Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

retafenomenet fascinerar. Hur kan det komma sig att denna lilla 15-åriga flicka blivit en så stark och oemotståndlig klimaträddarikon?

Jag läser runt på nätet om saken. Många har funderat på samma sak, men många önskar istället att Greta ska vara den ledargestalt som ska föra oss alla in på den rätta vägen mot FN:s klimatmål. Jag skriver inte att man inte ska oroa sig för global uppvärmning, men vill här bara försöka diskutera om klimatalarmismen är särskilt folkligt grundad.

Vad var det då som hände?
Mycket verkar ha tagit sin början ganska plötsligt förra sommaren i samband med att Greta Thunberg inledde sin sittstrejk från skolundervisningen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 20 augusti 2018.

Som av en händelse råkade till exempel Ingmar Rentzhog just denna dag på väg till jobbet passera Greta med sitt plakat utanför riksdagshuset, tog bilder och gjorde några uppdateringar på sociala medier. Det blev stort genomslag. I oktober utsågs samme Rentzhog till årets miljöinfluencer 2018.

Malena Ernman och hennes man Svante Thunberg (Gretas föräldrar) hade vid denna tidpunkt just skrivit färdigt boken Scener ur hjärtat, som några dagar senare lanserades av just Ingemar Rentzhog, bland annat genom uppdateringen i sociala medier med bild på Greta vid riksdagshuset.

Global utmaning
Ännu ett förhållande att notera är att f d framtidsministern Kristina Persson (S) 2005 startade tankesmedjan “Global utmaning”, som vill vara “plattform för enskilda, organisationer och företag, som vill förbättra förutsättningarna för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige och globalt”. Bakom tankesmedjan står även gamla höjdare som Allan Larsson, Ulf Dahlsten, Mats Svegfors, Anders Wijkman m fl.

Ingemar Rentzhog är liksom Kristina Persson bördiga från Östersund i Jämtland och familjerna Persson och Rentzhog känner förstås varandra sedan generationer.

Och, återigen som av en händelse, blev Ingemar Rentzhog nyligen vald till ordförande i Kristina Perssons tankesmedja.

Av allt att döma finns även förbindelse mellan Thunbergfamiljen och Ingemar Rentzhog. Dels var han inblandad i boklanseringen och dels var de båda undertecknare till en debattartikel i DN den 1/9 2018. Undertecknare var förutom Marlena Ernman och Ingmar Rentxhog Kristina Persson, Anders Wijkman, Erik Brandsma (vd för Jämtkraft), Antje Jackelén (ärkebiskop), Johan Rockström, Daniel Sachs (vd för Proventus) och Mats Andersson (vice ordförande för Global Challenges Foundation). En prominent skara minst sagt.

Greta och XR
Några månader innan Greta satte sig framför riksdagshuset startades också ett internationellt “systemkritiskt aktivistnätverk” i London med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. Namnet är Extinction Rebellion (förkortat XR), och målsättningen är att med ickevåldsmotstånd och civil olydnad få makthavare att fatta beslut som förhindrar den globala uppvärmningen, ekologisk kollaps och mänsklig utrotning.

I mitten av april 2019 genomförde man aktionen “Shut Down London”, då man blockerade flera kommunikationer i London. Brittisk polis gjorde stora ingripanden. Några dagar senare meddelades att liknande rörelser börjat uppstå i Sverige, bland annat i Stockholm och Göteborg. I april-protesterna i London deltog Greta Thunberg genom att hålla ett tal vid Marbel Arch till en stor XR-demonstration.

Granskar man XR:s hemsida slås man av bristen på amatörmässighet. Allt är superproffsigt. Alla texter är uppfordrande, slirigt radikalretoriska och undflyende på ett sätt som pekar mot att de är framtagna av slipade spindoktorer. Denna rörelse har med stor säkerhet tjänstvilliga proffs bakom ryggen.

I listan av undertecknare i ovan nämnda DN-artikel läste vi också namnet Mats Andersson, som var vice ordförande i en stiftelse med mycket likartade målsättningar, Global Challenges Foundation. Denna bildades 2012 av László Szombatfalvy, en framgångsrik svensk finansman och filantrop som började med två tomma händer efter att ha flytt från Ungern 1956. I denna stiftelses styrelse hittar vi personer som Johan Rockström och Margot Wallström.

