroll dessutom.

  Rockefellersoppan har jag redan svarat på och jag finner ingenting där som motsäger IPCC:s rapporter.

 19. […] Lindelöf beskriver vilka individer som ligger bakom Greta Thunberg och hur de är kopplade till varann, men begår då de ovetenskapliga argumentationsfelen ”associationsskuld” och delvis ”ad hominem”, vilket är polariserande och onödigt. Jag är själv skyldig till detta. Ingen är perfekt. MSB har fått mig på bättre tankar genom sin utmärkta skrift Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer. […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.