MARGARETA ZETTERSTRÖM: “POLITISK VÅNDA”

Margareta Zetterström [Foto: Svante Svensson]

Margareta Zetterström har skrivit ett kritiskt inlägg om Folket i Bild/Kulturfront, den tidning och den organisation hon arbetat med sedan 1972 och tillställt det FiB/K:s webbsida (fib.se). Men de refuserade. MZ sände det då istället till Clartébloggen, där det nu går att läsa. Självklart borde fib.se ha publicerat, så att diskussionen kunde föras offentligt, fast inom FiB/K:s ram. Nu blir det istället två diskussioner: 1) Var det rätt att refusera? 2) MZ:s kritik.

Idag hade FiB/K-Uppsala avdelningsmöte. Jag föreslog på punkten övriga frågor att styrelsen ska kalla till ett särskilt avdelningsmöte senare i vår för att diskutera MZ:s kritik.

 

... är läst 273 gånger!