Sambanden är många
Dessa stiftelser, tankesmedjor och aktivistnätverk verkar hänga samman, inte minst i sina idéprogram. Man finner också diverse personkopplingar inom politisk elit, finanselit och akademisk elit på korsen och tvären, vilket visserligen inte bevisar att förbindelserna är otillbörliga på något sätt, endast att dessa nyckelpersoner är väl bekanta med varandra, samstämmiga i dessa frågor och kanske samordnade på olika sätt. Det visar även tydligt på att det knappast är gräsrotsrörelser det är fråga om, utan uppifrån drivna elitprojekt av olika slag.

Att det är en slump att fenomenet Greta Thunberg fått ett så enormt medialt genomslag bör man alltså ställa sig skeptisk till. Många flinka och resursstarka personer och organisationer finns i bakgrunden. Den saken är klar. Och grundtanken som förenar dessa människor, stiftelser, nätverk och tankesmedjor är att…

“den globala marknadsekonomin lyft miljontals människor ur fattigdom … dagens ekonomiska stagnation måste brytas med en ny grön, cirkulär och inkluderande tillväxtmodell, som ska skapa värde, arbete och välfärd åt alla” (Global utmaning).

Alltså ett klockrent nyliberalt tankemodell. Och “Global Challenges Foundation” uttrycker sig så här:

“Världen har förändrats radikalt under de senaste hundra åren. I många avseenden är det en förändring till det bättre. Både den genomsnittliga levnadsstandarden och livslängden har stigit väsentligt i de flesta länder. Dessutom har de tekniska landvinningarna gjort samhället globalt, både ekonomiskt och kulturellt.

Det finns dock en tydlig baksida av denna, i grunden, positiva utveckling. En del av de tidigare problemen har blivit större och nya risker har dykt upp som hotar mänskligheten. Den kanske mest dramatiska förändringen är att människan, för första gången, är i stånd att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är helt beroende av – och är dessutom på god väg att göra det.”

Krav på överstatlighet
Ännu en sak som man ser i organisationernas/nätverkens målformuleringar är att: i en globaliserad värld är problemen globala och måste lösas globalt. Olika idéer om överstatliga styrsystem – så kallad Global Governance – ser de alla som enda lösningen.

Aktivistnätverket XR har t ex konkreta krav på att den brittiska regeringen ska utse “Citizens’ Assemblys” (“folkförsamlingar”) och sedan låta sig styras av dessa. De ska sammansättas “allsidigt” och rekryteras av någon slags järntrust och alla medlemmar ska vara inställda på “klimatmässig- och ekologisk rättvisa”. Man vill alltså ersätta demokratin med något slags slags överordnat expertorgan. Vad låter detta som?

Det finns alltså en resursstark sektor inom eliten som arbetar mycket medvetet för att rädda den globala ekonomin och idén om de fria marknadskrafternas välsignelse under sken av att vilja rädda planeten. De arbetar på olika fronter med smarta PR-konsulter, marknadsföringsmetoder och samordnar sig allt mer. Greta Thunberg tycks nu ha blivit en samlande ikon för denna elitrörelse – som väldigt många för närvarande okritiskt kastar sig i armarna på. Greta Thunberg är helt enkelt medialt oemotståndlig.

Det som i sammanhanget skrämmer mig, inte minst för de stora olösta miljöfrågornas skull, är den påfallande bristen på världspolitiska konfliktperspektiv. Inte ett ord om handels- och valutakrig, krig med vapen (och risk för kärnvapenanvändning) om råvaror, strategiska positioner och handelsvägar eller om hur den globala kapitalismen och marknadskrafterna ska tyglas – som om världspolitiken fanns i en helt annan värld.

  49 kommentarer for “Mäktiga krafter bakom klimatalarmismen

 1. Anders Persson
  2019-08-14 kl. 13:13

  Man behöver inte vara vetenskapsman för att inse att något är snett, att vi vilseleds. Det heter jämnt och ständigt att de extrema väderhändelserna kommer att öka därför att de har redan ökat. Jo, det är det intryck man får av medierna, dels därför att rapporteringen blivit bättre de sista 30–40 åren, dels att människor dumdristigt nog valt att bygga i klimatologiskt farliga områden.

  Man behöver inte vara vetenskapsman för att logga in på SMHI:s klimatstatistik och se att extremvädret över Sverige knappast har ökat de sista 100 åren, trots en klar uppvärmning. Det är f n en vetenskaplig fråga varför modellerna kopplar ökande extremväder till stigande temperatur. Vad jag förstår är blickarna riktade mot det sätt som modellerna i alla tider, p g a begränsad datorkapacitet, har varit tvungna att förenkla den fysikaliska behandlingen av molnbildning.

  På länken ovan kan ni också se att det var nästan lika varmt på 1730-talet!

 2. Anders Åberg
  2019-08-14 kl. 13:42

  Peter Johansson!
  Naturligtvis fattar du vilka som är dom s k klimatförnekarna och du liksom alla dom högerpopulister som jobbar för oljeindustrin har som vanligt inte ett ord att säga om alla dom miljarder som denna industri lagt ner och fortfarande lägger ner i propaganda och påverkansarbete för att säkra sina gigantiska investeringar i klimatförstörande verksamhet.

  År 2011 visade Lennart Bengtsson i ett genmäle till NIPCC på hur dessa “klimatförnekares” experter inte fanns att hitta i den etablerade vetenskapen, utan snarare var att betrakta som inhyrda av “någon”. “Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet”.

 3. Peter Johansson
  2019-08-14 kl. 15:29

  Anders Åberg!
  “Högerpopulister” så där försvann argumenten och epiteten tog vid, vilket jag iofs är van vid. Varför ta till sig fakta när man kan smeta politiska epitet? När Lindelöf så analytiskt kopplar ihop storkapitalismen med Greta, låt gå utan vederhäftiga bevis men dock starka indicier, så blir de som köpt bankelitens agenda med klimatlarm naturligtvis purkna och förnekar som små trotsiga barn?

  Men ha ett bra liv, jorden kommer alltid att förse oss med de förutsättningarna vi måste dock förvalta dem bättre med satsningar på riktiga miljöproblem och inga domedagsprofetior att felaktigt slösa pengar på.

 4. Hans Andersson
  2019-08-14 kl. 15:32

  Greta är ett barn. Ett begåvat barn, med diagnos Asperger syndrom, en form av autism. Dessa barn är ofta mycket begåvade men får tragiskt nog ofta stora problem med sin skolgång. Deras funktionsproblematik i kombination med skolornas oförmåga att anpassa undervisningen på rätt sätt leder framför allt till hög frånvaro.

  Numera beskrivs dessa elever som ”hemmasittande”. Många elever med den bakgrunden lever trots extrem begåvning som vuxna, ofta utan fullständiga betyg från grundskolan.

  Greta tillhör den gruppen och snart kanske hon ska träffa president Donald Trump.

  Hon har enligt modern skolkat bort sina skolmöjligheter inte minst då hon under ett skolår suttit i skolstrejk utan för riksdagshuset.

  Skolan verkar ha gett tillstånd till skoluppehåll p g a hennes kändisskap och aktiva roll i kampen mot klimatet. Det beslutet är olaglig, kan inte beviljas formellt p g a inget lagstöd för åtgärden.

  Dessutom borde det ha upprättas en orosanmälan gällande Greta.

 5. Anders Åberg
  2019-08-14 kl. 15:50

  Peter Johansson!
  Kan inte se att några argument har försvunnit. Din förmåga att bemöta dom verkar däremot ha gjort det. Du lyckades inte argumentera emot vare sig att oljeindustrin bedriver propaganda eller Lennart Nilssons hävdande att klimatförnekandet är ett beställningsarbete.

 6. Bertil Carlman
  2019-08-14 kl. 18:00

  Pål Karlsson skriver ”Jag tror på ‘klimatalarmisterna’ för säkerhets skull”. Du använder samma argumentation som Diderot. Han trodde på gud för säkerhet skull.

  Att isar smälter, glaciärer krymper, vegetationszoner flyttas är ovedersägligt. Och det behöver man inte vara klimatalarmist för att konstatera. Det vetenskapliga problemet är vad det beror på. Svaret på den frågan är långt mer komplicerad än vad alarmisterna vill kännas vid.

  På denna blogg har det publicerats rätt mycket och bra material om det. För mig är det värsta den stämning av domedag som skapas. Det blir rätt mycket som ”Den 28 december 1898 fattade Cecilia Fröding det svåra beslutet att begära brodern Gustafs intagning på mentalsjukhuset Upsala Hospital.” Det var Bileas komet som fick folk att bli religiösa/tokiga eller leva loppan. Jorden skulle ju ändå gå under. Överheten kämpar alltid hårt för att dra vanligt folks uppmärksamhet från de senares dagliga bekymmer.

 7. Tord Björk
  2019-08-14 kl. 18:41

  Det är välkommet att vänstern om än till övermåtta börjat intressera sig för globala klimatfrågan, även om den globala miljökrisen som det stora flertalet skolstrejkande talar om inklusive Thunberg är betydligt intressantare. Problemet är den alarmism som Knut Lindelöf och många ger uttryck för i termer av att nu är det upptäckt att eliten eftersträvar en överstatlig globalt sätt att regera, “Global governance”.

  Men det är inget nytt alls, utan är något som funnits med från första början när globala institutioner växte fram inte minst i samband med första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Det bekämpades då av den folkliga radikala miljörörelsen och har gjorts sedan dess. Till exempel var Jordens Vänner en av de första att seriöst ta upp kritiken av den gröna kapitalismen i boken med denna titel utgiven på engelska och svenska 1995.

  Vänstern ägnar sig fortfarande åt att påstå att miljörörelsens saknar vänstern medvetenhet om detta, fast miljörörelsen var tidigare ute än vänstern.

 8. Maria E Harrysson
  2019-08-14 kl. 18:41

  Hej Peter Johansson!
  Hör att du läst Scener ur hjärtat, vad bra!

  Nu undrar jag av ren nyfikenhet vad det är som är så skrämmande med människor som engagerar sig för att andra människor ska få en dräglig framtid?

  En fråga till, vad skulle det finnas att vinna på att hitta på att CO2 påverkar klimatet? Liksom vem tror du konspirerar mot dig?

 9. Pål Karlsson
  2019-08-14 kl. 20:24

  Knut!
  ”…det är alarmismen jag misstror”. Ok, det finns forskare som säger att hotet mot klimatet är överdrivet. Men det är svårt att komma ifrån att den stora majoriteten klimatforskare är tämligen överens om att klimatet är på väg överstyr, att det är människan – d v s den fossilbaserade kapitalismen – som är orsaken och att konsekvenserna sannolikt blir förödande om vi inte får bukt med utsläppen av CO2 och andra växthusgaser med det snaraste. Om de, som experter, är övertygade om detta tycker jag det är deras förbannande skyldighet att larma.

  Här ett tips för den som läser engelska, Climate Change in a Nutshell: The Gathering Storm av James Hansen, som är en tungviktare i USA när det gäller klimatforskning. Googla gärna på honom. Visserligen 50 sidor på engelska men värt mödan om man vill lära sig hur en alarmerande forskare ser på saken.

  ”…idéerna om överstatlighet, är inte de oroande”. Jo, de som har sådana idéer måste givetvis kritiseras. Men vi lever ju å andra sidan redan under en överstat, som har sina säten på Wall Street, i Washington, City of London, Bryssel och Frankfurt. Och: Det som oroar mig är faktiskt risken för en katastrofal klimatförändring – även om den blir smygande och är omfattad av viss osäkerhet – och att det fortfarande är så mycket snack och lite verkstad.

  Greta kräver verkstad och det gör hon rätt i. Besluten måste fattas på global nivå. Det behöver inte betyda diktatorisk överstatlighet.

  ”Och globalkapitalismen, stormaktskonflikterna och krigen, måste de inte sättas i fokus?” Jovisst, jätteviktigt. Men det hindrar ju inte att den globala uppvärmningen också sätts i fokus. Och det får inte vara ett krav att de som sätter klimatet i första fokus inte är värda att lyssna på för att de inte tar upp globalkapitalismen och imperialismen i samma andetag.

 10. Pål Karlsson
  2019-08-14 kl. 20:52

  Hans A!
  Såvitt jag förstår har Greta i våras gått ut nian och valt att nu direkt inte börja gymnasieskolan. Gymnasiet är inte obligatoriskt och således inget skolan olagligt givit tillstånd till. Tillstånd behövs ej. Var det f ö inte så Björn Borg, eller var det Ingemar Stenmark, också gjorde? Och Greta har skolkat på fredagar, inte varje dag hela skolåret. Nånstans har jag läst att hon fick A i de flesta ämnen och B i övriga. Men det kan förstås vara fake news.

 11. Bertil Carlman
  2019-08-15 kl. 8:46

  Det sätt som Tord Björk använder vänster på gör det klart för mig, att jag inte är en del av den. Liksom jag inte är feminist; det är ju också Göran Persson och Jan Björklund. Fast den senare en liberal sådan. Vid eftertanke är nog också Göran P en liberal feminist!? Och nog finns det en liberal vänster?

  Tack Tord Björk, nu har jag bestämt mig. Jag gör som Pål Steigan ”jeg sier simpelheten at jeg er kommunist”. Vänster det får andra kalla sig.

 12. Anders Persson
  2019-08-15 kl. 8:54

  “Lyssna på forskarna!” säger Greta. Som meteorolog, och därmed “insider”, har jag lyssnat på forskarna i snart 40 år. Och det som störde mig ganska tidigt, i slutet på 80-talet redan, var att mina forskarkollegor i klimatbranschen, internt, bland oss meteorologer, uttryckte sig mycket mer återhållsamt och balanserat, än när TV-kamerorna kopplades på eller journalisterna vässade sina pennor.

  Någon gång kring 2005 hamnade jag på ett meteorologmöte bredvid min gamle professor Bert Bolin. Vi hade skrivit en bok tillsammans 1979 Vad gör vi med klimatet (Ordfront) varefter han gått vidare och varit med om att grunda IPCC.

  Nu sade han oförbehållsamt: “-99% av det som skrivs om klimatet i medierna är strunt!”.

  Men så besinnade han sig: “-Nja, kanske bara 80%!”

  Bland meteorologer är klimatforskarna måna om att upprätthålla sitt anseende och mer intressanta än när de talar för allmänheten och, i synnerhet, politikerna. Det är de senare som driver på dem, kräver att de är 100% eniga.

 13. Bo Persson
  2019-08-15 kl. 10:22

  Alla är överens om att fossiltiden har ett slut. Och om man tänker på hur svårt det är att få bort kärnvapnen, så menar jag nog att det inte går att korta ner den tiden särskilt mycket.

 14. Bertil Carlman
  2019-08-15 kl. 10:49

  ”Greta kräver verkstad och det gör hon rätt i. Besluten måste fattas på global nivå. Det behöver inte betyda diktatorisk överstatlighet.” Skriver Pål K. Om det nu inte ”behöver” det, vad kan det bli i stället? Var i de alarmistiska kretsarna finns det tecken på ett mer folkligt inflytande? Överheten har aldrig gjort något positivt för underheten, om den inte tvingats därtill, oftast av just underheten. Vilken är dagens ”globala nivå” Pål? Hur stort inflytande har Venezuela, Kuba, Iran, Syrien, Nicaragua… Sverige m fl på denna ”globala nivå”? Men du syftar kanske på den framtid då Imperiet imploderat, du och jag dött (i varje fall jag), den framtid i vilken jorden är multipolär?

 15. Torgny Forsberg
  2019-08-15 kl. 11:07

  Carbon Majors-rapporten 2017
  säger att 70 procent av alla växthusgaser frigjorda från 1988 till 2015 kom från bara 100 företag. En Oxfam-rapport som publicerades samtidigt med undertecknandet av Parisavtalet visade att de rikaste 10 procent av världens befolkning är ansvariga för 50 procent av världens koldioxidutsläpp och att de fattigaste 50 procenten bara ansvarar för 10 procent av utsläppen.

  Nu när Greta T och alla borgerliga politiker, företagsmedia, och pseudo-vänstergrupper är överens om att den globala uppvärmningen orsakas av folks/arbetarnas “livsstil”, “dieter” (bli vegetarian) och “konsumentkultur”. Då ställer inte jag upp, utan blir skeptisk som Knut L med flera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.